Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Svätá omša za oslobodenie a uzdravenie v Lipanoch, 22. júna 2016

V stredu 22. júna 2016 sa konal duchovný program v kaplnke Charitného domu v Lipanoch za účasti členov, kandidátov a sympatizantov Hnutia Svetlo - Život, Kruciaty oslobodenia človeka a Domácej cirkvi, a tiež za účasti hojného počtu ostatných veriacich z mesta i okolia. Na úvod sa všetci pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva obetovanú za závislých. Potom nadišiel čas na slávenie svätej omše, po ktorej sme si vypočuli dve svedectvá nasledovala chvíľa adorácie pri sviatostnom Pánovi.

Teraz si priblížme niektoré myšlienky z homílie.

V dnešnom evanjeliu ponúka Ježiš pekný obraz – strom, ktorý prináša ovocie, strom, z ktorého záhradník aj iní ľudia majú radosť , potešenie, úžitok. Strom prináša úrodu - je to aj obraz o živote človeka, ktorý má tiež prinášať ovocie. Tento obraz možno prirovnať aj k nášmu spoločenstvu, ktoré sa tu stretáva. To veľké množstvo stretnutí – to je ako velikánsky strom, ktorý prináša ovocie. Tým ovocím je duchovná rodina, ktorá sa tu zhromažďuje. My, všetci sme tým ovocím. Akým ovocím sme teda? Dobrým alebo zlým? Prinášame kvalitné ovocie? Každý z nás vie vstúpiť do svojho vnútra a dokáže si uvedomiť, a možno aj priznať v pravde a pokore, aký je v skutočnosti.

Ježiš je záhradkár, ktorý sa stará aj o tento strom spoločenstva. On kontroluje ovocie, prejavuje spokojnosť alebo nespokojnosť. Vie sa tešiť, ale byť aj smutný. Vždy je potrebné niečo skvalitniť. Aj pri tomto našom strome spoločenstva, pri plodoch, ktoré prinášame. Možno treba viac živín, vody, tepla, viac okopať či odstrihnúť suché konáre. Potrebujeme terapiu Ježiša Krista. Aby sme sa vyliečili, aby sme sa skvalitnili vo svojom živote, aby sme boli chutní po ovocí. Ježiš sa cez nás chce vytešovať ako záhradník a chce byť s nami spokojný. Nechajme sa Ježišom uzdravovať. Ježiš nás najlepšie pozná – tento strom, ktorý tu začal rásť, aby ďalej prinášal ovocie. Keď prestaneme rásť, začíname zomierať. Majme túžbu prinášať stále viac ovocia, nebuďme minimalistickí. Možno sú potrebné radikálne kroky - to očistenie a ostrihávanie. Znakom tejto radikálnosti môže byť aj rozhodnutie vstúpiť do diela KOČ, prichádzať tu na tieto stretnutia a modlitby. Pozývam vás, aby ste, bratia a sestry, vstúpili do postoja sympatickosti s týmto dielom a myšlienkou tohto diela. Povzbudzujem vás, aby ste sa nebáli urobiť takýto krok a rozhodnutie, ktoré môže aj bolieť. Pozývam vás vstúpiť do zápasu o človeka. Nielen tak z diaľky. Napr. 70- tisíc fanúšikov počas šampionátu povzbudzuje na štadiónoch, ale dôležité je bojovať a zápasiť ako tí na ihrisku. Nestačí len povzbudzovať zopodiaľ, ale pozývam vás, aby ste prišli na to „ihrisko“, aby ste sa stali kandidátmi či členmi diela KOČ, kde sa zápasí o dôstojnosť človeka a jeho slobodu. Vyzývam vás, aby ste sa zapojili, lebo ste veľmi potrební, aby ste sa zapojili do šírenia tohto diela. Tu treba spomenúť hlavné piliere KOČ: pilier modlitby, apoštolátu a evanjelizácie a pôstu. Nebojte sa zostúpiť z tribún a vstúpte do boja a zápasu priamo na „ihrisku“.

Proti prúdu ide ryba živá a zdravá. Tento obraz bol vnesený do Kruciaty. Dole prúdom nás rôzne veci vťahujú. Všetko možné nás vie valcovať v živote. To je ten prúd sveta. / telo, diabol, verejná mienka ... /. Máme byť živou a zdravou rybou. Urobte toto radikálne rozhodnutie. Neostávajte na pozícii sympatizantov, to je zaiste tiež pekné, ale omnoho viac sú potrební tí, ktorí zápasia a idú proti prúdu tohto sveta.

Anna Polomská, Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign