Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Púť KOČ, HSŽ a Domácej cirkvi v Ľutine

Na mariánskej púti v Ľutine sa zišli v sobotu 24. júna členovia kresťanských spoločenstiev – Kruciata oslobodenia človeka, Hnutie Svetlo-Život a Domáca cirkev, ktorých zakladateľom je poľský kňaz František Blachnický.

Púť sa konala pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení, ale aj v roku tridsiateho výročia smrti Františka Blachnického. Na úvod privítal prítomných kňaz Peter Komanický a zaželal všetkým, aby zažili na tomto podujatí Boží dotyk. Súčasťou duchovného programu bola modlitba posvätného ruženca s rozjímaniami a prednáška na tému – Fatima a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. V nej pani Marta priblížila historické fakty o fatimských zjaveniach trom deťom a pripomenula, že každý z nás je povolaný odpovedať súhlasne na výzvu Panny Márie zapojiť sa do modlitieb a obiet za obrátenie hriešnikov, podobne ako traja pastierikovia z Fatimy, ktorí odpovedali kladne a jednoznačne, napriek tomu, že nevedeli čítať ani písať. Cez tieto deti vyjavil sám Boh svetu svoju vôľu v Údolí pokoja avšak v nepokojnom období, ako poznamenala prednášajúca. „Panna Mária nás prišla varovať, a nie strašiť, prišla nám ukázať cestu,“ zdôraznila pani Marta. Ako ďalej dodala, Boh ponúka vo svete pre záchranu ľudstva práve úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré je istou cestou k Bohu. V súvislosti s fatimským posolstvom bolo spomenuté v prednáške Rusko, o ktorom Panna Mária hovorila, že práve cez neho sa rozšíri do sveta mnoho bludov, ale že potom ona sama požiada o jeho zasvätenie. Pani Marta sa podelila v rámci svedectiev aj so svojimi misijnými zážitkami a skúsenosťami z ukrajinského Luhansku, ktorý v súčasnosti patrí medzi okupované ruské územia. Okrem nej sa zapojili do svedectiev o sile fatimského posolstva aj ďalší dvaja účastníci púte. Zazneli tu tiež slová o tom, že len v jednote sa dá budovať a že práve vo Fatime možno zažiť túto jednotu. „Netreba odsudzovať a posudzovať druhých za ich hriešnosť, ale obetovať za nich to, čo môžem,“ zarezonovalo zo svedectiev.

Vyvrcholením púte bola svätá liturgia s následnou zasväcujúcou modlitbou k Panne Márii, na ktorej sa zúčastnili aj domáci z Ľutiny a ďalší návštevníci tohto miesta hlbokej mariánskej úcty. V homílii moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ, kňaz Jozef Heske si zaspomínal na svoju primičnú svätú omšu, ktorú slávil pred 27 rokmi práve na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Homíliu začal otázkou – čím len bude ten chlapec, ktorú nevzťahoval len na sv. Jána Krstiteľa, ale aj na seba samého. Pýtal sa seba – čo zo mňa urobil Boh, čo zo mňa vyformoval. Hovoril o poslaní Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu k obráteniu a pokániu. Jozef Heske sa zamýšľal najmä nad tým, aké životné poslanie mal poľský kňaz František Blachnický. „Dostal úlohu byť prorokom novej evanjelizácie a slobody, prorokom formácie výchovy nového človeka a prorokom budovania Cirkvi ako živého spoločenstva,“ vysvetlil. Pripomenul zároveň 17. jún 1947, ktorý bol najvýznamnejší deň v živote Františka Blachnického, keď sa osobne rozhodol pre službu Bohu, keď zažil osobné obrátenie. „Jeho túžbou bolo, aby každý človek zažil toto obrátenie, aby každý zažil osobnú skúsenosť s Božou láskou, preto bolo založené Hnutie Svetlo-Život, oázové skupiny, formačný a evanjelizačný program,“ konkretizoval Heske životné priority otca Blachnického, ktorý navštívil Fatimu v roku 1982 a tam ho oslovilo posolstvo Panny Márie. Jozef Heske pripomenul, že v súvislosti s touto fatimskou púťou napísal František Blachnický list, v ktorom nás povzbudzuje, aby sme žili pre pravdu, aby sme sa nedali vnútorne zotročiť realitou z médií a vyzýva nás, aby sme neverili klamstvám. „Buďme citliví a pozerajme sa pravde do očí a nazývajme veci pravým menom, pomáhajme ľuďom otvárať oči, aby spoznali skutočnú pravdu. František Blachnický nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa zasvätili Panne Márii a otvorili sa pre úctu k nej, aby sme potom mohli mať účasť na jej sile a víťazstve a spolu s ňou nasledovali Ježiša Krista. A to je dôležitý mariánsky rozmer v našom živote, službe aj v našich spoločenstvách – milovať Matku a byť do nej zaľúbený,“ podčiarkol Heske s tým, aby celá naša existencia bola naplnená vzťahom a úctou k Panne Márii, ktorá bola nasledovníčkou svojho syna Ježiša. „František Blachnický nás povzbudzuje, aby sme sa modlili za hriešnikov a ich obrátenie, a s vierou sa postavili proti moci zla,“ zdôraznil Heske a pokračoval: „ Nechajme sa oslobodiť Kristom, aby sme mohli druhých oslobodzovať.“ Blachnický nás povoláva tiež k tomu, aby sme prinášali obetu, ktorá zachraňuje celý svet a je s ňou spojený aj sľub v Kruciate oslobodenia človeka. „My všetci sme prorokmi tejto doby a máme účasť na prorockom úrade Ježiša Krista a to je poslanie všetkých nás. Byť prorokom znamená ukazovať druhým pravdu,“ skonštatoval Heske v závere homílie. Program púte ukončila adorácia Najsvätejšej Eucharistie, ktorá bola požehnaným časom chvály, prosby, odprosovania i vďaky.

Na záver dajme priestor niektorým pútnikom, ktorí nám zodpovedali na otázky, prečo sa rozhodli prísť do Ľutiny na púť a ktoré momenty či myšlienky ich z programu púte najviac oslovili:


„Určite, každý potrebuje nejaké milosti – pre rodinu, deti a manžela. Prišla som sem prosiť, odprosovať, čo sme urobili zle a ďakovať. Ja som odmalička chodievala na púte do Levoče. Neviem si predstaviť svoju vieru bez Matky. A z púte v Ľutine mi v hlave víri jedna veta, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O tom som rozjímala, že máme milovať blížnych, aj keď si myslíme, že si to nezaslúžia.“Anna P.

„Veľmi ma to tu duchovne pozdvihlo a zaujalo. Aj spojenie dvoch sviatkov v jeden deň ma duchovne povzbudilo a dojalo. A som rada, že som tu mohla prísť. Z programu ma dosť zasiahli tie svedectvá a tiež myšlienka o odpúšťaní, ktorú považujem za jednu z hlavných myšlienok tohto dňa.“ Anna G.

„Božia milosť ma tu priviedla, aby som tu viac uvažoval o Božích veciach, láske a odpúšťaní.“ Andrej

„Myslím, že to je milosť, že sme tu prišli. Rozhodnutie ísť na túto púť už padlo skôr, ale vzhľadom k úmrtiu v rodine sme rozmýšľali, že neprídeme, ale Pán to tak zariadil, že sa ponúkol brat, že pomôže s vybavením pohrebu, takže chvála Pánovi. Na púti ma zvlášť oslovila myšlienka o tom, že máme žiť v pravde, lebo z každej strany sa nám ponúka klamstvo, a preto potrebujeme žiť to, čo nás učí Ježiš, lebo on je Cesta, Pravda a Život. Amen.“ Alena

„Som tu na takomto stretnutí prvýkrát a veľmi sa teším, že som tu. Som členkou Domácej cirkvi spolu s manželom a je to veľké plus v našom duchovnom živote.“ Julka

„Nikdy som tu na takejto akcii nebola. Bola som tu predtým len ako turista. Chcela som hlbšie spoznať miesto, ľudí a celkovo túto udalosť. Oslovila ma liturgia, ktorá je trošku netypická pre nás rímskokatolíkov, a bola obohatením pre môj duchovný život a taktiež ma oslovila celková atmosféra tohto miesta.“ Mária

„Prišla som sem osláviť Pannu Máriu, že je našou úžasnou Matkou a Orodovníčkou a načerpať milosti, lebo som vdova a mám tri deti a mám aj syna na vozíčku. A prosiť aj za onkologických pacientov, lebo slúžim službou dobrovoľníctva na onkológii, takže verím, že Boh mocne zhliadal tu na to. Úžasný pokoj som tu cítila, takže sa veľmi teším, že sme tu mohli načerpať silu. Všetko je na tomto mieste pre mňa požehnaním, keďže hlbšie žijem vieru. Mám formáciu v spoločenstve Komunity Ján Krstiteľ pred rokmi. Ježiša a Máriu si nosím v srdci, čiže adorácie sú pre mňa mocné, všetko je tu pre mňa mocné, lebo viem, že je tu prítomný živý Boh.“ Monika

„Prišla som sem aj preto, aby som sa zapojila do spoločnej modlitby a zažila spoločenstvo. Oslovili ma svedectvá, ako Boh pôsobí v rodinách a v našich životoch a že je živý.“ Danka

„Som tu asi tretíkrát v živote. Oslovila ma zvlášť modlitba sv. ruženca a zamyslenia, v ktorých boli prepojené zážitky a skúsenosti fatimských detí s tým, čo Pán Ježiš prežíval.“ veriaca z Prešova

Pripravil: Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign