Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Sv. omša za uzdravenie a oslobodenie v Lipanoch, 28. októbra 2015

V stredu 28. októbra sa stretli veriaci v kaplnke charity v Lipanoch, aby strávili požehnané chvíle počas účasti na Eucharistii a pri predkladaní svojich prosieb a chvál na adorácii. Najprv sa všetci pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva za akokoľvek závislých. Potom program pokračoval sv. omšou. Slúžil ju otec Peter Komanický. V homílii vychádzal zo sviatku apoštolov sv. Šimona a Júdu. Hovoril o tom, že títo apoštoli sú nám pomerne neznámi, keďže sa o ich životoch veľa nevie. Vyzdvihol však jeden dôležitý aspekt ich života, a to ich vyvolenie za apoštolov samotným Ježišom, ktorý im podobne ako ostatným z Dvanástich zveril určitú úlohu a poslanie. Júda Tadeáš je známy ako patrón v beznádejných situáciách a aj napriek tomu, že z jeho života nepozná tradícia takmer nič, je v Cirkvi veľmi populárny a ľudia sa k nemu často utiekajú v modlitbách. Otec Peter pripomenul v homílii, že ako títo apoštoli tak aj každý z nás má poslanie, aby bol apoštolom a svedkom Ježiša Krista. Je potrebné, aby rodičia svedčili svojim deťom. Ony sa totiž správajú tak ako ich rodičia. Deti neskôr na tom budujú, čo dostali od rodičov. Samé konajú až vtedy, keď sa dostávajú do pozície rodičov a manželov.

„Apoštoli a proroci sú základom stavby či budovy, ktorou je Cirkev,“ poznamenal otec Peter. V homílii ďalej zdôraznil, aké dôležité a nezastupiteľné je naše poslanie. Ježiš aj nás poúča, aj k nám hovorí a chce sa dotknúť každého, kto to potrebuje – vyplynulo z ďalšej časti homílie. Mnohokrát človek kráča inými cestami, je ovplyvnený zlými postojmi rodičov, vychovávateľov. Mnohokrát aj on sám zviedol iných na zlú cestu.

Teda, aj to, čo sa zdá beznádejné, nech príhovor sv. Júdu Tadeáša uzdraví. Lebo Bohu nič nie je nemožné, On má moc nad všetkým.

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign