Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA.

Srdečne vás všetkých pozdravujem uprostred Mimoriadneho roka milosrdenstva. Chcem len pripomenúť, že dokorán máme otvorené nebo, z ktorého padá rosa dobroty láskavého Otca. Len to treba využiť a nepremárniť túto mimoriadnu príležitosť. Prežívame Rok milosrdenstva. Chcem podčiarknuť, že dielo KOČ je dielom milosrdenstva. Takže keď slúžime v tomto diele, tak konáme skutok milosrdenstva. Sv. otec povzbudil biskupov sveta a cez nich všetky spoločenstvá, aby sme v rámci toho roka vytvorili a zanechali nejaký viditeľný symbol milosrdenstva ako ovocie Jubilejného roka. Chcem vás poprosiť o pomoc v tejto záležitosti.

Chcem vás povzbudiť, aby sme duchovne rástli osobne a aj v našich v spoločenstvách. Aby sme všetci prechádzali duchovnou obnovou. Aby sme nestáli na jednom bode. Ale postupovali dopredu a išli do duchovnej hĺbky. Aby sme neostávali iba na duchovnej plytčine a nepestovali iba náboženskú turistiku. Lebo prichádzajú rôzne ťažkosti a nás to môže zavaliť. Ide o to, aby sme obstáli a sa nevyvrátili.

V srdciach mnohých jednotlivcov a spoločenstvách Kruciaty je túžba vyjsť zo seba a ísť do evanjelizácie, apoštolátu. Je to správna a svätá túžba. Predsa KOČ je aj evanjelizačné dielo. Ináč evanjelizácia je potrebná do vnútra spoločenstva, aby sme boli plní Božieho Ducha a aj navonok zo spoločenstva voči ostatným. Veď máme veľa talentov a darov. Je potrebné vyjsť z kostolov, kaplniek, sakristii a ísť do terénu. Je to výzva! Zapojme sa preto aj do šírenia idei oslobodenia a diela Kruciaty. Môžeme to napr. aj cez detskú Kruciatu Nepoškvrnenej. Vniesť ideu KOČ do rad mládeže a deti. Veľmi dobre vieme, že už deti sú pokúšané a lákané do pasce alkoholizmu, drog, hazardných hier začínajúcich pri PC hrách, nemravnosti, atď... Verím, že táto túžba sa zrealizuje aj s vašou pomocou.

Púte sú jedným zo znakov KOČ na Slovensku. Vďaka Bohu. Za nami je pešia púť do Levoče. Vďaka všetkým ktorí pomohli. Počas prázdnin sa plánuje púť do Medžugoria. Tradične dňa 1.9.2016 bude púť k hrobu otca Blachnického do Kroscienka. Hosťom bude otec Michal Zamkovský, pápežský misionár milosrdenstva. Všetci sme srdečne pozvaní. Príďme v hojnom počte. Teším sa na vás.

Minule ma veľmi oslovilo Božie slovo zo sviatku Navštívenia Panny Márie dňa 2. júla v Knihe proroka Sofoniáša. Prijmite toto slovo:

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! ... Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.“ ...


Prosím o modlitbu k Duchu svätému, aby nás inšpiroval a posilňoval.

Ešte raz vďaka za všetko a želám vám požehnané leto.

Oddýchnite si aj telesne aj duševne.

Žehnám vás!

Otec Jozef Heske
V Prešove, 21.7.2016

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign