Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovný program v kaplnke charity v Lipanoch, 23. septembra 2015

V stredu 23. septembra 2015, v deň liturgickej spomienky sv. Pátra Pia, sa stretli veriaci pri spoločných modlitbách a slávení Eucharistie. Prišli nielen domáci z Lipian, ale aj z okolitých obcí. Prišli s túžbou v srdci po Božej prítomnosti, aby zverili seba, svoje rodiny a ostatných milosrdnej Božej láske. Zvlášť oslobodenie zo závislostí bolo jednou z hlavných prosieb, prednášaných počas sv. omše a následnej adorácie.

Program začal modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva obetovanou za akokoľvek závislých a ich rodiny. Tú neskôr vystriedala sv. omša. Homília sa opierala o bohatú duchovnosť sv. Pátra Pia a jeho neúnavnú službu blížnym. Vyberáme z niektorých myšlienok. Páter Pio je v Cirkvi vnímaný ako sympatický a populárny svätec. Ako zaznelo v homílii, vyzýval ľudí k pokániu, premene života i k vnútornému uzdraveniu. Miesto, kde sa zdržiaval veľmi často, bola práve spovedelnica. Tam dochádzalo k mnohým obráteniam. Tam sa dotýkala Božia láska tisícov ľudských príbehov. Páter Pio skutočne prispel k tomu, že dochádzalo k veľkým zázrakom v ľudských srdciach. Mal úžasný dar vidieť do vnútra človeka a práve tento aspekt jeho života povzbudil ľudí, aby znovu hľadali cestu k Bohu. Príklad Pátra Pia však neostáva iba v životopisných knihách o ňom. Príklad jeho života pozýva aj v dnešnej dobe plnej hodnotového zmätku k nasledovaniu. A v čom? Boh si pozýva ľudí do služby obrátenia, oslobodenia a uzdravenia aj v tomto čase. Tak ako Páter Pio prijal túto službu a podieľal sa na šírení Božieho milosrdenstva, ktoré dvíha aj toho najväčšieho hriešnika, tak aj my môžeme prijať túto službu uzdravovania a oslobodenia. Už apoštolom dal Ježiš silu uzdravovať chorých a oni ju v Cirkvi aj vykonávali. Dnešná doba si doslova vyžaduje nových a nových apoštolov služby voči blížnym, ktorých spútava nesprávne chápanie slobody. Pýtame sa azda, ako je možné, že zlý má takú moc vo vzťahoch, rodinách, blížnych. Odpoveď nájdeme v skutočnom angažovaní sa pre blížnych, pre ich duchovné dobro. Dôležité je kráčať v službe s postojom dôvery voči Bohu. Na cestu voči blížnemu, závislému a na okraji spoločenskému záujmu, možno kráčať bez tiaže pominuteľných vecí. Jediné, čo potrebujeme, je práve silná dôvera. A modlitba v tejto dôvere zmôže naozaj veľa. Iba s Bohom dokážeme slúžiť, iba s Bohom možno zakúsiť víťazstvo.

Pane, upevni našu dôveru v Teba, aby nás práve ona sprevádzala v prijímaní služby od iných, ale aj v účasti na službe druhým.

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign