Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA KOČ

Milí priatelia, členovia, kandidáti i sympatizanti KOČ!

Srdečne vás pozdravujem na začiatku môjho slova, ktoré vám chcem adresovať.

Veľmi dobre vieme, ze KOČ má tri opory - MODLITBA, EVANJELIZÁCIA A PÔST. Dôležité je držať sa tejto „trojnožky“. V rámci evanjelizácie je potrebné osobne pozývať ľudí na stretnutia, alebo formou pozvánok a plagátov, ak to dovoľujú finančné prostriedky. Ľudia nás veľmi prosia o modlitby a ak sme duchovne zrelí skutočne prinesieme na tento úmysel nejakú obetu, pôst a pomodlíme sa za konkrétnych ľudí a za ich problémy, ktoré prežívajú. Nebojme sa pozývať týchto prosiacich ľudí do KOČ, aby sa stali jej kandidátmi a členmi. Počas letných prázdnin sme mali tri púte. Znamenalo to nielen pekné zážitky, ale aj starosti. Všetkým ktorí ste pomohli a poslúžili pri príprave a organizovaní púti Levoča, Medžugorie a Kroscienko patrí velikánska vďaka. Veď púť je jedna z foriem modlitby, ktorá je tiež dôležitou oporou KOČ.

Možno len niektorí členovia KOČ boli oboznámení s prebiehajúcou novu iniciatívou pod názvom: MILUJEM, PRETO NEPIJEM, ktorá má nanovo rozpáliť oheň spásonosnej a oslobodzujúcej lásky, má nás inšpirovať na prijatie nových diel oslobodenia v duchu Novej kultúry. Je to výzva pre všetkých, aby sme vyšli s týmto dielom k ľuďom, na ktorých nám najviac záleží a ktorých máme radi. Súčasťou tejto iniciatívy sú písomne svedectvá za účelom dať svedectvo o tom, že naše členstvo v KOČ nie je niečo smutné a tragické, ale je prejavom lásky a radosti.

Je tu trvalá výzva, aby sme sa snažili osobne zúčastniť národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Získavajme pre túto myšlienku čo najviac ľudí. Z Listu k Národnému pochodu za život Bratislava 2015, ktorý bol napísaný diecéznymi koordinátormi vyberám niekoľko myšlienok: „...budeme teraz viac sústrediť pozornosť na aspekt oslavy života a rodiny a bude vzdávaním vďaky za to, že my kresťania sme dostali milosť tieto hodnoty poznať a rozumieť im. Bude to zároveň i pokorná prosba, aby sám Boh bojoval na ochranu slabých a v prospech rodín, aby napriek všetkým ohrozeniam mohli byť naplno miestom pre zrod a rozvoj ľudského života ... Svätý Pavol napísal Filipanom: "O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi." (Fil 4,67). Nech sú tieto slová povzbudením pre nás, aby sme v sile Božieho Ducha a v Jeho múdrosti robili všetko, čo je potrebné a zároveň sa vo všetkom spoliehali na Jeho moc.

V týchto dňoch sa pripravujeme na 8. celosvetové stretnutie rodín v americkej Filadelfii v dňoch od 22. do 27. septembra. Heslom stretnutia je „Láska je naším poslaním - rodina plná života.“ Tohto stretnutia sa zúčastní aj Pápež František. Aj októbrová synoda o rodine (téma - Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete) je znakom, že rodina je v centre Cirkvi a spoločnosti. Teda nech rodina je aj našou srdcovou záležitosťou. V tomto kontexte myslím na výchovu k triezvosti a abstinencii, ktorá sa má uskutočňovať v našich rodinách. Rodina sa preto má stať miestom triezvosti a abstinencie. Rodičia a ostatní dospelí dávajme dobrý príklad deťom a mládeži. Nech naše rodiny sa stanú miestom novej kultúry. Pamätajme, že my sa musíme zmeniť a obrátiť sa. Od seba musíme začať obrátenie a až potom požadovať obrátenie od iných. KOČ to nie je len o pití, či nepití alkoholu, ale to je o dôslednom kresťanskom živote.

Modlíme sa za dobrý vzťah a spoluprácu s kňazmi, ktorých máme okolo seba. Buďme pre nich oporou. Modlíme sa za nich. Prejavujme záujem o nich. Neriaďme sa číslami, nie sme ekonómovia, keď máme pokušenie rozmýšľať v číslach ohľadom služby našich skupín, spomeňme si na Gedeonovo vojsko. S malým množstvom vojakov Izraeliti premohli nepriateľskú armádu. Aj nám Pán pomôže pri zápase o slobodu a dôstojnosť človeka. Nezabúdajme, že tohoročná téma je ,,Mocou Ducha Svätého“. Nezabúdame na Ducha sv, ktorý nás má moc naplniť a posilniť. Nechajme sa Ním viesť. Majme vždy srdce otvorené na Jeho lásku a moc. Nech sa to prejaví aj našou malou, či veľkou službou. Zo srdca Vám všetkým žehnám!

Otec Jozef Heske
Moderátor diakonie oslobodenia HSŽ

V Prešove, 14. 9. 2015

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign