Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


ČÍTAME ENCYKLIKU O BOŽOM MILOSRDENSTVE
VÝZVA NA ČAS VEĽKÉHO PÔSTU A VEĽKEJ NOCI

Drahí bratia a sestry!

Spolu s celou Cirkvou prežívame mimoriadne Jubileum Milosrdenstva. Pripravujeme sa na nový formačný rok, ktorý bude pod heslom MILOSRDNÍ AKO OTEC. Navrhujeme všetkým členom a sympatizantom nášho Hnutia denné čítanie úryvkov z encykliky sv. Jána Pavla II: DIVES IN MISERICORDIA. Bude to v pôstnom čase a vo veľkonočnom období.
Otec F. Blachnickiv čase VI. Kongregácie zodpovedných v roku 1981 povedal: máme túžbu, aby ... všetky spoločenstvá si vzali do rúk a potom do srdca túto encykliku ako dar Pápeža na túto hodinu a ako svetlo, ktoré sa má stať životom.
Nech tieto slová nášho Zakladateľa sa stanú dopingom k vykonaniu tohto diela.
Želám vám požehnané ovocie čítania a celého Veľkonočného obdobia.

Otec Marek Sedek
Generálny moderátor HSŽ
Kroscienko, 8.II.2016

Poznámka: Encyklika bola rozdelená na 93 krátke úryvky. Čítanie začíname na začiatku Veľkého Pôstu. Čítanie prerušujeme na obdobie veľkonočného trojdnia. Znova pokračujeme v čítaní na Veľkonočný Pondelok. Čítanie končíme na slávnosť Zoslania Ducha sv.

Poľský zdroj: http://www.oaza.pl/wp-content/uploads/Jan-Pawe%C5%82-II-ENCYKLIKA-DIVES-IN-MISERICORDIA-podzielona.pdf

Slovenský zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dives-in-misericordia

zaslal: o. ThDr. Jozef Heske, PhD.
národný moderátor Diakonie oslobodenia
9. februára 2016

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign