Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


V Roku milosrdenstva slávime jubileum rodiny

Svätý Otec František nás pozýva, aby sme sa vo Svätom roku milosrdenstva na sviatok Svätej rodiny 27.decembra 2015 zúčastnili oslavy Božej lásky k rodinám. V katedrálach alebo aj iných kostoloch, kde je brána milosrdenstva sa bude sláviť jubileum rodín, na ktoré chceme putovať a na ktoré vás srdečne pozývame. Pozývame všetkých manželov, všetkých rodičov a deti! Celé rodiny. Pozývame všetkých členov a kandidátov KOČ.

Bude to nielen prechod bránou milosrdenstva, ale chceme aj spoločne ďakovať Pánovi za jeho dobrodenia v živote našich rodín, prosiť Boha i jeden druhého o odpustenie, a zvoliť si konkrétny skutok milosrdenstva, ktorý viac spojí a posilní v dôvere v Boha, ktorý každého z nás prijíma a miluje.

Pápež František hovorí tieto slová: Táto púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Púť nech je teda popudom na obrátenie: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči druhým, ako je Otec milosrdný voči nám. (MV 14) Tak ako mal Izrael súpis najdôležitejších udalostí svojich dejín a pri každej z nich opakoval refrén „jeho milosrdenstvo je večné“, tak aj my teraz chceme vidieť Božie milosrdenstvo v najkrajších a najdôležitejších udalostiach v živote naších rodín a chceme ho oslavovať. Preto pouvažujme nad týmito udalosťami. Uvedomujúc si, že sme stále pod milosrdným pohľadom Otca, chceme aj my napísať žalm vďakyvzdania.

Sv Otec nás ďalej povzbudzuje, aby sme si viac všimli milosrdenstvo Boha, ktorý nám odpúšťa všetky hriechy a neprávosti, ktoré sme urobili. A ďakovali Mu za Jeho lásku a dobrotu. Zároveň sme vyzvaní, aby sme aj my odpustili a poprosili o odpustenie. Sme vyzvaní k vzájomnému zmiereniu. Pápež František píše: Odpustenie urážok sa stáva tým najjasnejším prejavom milosrdnej lásky a pre nás kresťanov je požiadavkou, na ktorú nesmieme zabúdať. Aké ťažké sa zdá znova a znova odpúšťať! A predsa je odpustenie nástrojom, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca. Zanechať nenávisť, hnev, násilie a pomstu je nevyhnutnou podmienkou šťastného života. (MV 9) V tomto momente si spytujme svedomie a položme si otázku: Čo by nám mal Boh odpustiť? Za čo musíme prosiť o odpustenie? Čo by sme si mali vo svojom manželstve a rodine navzájom odpustiť?

Zostaneme chvíľu ticho a nech sa každý pýta sám seba: komu z rodiny ponúkam dnes svoje odpustenie a za čo? Koho v rodine mám prosiť o odpustenie a za čo? Poprosme teraz jeden druhého o dpustenie a ponúknime svoje odpustenie všetkým členom svojej rodiny. A to členom nielen svojej pokrvnej rodiny, ale aj členom rodiny KOČ! Možno práve je toto, čo odvalí kameň zo srdca nášho spoločenstva. Uprime svoj pohľad na Ježiša Krista Novonarodeného. Jeho tvár je tvárou Božieho milosrdenstva, ktorá nás prijíma a objíma. Ježiš nám dáva poslanie, aby sme boli apoštolmi Božieho milosrdenstva. Sv Otec nás povzbudzuje: Počas tohto jubilea je Cirkev ešte väčšmi povolaná liečiť rany, mierniť ich olejom útechy, obväzovať ich milosrdenstvom a liečiť nevyhnutnou solidaritou a láskavou pozornosťou. Neupadnime do ponižujúcej ľahostajnosti, do zvyku uspávajúceho ducha a zabraňujúceho objavovať nové veci, do ničivého cynizmu. Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech chytia ich ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. Nech sa ich volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus. (MV 14-15) V rodinách, ale aj v spoločenstve sa dohodnime na konkrétnom skutku telesného a duchovného milosrdenstva. preštudujme si zoznam týchto skutkov a vnesme ich do každodenného života. Napr. otcovia nech prezentujú svojím deťom lásku Nebeského otca alebo venujme časť svojho voľného času na porozprávanie sa s blížnym, ktorý to potrebuje. Deti z našich rodín majú vidieť dobrý príklad v praktizovaní skutkov milosrdenstva. Rodiny sa majú stať kolískou milosrdenstva. V rodinách, ale aj v rodine KOČ, buďme k sebe dobrí a láskaví. Budujme jednu rodinu v duchu jednoty. Vyjdime zo seba a ohlasujme evanjelium lásky a pokoja. Svet potrebuje vidieť a okúsiť Božiu lásku.

Takže ešte raz srdečne pozývam všetkých manželov, všetkých rodičov a deti! Celé rodiny. Aj celú rodinu KOČ. Na slávenie Jubilea rodín. Na oslavu Božej lásky k rodinám.

Otec Jozef Heske

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign