Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Z modlitbovo-formačného stretnutia KOČ v Brezovičke

„Pre každého človeka je dôležité spoločenstvo s Bohom prostredníctvom ľudí, ktorí ho milujú a velebia.“

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa uskutočnilo modlitbovo-formačné stretnutie KOČ v malej obci Brezovička. Zišli sa tu členovia, kandidáti a sympatizanti tohto hnutia, aby spoločnou modlitbou chválili nášho Pána, ďakovali mu za všetky dobrodenia, odprosovali ho za hriechy a predniesli mu aj svoje vlastné prosby. Na stretnutí sa prítomní venovali aj téme – skrytá núdza a v spoločnej modlitbe odovzdávali všetkých, ktorí trpia akoukoľvek okolím nepostrehnuteľnou núdzou, milosrdnému Pánovi. Podujatie obohatila hrou na gitare Katarína Šefčíková, ktorá už predtým mala možnosť spoznať základnú myšlienku a podstatu Kruciaty oslobodenia človeka a cítila sa aj na tomto podujatí duchovne povzbudená.
Položili sme jej niekoľko otázok:

Ako by si opísala tvoje stretnutie s hnutím Kruciata oslobodenia človeka / KOČ / na modlitbovom stretnutí?

S hnutím KOČ som sa stretla čisto z Božej vôle. Ani by mi nenapadlo, že sa zúčastním modlitbového stretnutia členov/kandidátov hnutia. Poprosili ma, aby som spestrila toto stretnutie hrou na gitare.

Čo ti prípadne dalo toto stretnutie do duchovného života?

Celým stretnutím sa niesla príjemná a pokojná atmosféra. Už pri vzývaní Ducha Svätého som silno pociťovala Božiu milosť, ktorou ma neprestajne obdarúva. Opäť som sa tu utvrdila v tom, že pre každého človeka je dôležité spoločenstvo s Bohom prostredníctvom ľudí, ktorí ho milujú a velebia.

Už predtým si počula o KOČ ako o spoločenstve, ktoré zápasí za ochranu ľudskej dôstojnosti.

O Kruciate som sa dozvedela od nášho bývalého kňaza Martina Goča, ktorý je, myslím, aj jej členom. Raz nám priviedol na svätú omšu zopár členov hnutia - abstinentov, ktorí rozprávali svoje životné svedectvá. Bolo to veľmi emotívne a povzbudivé. Bolo povzbudivé počúvať, ako Pán Boh zachraňuje úbohého človeka a dvíha ho z prachu zeme.

Čím ťa prípadne oslovila hlavná myšlienka tohto spoločenstva?

Pre mňa je veľmi dôležité bojovať o život v slobode a pravde, pretože často sa sama cítim neslobodná - viazaná týmto svetom, čo ma ničí. Nesloboda je vlastne sestrou závislosti. Len málo si to uvedomujeme.

Uvažuješ o tom, že sa budeš viac zaujímať o toto hnutie a zapájať sa do jeho aktivít nielen v tvojej farnosti?

Áno, uvažujem. Chcem sa stať aj jeho členom s Božou pomocou. Tiež by som sa chcela zúčastniť aj tohtoročnej púte do poľského Kroscienka k hrobu Božieho služobníka otca Františka Blachnického, ktorý stál pri zrode Kruciaty oslobodenia človeka a Hnutia Svetlo-Život.

Čo pre teba znamená viera a ako ti pomáha v konkrétnom živote fakt, že si veriaca?

Nedokážem odpovedať na túto otázku, pretože presahuje rámec všetkého poznaného a uchopiteľného mojou mysľou. Viem však, že je to absolútny a nekonečný proces alebo stav. Človek v ňom môže postupovať stále vyššie a vyššie, ďalej a ďalej... Prirovnala by som to ku schodom, ktorých koniec nevidíme, len slepo kráčame stále vyššie, pretože nás tam priťahuje dobro a láska, po ktorých bytostne žíznime. Čo sa týka mňa, som len na prvých schodíkoch a častokrát sa mi stáva, že z nich aj schádzam až niekde dole do suterénu či do pivnice na mínusové poschodia, ale vždy mám istotu, že milosrdný Pán mi podá záchrannú ruku, zodvihne ma a vezme do svojho náručia.

Na záver ďakujeme Kataríne za povzbudivé odpovede a vyprosujeme jej v modlitbách Božiu pomoc a ochranu.

Pripravil: Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign