Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Vianočné stretnutie KOČ, HSŽ a Domácej cirkvi v Lipanoch, 28. decembra 2016

V stredu 28. decembra 2016, v deň sviatku svätých Neviniatok, sa stretli členovia a kandidáti Kruciaty oslobodenia človeka, Hnutia Svetlo- Život a Domácej cirkvi, aby spoločne oslávili vo Vianočnej oktáve narodenie Spasiteľa a zároveň utužili a rozvíjali vzájomné vzťahy v spoločenstve a v neposlednom rade bilancovali práve sa končiaci rok s úmyslom ďakovať Pánovi za jeho milosti a dary. Program začal modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva obetovanou za závislých v kostole sv. Márie Magdalény v Lipanoch. Vrcholom podujatia bola svätá omša, ktorú celebroval otec Jozef Heske. V jej úvode pri úkone kajúcnosti povzbudil prítomných, aby v tichu odprosovali aj za hriechy neúcty voči ľudskému životu, najmä tomu nenarodenému. Otec Jozef pripomenul veriacim, aby nepoľavili v prolife aktivitách a boli za každých okolností obhajcami i zástancami ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť.

V homílii vychádzal zo slov evanjelistu Jána, ktoré pozývajú ľudí, aby kráčali v Božom svetle, lebo ono ukazuje správny smer i cieľ. „Potrebujeme toto svetlo, lebo tma sa nám tlačí do života. Božie svetlo nám pomáha vidieť tmu, ukazuje nám našu hriešnosť a pomáha nám uvedomiť si zlo a naše hriechy. Ak neuznáme našu hriešnosť, tak klameme samých seba a niet v nás pravda, ako čítame v Písme. Kráčať vo svetle znamená v pravde a pokore priznať svoju hriešnosť. Uznať svoju slabosť – je prvý krok k zmene nášho života. Ak priznáme svoje hriechy a túžime sa vrátiť k Bohu, tak nám Boh vo svojom milosrdenstve odpúšťa naše hriechy,“ povedal otec Jozef. Ďalej pokračoval slovami, že s vyznaním hriechov prichádza čas ľútosti, ktorá pramení zo srdca a človek ňou vyjadruje túžbu zmeniť sa. Otec Jozef pripomenul, že na jednej strane sú tu naše hriechy a previnenia, ale na druhej strane k nám prichádza Ježiš, ktorý zomrel za naše osobné hriechy a je naším advokátom a obhajcom. „On vylial za naše hriechy svoju krv a ona nás na kríži očisťuje. Všetky hriechy sú už očistené a my ich potrebujeme vyznať. Boh nám stále odpúšťa a nás má rád. Dáva nám stále šancu. Božia láska je východiskom, aby sme vyšli z ulity hnevu, nečistoty ... Vo svojej láske nás chce Boh vyviesť zo zajatia našich hriechov,“ zdôraznil.

V homílii vyzdvihol tiež veľmi podstatný fakt – naše zameranie na Krista, teda byť kristocentrický. Priblížil aj niekoľko myšlienok z listu pápeža Františka o milosrdenstve a biede. „Boh sa nikdy neunaví v prejavovaní milosrdenstva voči človeku,“ pripomenul otec Jozef. Vychádzajúc zo slov pápeža podčiarkol, aby sme boli ľuďmi nádeje a radosti, a nie ľuďmi smútku, depresie, žiaľu, únavy a zúfalstva. „Ustavične sa radujme v Pánovi, čítame u apoštola Pavla, a k tomu nás vyzýva aj pápež František. Náš cieľ a smer je nádej a radosť,“ dodal otec Jozef.

Po svätej omši nasledovala vianočná večera, ktorej predchádzala spoločná modlitba. V rámci programu si mohli prítomní pozrieť aj prezentáciu fotografií z rokov 2015 a 2016, a takto si zaspomínať na to množstvo podujatí, pripravovaných v spoločenstvách. Na záver vyjadrime veľkú vďaku nášmu Pánovi a všetkým, ktorí pripravili vianočné stretnutie.

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign