Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Svätá omša za oslobodenie zo závislostí v Lipanoch, 7. februára 2018

V stredu 7. februára 2018 sa zišli veriaci v Kostole sv. Martina v Lipanoch, aby spoločne obetovali modlitbu posvätného ruženca za závislých a ich príbuzných a následne sa zúčastnili na svätej omši s úmyslom za oslobodenie zo závislostí.

Do liturgie sa aktívne zapojili aj členovia a kandidáti iniciatívy Kruciata oslobodenia človeka / ďalej KOČ /, a to službou lektora, sprievodom s obetnými darmi a čítaním prosieb veriacich. Svätú omšu slávil miestny pán farár otec Michal Marčák a koncelebroval kaplán Janko Kocurko. V homílii sa otec Michal na úvod pristavil pri evanjeliu dňa a zdôraznil, že to, čo z človeka vychádza, poškvrňuje človeka. A to sú aj slová osočovania či ohovárania, ktoré sa môžu stať tiež závislosťou, ako dodal. Zameral sa najmä na modlitbu adorácie, o ktorej dôležitosti v kresťanskom živote hovoril nedávno aj pápež František. Otec Michal v tejto súvislosti pripomenul, že adorácia z nás nerobí ľudí znehodnotených, ale ponížených, ktorí predkladajú Bohu celú históriu svojho života a s pokorou mu prednášajú v srdci i na perách slová - vypočuj a odpusť.

Po svätej omši sa členovia a kandidáti KOČ presunuli do čajovne, kde program pokračoval vzývaním Ducha Svätého, spoločnou modlitbou vďaky, témou a krátkym fašiangovým posedením pri „krepľoch a beľišoch s kapustu“. V rámci modlitby odovzdávali prítomní Bohu aj úmysly, ktoré zapísali na papieriky. Zamýšľali sa nad osobným zapojením sa do diela KOČ, pričom z diskusie k tejto téme vyplynulo, že ich najväčšia angažovanosť zatiaľ spočíva najmä v modlitbe, osobnom príklade vlastného života a v dobrovoľnej abstinencii z lásky k akokoľvek závislým. Dôležitou súčasťou zapojenia sa do diela KOČ však patrí aj účasť na duchovných cvičeniach a ďalších podujatiach, ktoré majú formačný charakter, ako vyplynulo zo vzájomného delenia sa.

Pane, prosíme Ťa, ukáž nám prostredníctvom Ducha Svätého, akou formou sa môžeme ešte viac a intenzívnejšie zapojiť do diela KOČ v prostredí, kde žijeme a pracujeme.

Pavol Kall
Foto: Daniela Polláková

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign