Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Slovo moderátora diakonie oslobodenia HSŽ

Milí priatelia!

Srdečne vás pozdravujem a chcem vám napísať hneď prvé slová, že myslím na vás, na vaše rodiny a na váš zápas o slobodu človeka a jeho dôstojnosť. Toto slovo moderátora píšem akurát, keď končíme nedeľu Zoslania Ducha sv. A zároveň končíme veľkonočné obdobie. Zajtra pokračujeme v liturgickom období cez rok. Duch sv dáva odvahu, nové nadšenie, nový zápal do nášho života, ale do celej cirkvi, ktorú prežívame vo farnostiach, spoločenstvách a rodinách. Ja vám želám, aby ste vstúpili do rieky Ducha sv, aby ste svoje srdcia otvorili pre Jeho pôsobenie. Nech Duch sv vám dá nové srdce.

S nedeľou Turíc nastupuje nový rok v Hnutí Svetlo-Život a Kruciaty Oslobodenia Človeka pod novým heslom: SLUŽOBNÍK NEPOŠKVRNENEJ. Prečo toto heslo? Lebo si tento rok pripomíname 100 rokov od fatimských zjavení a 30 rokov od smrti nášho zakladateľa Božieho služobníka otca Františka Blachnického. S Fatimou je spojené posolstvo, v ktorom je okrem iného výzva k zápasu o dušu človeka. Matka Božia vyzýva k obráteniu a modlitbe za hriešnikov. Presne to, čo máme v duchovnosti Kruciaty oslobodenia človeka. Veľmi dobre vieme, že Panna Mária je patrónkou KOČ. Nielen v cirkvi, ale aj v Kruciate je Matka Božia prítomná. Veľmi ju potrebujeme. Veľmi dôležitý je aj náš vzťah k nej. Vzťah osobný, bytostný aj modlitebný. A otec Blachnicki, náš zakladateľ bol veľkým mariánskym ctiteľom. Jemu išlo o človeka, o jeho dôstojnosť a slobodu. Spolu s Pannou Máriou stojí pod krížom a zápasí o človeka a jeho dušu aby bol slobodným a novým stvorením. O tom hovorí aj znak nového roka. Boží služobník nás pozýva:poď a postav sa pod kríž spolu s Máriou. Vstúp do duchovného boja. Ide tu o život. Neboj sa!

Vzťah k Panne Márii môžeme vyjadriť aj účasťou na pútiach, ktoré sú znakom našej obety a modlitby. Vy, ktorí nemáte žiadne ohraničenia, zapojte sa do tohto symbolu. Čaká nás pešia púť do Levoče, ktorá začína v Starej Ľubovni. Máme púť do Medžugoria. A nakoniec nás dňa 1.9.2017 čaká poľské Kroscienko, kde je hrob otca Blachnického. Bude to IX. Celoslovenská púť KOČ a HSŽ pod heslom Služobník Nepoškvrnenej. Stretneme sa so živým svedkom, ktorý zažil Otca a spolupracoval s ním na diele formácie nového človeka. Október patrí sympóziu v Levoči, ktoré je súhrnom duchovného povzbudenia a odborného poučenia, ktoré je tiež potrebné. Už teraz chcem ďakovať všetkým, ktorí pomôžu akýmkoľvek spôsobom.

Chcel by som vás informovať, že členovia KV KOČ mali duchovný víkend v Kroscienku. Čerpali sme pri prameni u Otca. Otec nám ukázal odvážnu vieru a svoju túžbu po Cirkvi ako živom spoločenstve. Stretli sme sa s pani Staszou, ktorá nám ako živý svedok a pamätník rozpovedal všetko o Blachnickom a jeho úsilí vo formácii nového človeka. Bol potrebný aj takýto čas na spoločné zdieľanie, modlitbu, rozhovory, spoznávanie. Jednoducho byť spolu. To je tiež veľmi potrebné. Ďakujem všetkým zodpovedným, ktorí prišli na víkendové stretnutie pri duchovnej obnove.

Nakoniec prijmite krátky text o otcovi Blachnickom, ktorý nám ukazuje dôslednú vieru, ktorú aj žil v každodennom živote:

FRANTIŠEK BLACHNICKI – ČLOVEK DÔSLEDNEJ VIERY

Mnohokrát sme počuli, že otec F. Blachnicki je mužom konzekventnej viery. V synonymnom slovníku pri slove konzekventný môžeme nájsť slová, ako napr. dôsledný, nekompromisný a dôkladný. Otec Blachnicki bol takýto. On mal tieto vlastnosti, ktoré boli aj jeho postojmi. V čom teda spočívala jeho konzekvencia? Pri opise jeho konzekventného postoja použijeme knihu Czlowiek wiary konsekventnej vydanú v Lubline v roku 1997.
Ukazoval cez liturgiu živého Boha
Pre otca Franciszka liturgia bola vrcholom a žriedlom stretnutia sa so živým Bohom. Veľmi dôrazne pripravoval liturgiu a božie slovo. Liturgia bola hlavným centrom všetkých stretnutí. Dal možnosť ľuďom sa stretnúť so živým Bohom. Bol zamilovaný do Pána, mal s Ním spoločenstvo a úzky osobný vzťah a dával Ho druhým. Zdôrazňoval personálny - osobný rozmer viery. Dôkazom toho je aj to, že veľa duchovných povolaní vzniklo vďaka jeho službe. Preto z HSŽ vzišlo mnoho kňazských, rehoľných a misionárskych povolaní.
Dôveroval Panne Márii, Matke Cirkvi
Panna Mária, Matka Cirkvi bola pre ks. Franciszka inšpiráciou. Keď pôsobil v Kruciate striezlivosti, tak pripravoval materiály do novín Gosc niedzielny pod názvom: Niepokalana zwycieza (Nepoškvrnená víťazí). Takmer rok bol v Nepokalanowie, kde čítal listy sv. Maximiliána Kolbeho. Fatimské posolstvo bolo tiež pre neho dôležitým príspevkom. Nazývali ho dokonca Bláznom Nepoškvrnenej.
Išlo mu o spoločenstvo živej Cirkvi
Blachnicki miloval Cirkev. Išlo mu o živú cirkev. O spoločenstvo spoločenstiev. Skrze malé skupiny. Preto založil Hnutie, aby sa cirkev obnovila. Letné oázy boli miestom a prostredím, kde účastníci mohli konkrétne zažívať živú cirkev. Druhých kňazov, ale aj laikov viedol k tomu, aby si zamilovali Cirkev a všetko robili pre jej duchovnú obnovu podľa Koncilu. Spoznával všetky cirkevné dokumenty a sa snažil ich uskutočňovať v praktickom živote.
Vchádzal do duchovnej hĺbky tajomstva
Mal veľa myšlienok. Iniciatív. Zodpovedne sa na všetko pripravoval. Všetko precízne pripravil a vykonal. Nešlo mu iba o vonkajšiu obnovu cirkvi a liturgie, ale mu išlo o hlbokú liturgickú duchovnosť, do ktorej aj druhých vovádzal. Bol otcom liturgickej teológie a nového pohľadu na službu v Cirkvi. Svedomito, dôstojne a s láskou pracoval s ľuďmi.
Dôveroval v Božiu prozreteľnosť.
Nekompromisný boží muž. Dôveroval Bohu a to bolo jeho silou a zbraňou.
Bol mužom činu v slobode ducha.
Obraňoval ducha národa.
Urobil zo seba nezištný dar.

OTEC FRANTIŠEK, BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PRIHOVÁRAJ SA ZA NÁS!

Napísal: Jozef Heske
V Prešove, 4.6.2017

Slovo moderátora diakonie oslobodenia HSŽ si môžete stiahnuť vo formáte pdf TU

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign