Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Svätá omša za oslobodenie zo závislostí v Lipanoch, 9. mája 2018

V stredu 9. mája, v mariánskom mesiaci, sa opäť konalo duchovné podujatie s úmyslom za oslobodenie zo závislostí. Vo farskom kostole sv. Martina v Lipanoch sa najprv prítomní pomodlili modlitbu posvätného ruženca na spomínaný úmysel.

Na úvod svätej omše pripomenul jej hlavný úmysel aj miestny farár otec Michal Marčák. Do liturgie sa zapojili prvoprijímajúce deti. Program pokračoval po svätej omši v čajovni, kde sa zišli ma modlitbovo-formačnom stretnutí členovia a kandidáti Kruciaty oslobodenia človeka. Začali spoločným vzývaním Ducha Svätého a pokračovali piesňou. Téma stretnutia bola – Odvaha viery alebo kapitulovanie. V priloženom texte s touto témou sa dozvedeli viac o tom, čo hovorí otec biskup Adam Wodarczyk, bývalý generálny moderátor HSŽ, o otcovi Blachnickom, Hnutí a teológii oslobodenia vytvorenej zakladateľom Oázy. Z témy zvlášť zaujala aj myšlienka, v ktorej otec Adam dáva akcent na Oázu rodín – Domácu Cirkev, kde vidieť dynamiku, ale naopak v mládežníckych skupinách badať, že sa z nich vytráca sila. „Ale to je širší problém v samotnej cirkvi (spoločnosti) – nemohúcnosť a slabosť ohlasovať evanjelium mladým ľuďom. Realita hovorí, že oáza rodín sa zväčšuje a oáza mládeže sa zmenšuje,“ konštatuje otec Adam a v súvislosti s aktuálnou situáciou v oázovom hnutí zdôrazňuje, že aj otec Blachnický mal skúsenosť s neúspechmi, či už v Nemecku, alebo v rodnom Poľsku. Dôležité však bolo, že stále hlásal vernosť voči charizme Hnutia. „Bol pevne presvedčený o oázovej metóde ako dobrom kľúči. Je presvedčenie, že ak sa funguje podľa zásad Hnutia, tak vzrast nastane. Problém je v netrpezlivosti tých, ktorí zasievajú,“ vysvetlil otec Adam a v súvislosti s dnešnou mládežou poznamenal, že tá je negatívne ovplyvňovaná v médiách v postoji voči cirkvi, voči duchovným, a preto dnešná situácia vyžaduje od pastoračných pracovníkov s mládežou veľa heroizmu a dôslednej a mravčej práce .

V téme zarezonoval tiež fakt o troch druhoch spoločenstiev vo farnosti - evanjelizačné skupiny, skupiny formačného rastu a skupiny diakonie, ako ich ponúkol otec Blachnický. Pre prítomných zaznela z témy opätovná výzva, aby s evanjeliovým posolstvom išli k ľuďom, ktorí sú mimo Cirkvi. Práve František Blachnický je ten, ktorý povzbudzuje k odvahe viery a cesta k slobode podľa neho začína osobným obrátením jedného človeka.

V závere stretnutia sa členovia a kandidáti KOČ pomodlili k otcovi Blachnickému a odišli do svojich domovov povzbudení aj jeho slovami, no aj samotným spoločenstvom, ktoré vytvorili v jednote a láske.


Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign