Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Na púti v Centre Hnutia Svetlo-Život v Prešove

Posledná júlová sobota patrila púti členov Hnutia Svetlo-Život, Kruciaty oslobodenia človeka a Domácej cirkvi z Lipian a okolia. Navštívili Centrum HSŽ na kalvárii v Prešove. Hlavnou myšlienkou tohto hnutia je vyformovať nového človeka, ktorý zmýšľa a koná inak a aktívne sa zapája do farnosti, kde žije.

Najdôležitejšou časťou programu bola svätá omša v miestnom kostolíku na kalvárii. Slávili ju kňazi Peter Komanický a Jozef Heske. V homílii Jozef Heske vychádzal z evanjelia daného dňa a Martu priblížil ako tú, ktorá ma zmysel pre pohostinnosť a voči blížnemu zaujíma postoj ochotnej služby. Heske vyzdvihol práve tento jej postoj. Ako hovoril ďalej, o službe sa zmieňuje aj zakladateľ Hnutia Svetlo-Život, Boží služobník otec František Blachnický ako o veľmi dôležitej súčasti života. Heske pri tejto príležitosti zdôraznil, že Ježiš a Panna Mária sú dva veľké a nasledovaniahodné vzory služby. Prítomných pobádal k tomu, aby boli otvorení práve pre službu a urobili všetko, čo môžu v prospech blížnych, najmä trpiacich a núdznych. Taktiež spomenul charizmy, ktoré majú byť často používané aj v jednotlivých spoločenstvách.

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti, ktorú hudobne sprevádzala hrou na gitare sympatizantka KOČ pani Katka, sa stala požehnaným časom stráveným v Božej prítomnosti. Po duchovnej strave prišiel čas aj na obed. Ten pozostával z vlastných zásob pútnikov a tiež z chutného pohostenia, ktoré pripravili v centre šikovné a ochotné ruky, za čo nech ich Pán štedro odmení. Popoludní sa v priestoroch kalvárie konala pobožnosť krížovej cesty s aktívnou účasťou pútnikov.

Na čo slúži centrum?

Zaujímavou časťou pútnického programu bol nesporne výklad o samotnom centre a o kalvárii v Prešove. Centrum podľa slov Petra Komanického, ktorý donedávna pôsobil ako hlavný moderátor Hnutia Svetlo-Život, vzniklo v priestoroch bývalej cirkevnej školy a bolo potrebné ho postupne rekonštruovať, čo si vyžadovalo veľa úsilia i modlitieb. „Centrum je v prvom rade spoločný dom a domov. Je sídlom hnutia. Preto, ak je možné, býva tu moderátor HSŽ, ako aj iní členovia HSŽ,“ približuje Komanický. Ako ďalej hovorí, centrum je aj stálou oázou a miestom načerpania a duchovného oddychu pre tých, ktorí putujú púšťou. Zároveň ho možno vnímať ako miesto a znak jednoty Hnutia Svetlo-Život, šíri sa tu a rozvíja charizma hnutia a slúži aj na koordináciu a podporu formačných a evanjelizačných aktivít. Centrum pomáha tiež pri organizovaní duchovných cvičení a programov jednotlivými spoločenstvami v hnutí. „Je priestorom modlitby, stretávania diakonií jednoty na rôznych stupňoch, stará sa o tlač a vydávanie materiálov. Je možné tu pobudnúť aj nejaký čas v ústraní a modlitbách v miestnej malej komunite,“ dopĺňa Komanický. Okrem toho centrum ponúka archív dokumentov a materiálov na formáciu.

Pohľad do histórie kalvárie

Peter Komanický sa rozhovoril aj o dávnych časoch, keď na kalvárii stál domček, v ktorom býval laický dobrovoľník, starajúci sa o toto pútnické miesto. Taktiež ponúkol niekoľko historických faktov o vzniku kalvárie a o neľahkých časoch komunizmu, keď sa uvažovalo o jej likvidácii, čo sa nakoniec nepodarilo presadiť. Pridal jednu zaujímavosť, že pod kalváriou sa nachádza protiatómový kryt CO a toto miesto malo slúžiť v časoch studenej vojny na vojenské účely. Pripomenul, že v časoch komunizmu sa na kalvárii slúžila svätá omša iba v deň slávnosti Povýšenia Svätého kríža, keď prichádzali pútnici v hojnom počte. Dnes je tento známy pútnicky areál vyhľadávaným cieľom domácich i zahraničných turistov a slúžia sa tu pravidelne sväté omše.

Priestor pre pútnické postrehy

Na záver sme sa spýtali aj pútnikov, ako vnímajú toto posvätné miesto a čo ich z duchovného programu zvlášť oslovilo? „Prišla som tu duchovne pookriať, navštíviť Centrum Hnutia Svetlo-Život, pomodliť sa a adorovať spolu s bratmi a sestrami. Ešte som tu nikdy nebola. Kalvária je vždy oslovujúca tým, že tam Pán Ježiš za nás zomrel a tým je to stále aktuálne,“ povedala pútnička Anna. Katarína nám prezradila: „Prišla som sem so spoločenstvom Kruciata, bol to Boží plán, lebo včera som ešte nevedela, či sem pôjdem. Túto cestu pre mňa pripravil Pán. Zaujala ma samotná kalvária svojou duchovnosťou. Oslovila ma aj horlivosť tunajších duchovných otcov a dostala som tu odpovede na otázky, ktoré som si predtým kládla.“ Annu fascinovalo aj samotné pozvanie na toto podujatie, ktoré dostala od spoločenstva, kam patrí. Andrej načerpal na kalvárii zo zdroja Božej milosti a posilnil svoju lásku k Pánu Bohu. „Potrebovala som duchovnú obnovu a posilu. Na kalváriu som túžila ísť už v detstve, avšak som tu prvýkrát. Poznatky o histórii kalvárie a svätá omša boli pre mňa veľmi silné duchovné zážitky,“ poznamenala Helena. Zaiste sa stala táto púť pre všetkých zúčastnených prostriedkom duchovnej obnovy.

Reportáž z prešovskej kalvárie:Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign