Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Nádherný národný deň Spoločenstva HSŽ


(foto:HSŽ - Mery Poláčková)

Takto sa vyjadril jeden z takmer 400 účastníkov celoslovenského stretnutia členov a sympatizantov Hnutia Svetlo-Život (HSŽ). Deň spoločenstva sa uskutočnil v sobotu 28.4.2018 na Mariánskej Hore v Levoči. Stretnutie začalo prezentáciou oázových skupín od Bratislavy cez Žilinu, Kysuce a Oravu až na Spiš, Prešov a Košice. Zastúpená bola mládež, deti, dospelí a manželské páry. Prišli aj členovia Kruciaty oslobodenia človeka. Po modlitbe chvál nasledovala katechéza otca Marka Rojaka na tému: Mládež v Cirkvi. Okrem iného zaznela aj túžba, aby aj mladí aj starí vyjadrili túžbu, že sa vzájomne potrebujú. Mladý človek je ten, kto je silný a má silu otvoriť dvere. A zas starý človek má kľúč od dverí. Téma bola v súlade s blížiacou sa biskupskou synodou o mládeži a celocirkevnou diskusiou o pastorácii mladých. Táto téma je aj heslom nového formačného roka v Hnutí. Popoludňajšia časť programu bola venovaná svedectvám manželského páru a mladej členky oázového spoločenstva, ktorí hovorili o svojich skúsenostiach zo života v spoločenstve. Prihovorili sa aj hostia z poľskej oázy, generálny moderátor Hnutia otec Marek Sedek a manželský pár z rodinnej vetvy HSŽ Domáca Cirkev. Príprava na svätú omšu prebiehala modlitbou „dodatkového“ posvätného ruženca, ktorý je známy v oázovom prostredí. Vrcholom národného dňa spoločenstva bola slávená Eucharistia, ktorej predsedal Mons. Marek Forgač, košický pomocný biskup. V homílii sa vyjadril o potrebe malých spoločenstiev v živote kresťana. Po prečítaní listov jednoty adresovaných pápežovi Františkovi a otcom biskupom sa kňaz žilinskej diecézy otec Zdenko Králik, nový národný moderátor HSŽ poďakoval otcovi biskupovi, všetkým slúžiacim a prítomným účastníkom celoslovenského stretnutia oázových spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život. Zároveň pozval prítomných na budúcoročné oslavy 40. Výročia prvej oázy na Slovensku.

Jozef HeskeCeloslovenský deň spoločenstva

V sobotu 29. apríla sa konal na Mariánskej hore v Levoči Celoslovenský deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život. Téma stretnutia znela: Mladí v Cirkvi.

Na úvod privítal účastníkov národný moderátor Hnutia Svetlo-Život / ďalej HSŽ / na Slovensku kňaz Zdenko Králik. Prišli členovia a sympatizanti HSŽ z Bratislavy, Oravy, Prešova, Košíc, Lipian, zo Žiliny, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovne a z ďalších miest a obcí. Zastúpenie mali mladí, deti, dospelí, rodiny a manželia. Cestu na Mariánsku horu si našli tiež priatelia z Poľska. Medzi prítomných zavítal aj generálny moderátor HSŽ z Poľska kňaz Marek Sedek, ktorý vo svojom príhovore vysvetlil, že téma Mladí v Cirkvi nadväzuje na biskupskú synodu, ktorá bude v tomto roku a ktorá sa bude venovať miestu mladých v Cirkvi. „Všetci sme v Cirkvi potrební, lebo sme spoločenstvo,“ skonštatoval Sedek a dodal, že v Cirkvi má dôležité miesto nielen skúsenosť, ale aj entuziazmus a optimizmus mladých.Z bohatého programuPestrý duchovný program tvorili modlitba chvál, prednáška na tému Mladí v Cirkvi, hodina svedectiev a modlitba posvätného ruženca s dodatkami. Podujatie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú s viacerými kňazmi slávil košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

V poučnej a vtipnej prednáške duchovný správca Arcidiecézneho strediska pre mládež v Prešove kňaz Marek Roják hovoril aj o tom, že ak chceme lepšie pochopiť mladosť a miesto mladých v Cirkvi, tak nám v tom pomôže samotné Sväté Písmo. Podčiarkol myšlienku o vzájomnom dopĺňaní sa mladých a starších v Cirkvi. „Mladí majú silu a moc otvárať dvere, ale starší majú od tých dverí kľúč – múdrosť,“ zdôraznil. Na príklade farbičky opísal, že podstatné je to, čo je v človeku, ako v príklade farbičky jej tuha. V súvislosti s miestom a poslaním nielen mladých v Cirkvi pripomenul dôležitosť otvorenosti voči Duchu Svätému a jeho pôsobeniu v ľudskom srdci, pričom skonštatoval: „Duch Svätý nepotrebuje naše veslá, ale naše plachty.“

Vo svedectvách zaznelo z úst mladého dievčaťa, aké je dôležité zdieľať svoju vieru v spoločenstve, kde sa rozvíja vzťah k Bohu a blížnemu. So svojím životným príbehom, v ktorom má Boh svoje prvé miesto, sa podelili aj manželia zo Slovenska a z Poľska. V jednom zo svedectiev manželov zaznela modlitba z ich svadobného oznámenia: „Bože, celkom si prevýšil naše očakávania, celý život Ťa chceme velebiť.“ Hovorili o veľkej Božej milosti, ktorej sa im dostalo vo farnosti, a to vďaka prijatiu Ježiša v Oázovom spoločenstve mladých.

V homílii počas slávnostnej svätej omše, košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč pripomenul, že stále prežívame veľkonočné tajomstvo, oslavujeme zmŕtvychvstalého Krista a uvedomujeme si hodnotu kresťanského optimizmu, ktorý vychádza z čnosti nádeje, že existuje niečo viac, ako je tento život. Hovoril o vzťahoch, ktoré sú dôležité pre náš osobný, ale aj pre duchovný život. Vzťahy sú totiž niečo prirodzené, čo je koreňom našej človečiny, a sú naším bezpečným prístavom a bázou, z ktorej môžeme čerpať posilu do života, ako priblížil otec biskup. Poukázal na myšlienku Karla Rahnera, že budúcnosť Cirkvi je v malých duchovných spoločenstvách. „Tieto spoločenstvá spájajú našu vieru a skúsenosť a sú oživujúcimi znakmi Cirkvi na celom svete,“ doplnil otec biskup a na záver homílie povzbudil prítomných: „Nebojme sa napojiť na Krista, a v tomto zjednotení s ním, aby sme prežívali aj zjednotenie medzi sebou navzájom.“

Účastníci národného dňa spoločenstva zaslali list Svätému otcovi Františkovi. Podujatie zavŕšilo spoločné agapé na priestranstve pod mariánskou bazilikou. Prítomní sa potom pobrali do svojich domovov, duchovne povzbudení a s radosťou v srdci, ktorá pramení z osobného prijatia Ježiša do svojho života.


Na Celoslovenskom dni spoločenstva sme zašli s mikrofónom aj medzi jeho účastníkov.


„Prvýkrát som tu na takomto celoslovenskom oázovom stretnutí. Prišla som zo spoločenstva Rieka života z Podolínca. Oslovilo ma, ako sme sa spolu modlili na začiatku. Cítila som veľkú jednotu a silu z tejto modlitby. Aj kázeň otca Rojáka ma zvlášť oslovila, bola veľmi zaujímavá a zábavná.“ (Anička)

„Bol som bez očakávaní, ale chcel som tu zažiť jednotu. To bolo pre mňa najdôležitejšie. Som tu prvýkrát. Páčila sa mi prednáška otca Rojáka, ktorý hovoril „fresh“ jazykom. Bol veľmi blízky mladým ľuďom. Hovoril o postavení mladých v Cirkvi, a o tom, prečo sú dôležití. V jeho slovách som sa identifikoval.“ (Patrik)

„Bol som pred mnohými rokmi na podobnom podujatí. A sem na Mariánsku horu som bol pozvaný v rámci nášho spoločenstva. Najviac mi rezonuje z programu myšlienka, že Duch Svätý nepotrebuje naše veslá, ale plachty. Snažil som sa to spojiť s témou mladých a rozumiem tomu tak, že v mladých je sila, ale ide o to, ako ich pozvať a zapojiť. Nech sa deje to, čo chce Kristus a nech koná v duši človeka tak, ako on chce.“ (Adam z Bratislavy)

„Slúžim v hudobnej diakonii. Najviac ma oslovilo slávenie Eucharistie s otcom biskupom Marekom Forgáčom. Povzbudzujú ma mladí v Cirkvi, že dokážu fungovať nielen vo všeobecnej Cirkvi, ale aj v hnutiach a že sa dokážu o tú vieru deliť s priateľmi a blízkymi v rodine.“ (Anna z Gregoroviec)

„Som sa tešil, že tu postretám priateľov, bratov a sestry a oživím naše vzťahy. Je to dobrý čas spoločenstva. V hnutí som našiel živý vzťah s Bohom a toto zásadne poznačilo môj život a prevrátilo naruby moje hodnoty. Prednáška z bohatého programu tu na hore bola veľmi živá. Rezonuje vo mne potreba jednoty medzi mladými a staršími, no stále vnímam nedostatočnosť v tejto jednote.“ (účastník podujatia z komunity Naim v Bratislave)

„Oslovili ma svedectvá, modlitba posvätného ruženca a samotná svätá omša. Prvýkrát som bol na svätej omši s otcom biskupom Marekom – je to nová mladá krv a oživenie spoločenstva Cirkvi.“ (Jozef zo Starej Ľubovne)

„Snažíme sa na toto podujatie chodievať. Je tu viac ľudí a väčšie spoločenstvo. Stretávame tu mnoho známych, nám blízkych ľudí. Téma Mladí v Cirkvi mi rezonuje, lebo táto mladosť a dynamika je potrebná, ale vždycky je dobré, keď to ide súbežne so staršou generáciou, lebo toto posúva dopredu. Tento prienik má zmysel v každom spoločenstve. Ako sa hovorí v jednom vtipe, tí mladí sú draví a rýchli, ale my, starší poznáme skratky. K HSŽ som sa dostal Božou cestou. Spomeniem, že v mojej obci Lomná bola prvá oáza na Slovensku v roku 1979. Ako študent som tam evidoval ľudí. V Žiline som sa stretol počas vysokej školy s niektorými týmito oázistami a každý z nich vedel, kde je Lomná. V roku 1985 som bol na oáze, vtedy som odovzdal život Kristovi.“ (Vlado z Oravy)

„Vynára sa mi tu veľa spomienok s ľuďmi. Vidím v správaní i v tvárach týchto ľudí vieru a to mi pomáha budovať tú moju vieru.“ (Zdeno, Kruh domácej Cirkvi, Orlov)

„Som členkou HSŽ. Modlitba chvál a svätá omša sa ma zvlášť dotkli. To, že som v hnutí, sa môže prejaviť v rôznych skúsenostiach, čo sa týka rôznych vecí a príprav na budúci život. Pôsobím ako animátorka pri deťoch, a to ma pripravuje aj do budúcnosti, napríklad do manželstva.“ (Viktória zo Spišskej Novej Vsi)

„My sme sem neplánovali prísť, my sme z Bojníc. Naše deti nám však kúpili pobyt v Kežmarku k výročiu svadby, no a naše očakávania to tu prevýšilo. Hneď sme prišli do modlitby chvál. My sme tiež v spoločenstve Piar, je to obrovská komunita od malých detí po starších ľudí. Je to spoločenstvo, ktoré vzniklo popri zbožných školách - piar, zakladaných v 15. storočí. V Prievidzi je piaristická škola, pri ktorej je toto spoločenstvo Evanjelizácia je jeho náplňou, teda sprostredkovať ostatným ľuďom to, čo nám dáva Ježiš. Zámerom je vychovať generáciu slušných ľudí, ktorí budú mať určité hodnoty a budú ich prezentovať.“ (Jarmila s manželom)


S mikrofónom na Mariánskej Hore (Pavol Kall)


Pripravil: Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign