Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


NAJVÄČŠÍ DEŇ ŽIVOTA V ŽIVOTE KŇAZA BLACHNICKÉHO

Bolo to dňa 17.6.1942, keď Boží služobník otec Franciszek Blachnicki v cele smrti vo väzenskom oddelení B-1 zažil čosi, čo celkovo zmenilo jeho život.
Bol to najväčší deň jeho života, takto pomenoval tento okamih svojho života so svojom duchovnom testamente. Tvrdil, že vtedy prijal od Boha dar viery, ktorý ho neprerušene a dynamicky sprevádzal cez celý život.
Od tohto momentu nikdy neprežíval pochybnosti vo viere a nemal iné ciele ani ambície okrem tých, ktoré vychádzali z viery a boli smerované na Boha. Všetky rozhodnutia prijímal na základe viery. Zároveň ho sprevádzal pocit, že jeho služba vyplývajúca z viery je skazená pýchou a egoizmom. Mal vždy povedomie svojej nedokonalosti a túžbu po vnútornom očistení, ktoré ho sprevádzalo celým ďalším životom. Jednako vnútorná problematika jeho života bola od tohto dňa ohraničená vierou.

V duchovnom denníku v roku 1961 otec Blachnicki opísal zážitok z cely smrti, ktorá mala miesto v priebehu čítania knižky, v ktorej našiel úryvky evanjelia, hlavne z kázania na Hore. Vtedy pochopil, že jestvuje absolútna láska, úplne nezištná. Objavil, že Boh miluje, lebo to vyplýva z jeho prirodzenosti. Božiu lásku uznal za odpoveď na otázku o zmysle života. Túto skúsenosť porovnal so situáciou, v ktorej ktosi prekrútil elektrický kontakt v jeho duši, dôsledkom čoho ju zalialo svetlo. A on to svetlo zrazu rozpoznal a nazval ho menom, vyznávajúc v duši vieru v Boha. Vtedy zažil prítomnosť milujúceho Boha, ktorý sa dáva ľuďom. Spoznal cestu východiska z ťažkej situácie, v ktorej sa našiel. Táto udalosť spôsobila, že v modlitbe prejavil ochotu slúžiť Bohu. Bol presvedčený, že Božia láska je záchranou pre ľudstvo.

Táto udalosť sa stala zlomovou v jeho živote. Pod jej vplyvom sa rozhodol celkovo sa oddať službe Bohu. Stal sa iným človekom. ... Uvedomil si, že duchovne vstal zmrtvych. Už sa nebál svojej pozície, pretože prijal nové smerovanie v živote. ... Po rokoch napísal, že to bolo „veľké dobrodružstvo B-1“, v cele ktorej mala miesto najdôležitejšia udalosť jeho života: obrátenie sa na vieru v Krista, spojené s rozhodnutím oddať celý ďalší život službe Jemu.

Všetko, čo neskôr nasledovalo v jeho živote, bolo dôsledkom, zotrvávaním a rozvinutím toho, čo sa vtedy dokonalo.

Zdroj: Adam Wodarczyk, Prorok żywego Kościoła, Emmanuel, Katowice 2008, str. 76-77.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign