Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


František Blachnicki: O zodpovednosti.

Musíme sa cítiť zodpovední za bratov, za celý národ, ktorý v minulosti objavil neobyčajné duchovné sily, ale ktorý naďalej ešte objavuje rovnako veľké ohrozenia, lebo naďalej je zranená naša sila odporu, ďalej vidíme ovocie niekoľkých desaťročí demoralizovania, potlačovania Božích zákonov, otvárania dverí pre všetku neprávosť, klamstvo, ľudské vášne. Pomaly sa dvíhame z tejto choroby, pomaly sa liečime z týchto rán.

Musíme sa cítiť zodpovední za bratov, za celý národ, ktorý v minulosti objavil neobyčajné duchovné sily, ale ktorý naďalej ešte objavuje rovnako veľké ohrozenia, lebo naďalej je zranená naša sila odporu, ďalej vidíme ovocie niekoľkých desaťročí demoralizovania, potlačovania Božích zákonov, otvárania dverí pre všetku neprávosť, klamstvo, ľudské vášne. Pomaly sa dvíhame z tejto choroby, pomaly sa liečime z týchto rán.

Zlo nabralo také rozmery, že žiadna ľudská sila ho nemôže premôcť. Uvedomili sme si existenciu tohto zla, kedy padli strely nasmerované na toho, ktorý je zosobnením dobroty, lásky pre dnešný svet. Keď strely zasiahli pápeža Jána Pavla II., vtedy celý svet sa postavil pred tvárou akejsi nepochopiteľnej moci zla, absurdného zla, nemajúceho žiadnu rozumnú motiváciu, zla, ktoré je slepou silou nasmerovanou na zničenie dobra.

Čo môžeme postaviť proti takejto sile? Aká sila ju môže premôcť? Iba Kristus zvíťazil nad mocou zla. Zvíťazil skrze to, že spokojne, bez nenávisti, bez túžby na odvetu, v postoji odpustenia dovolil, aby to zlo na ňom sa zhromaždilo. Dovolil sa pribiť na kríž, pritom povedal: Otče, odpusť im , lebo nevedia, čo konajú. Je to cesta vyslobodenia bez použitia násilia.

To je naša cesta. To, čo sa stalo v Poľsku (v 80. rokoch) , to je duchovná revolúcia. Poliaci našli v Evanjeliu , vo viere, v učení Cirkvi, v učení pápeža cestu vyslobodenia. Cestu, ktorá nie je vyhraná a ktorá musí viesť k víťazstvu. Z tejto cesty niet návratu. To je naša misia. To je naše úloha: vyslobodiť človeka od toho, čo vnútorne rozkladá jeho duchovnú silu...


Zdroj: z homílie F. Blachnického počas Hodiny zodpovednosti a misie v Deň spoločenstva v Kroscienku dňa 8.7.1981.


Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign