Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Sv. omša za oslobodenie a uzdravenie v Lipanoch, 27. januára 2016

Stredajší večer 27. januára patril stretnutiu veriacich v kaplnke Charitného domu v Lipanoch. Zišli sa, aby vytvorili spoločenstvo, ktoré túži po hlbšom vzťahu s Pánom v Jeho slove a v Eucharistii. Najprv obetovali modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za akokoľvek závislých a ich rodiny. Zvlášť v tomto Svätom roku milosrdenstva sme povzbudzovaní pápežom Františkom aj našimi kňazmi a biskupmi k častej modlitbe korunky a ku konkrétnym skutkom telesného i duchovného milosrdenstva. Práve milosrdenstvo je nádhernou vlastnosťou Boha a prichádza, aby prijalo aj toho najväčšieho hriešnika. Boh kráča v ústrety človeku ako milujúci Otec a ponúka mu náruč svojej lásky. Nikto nie je pre Neho bezvýznamný, práve naopak každý je preňho veľmi dôležitý. Aj ten, čo žije na okraji spoločenského záujmu. Aj ten, čo prepadol nejakej závislosti.

Program v kaplnke pokračoval sv. omšou a adoráciou. Podobenstvo o rozsievačovi, ktoré odznelo počas sv. omše, sa stalo myšlienkovým základom homílie. V jednej z myšlienok odznela potreba žiť plodne a tak prinášať úrodu, teda aby prichádzali hmatateľné výsledky. Totiž Božia vôľa je práve v tomto prinášaní ovocia. Kňaz sa v homílii pýtal azda aj za mnohých iných: „Koľko milostí, koľko darov sme dostali a koľko toho bolo zasiateho. A je tu úroda, je tu výsledok? Žijeme plodný život alebo prázdny?“ Na tomto mieste zaznelo aj povzbudenie, aby sme vytrvali a zasievali a výsledok nechávali Bohu. Naša úroda totiž spočíva v tom, že sme aktívni a angažovaní, že sa podieľame na dianí v spoločnosti a snažíme sa evanjelizovať. Rozsievať znamená aktivizovať sa a nie sedieť kdesi v úzadí či „pri peci“. Boh dáva človeku moc a silu, aby dokázal prinášať ovocie, aby rozsieval semeno v ňom zasiate. Každým rozsievaním je oslávený sám Boh. Človek teda takto nekoná iba pre nejakú domnelú slávu a uznanie, ale naozaj preto, aby svojimi skutkami velebil a chválil Pána. V rozsievaní je však ukrytá podstatná záležitosť – prinášať nádej a radosť, lebo sám Kristus je nádej. On je istotou, na ktorej stojí ľudský život.

Pane, nech sme nádejou pre tento svet, pre ľudí, s ktorými sa stretávame, žijeme a ktorým slúžime. Nech sme neustálymi povzbudzovateľmi a nech milujeme všetkých bez rozdielu.

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign