Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Nový moderátorsky pár Diakonie oslobodenia

Otec Jozef k Centrálnej Oáze Matke: Vyprosujeme moc a lásku Ducha Svätého pre nás všetkých, lebo iba s Ním sa dokážeme pohnúť a odovzdať život druhým

V sobotu 19. mája, počas Centrálnej Oázy Matky, došlo na Kalvárii v Prešove k uvedeniu nového moderátorského páru Diakonie oslobodenia a nového národného manželského páru Domácej cirkvi. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše. Pri tejto príležitosti sme položili niekoľko otázok otcovi Jozefovi Heskemu. Taktiež sme oslovili aj manželov Štefana a Miriam Kleinovcov, ktorí prijali službu moderátorov Diakonie oslobodenia s účinnosťou od 1. januára 2019.

Otec Jozef, čo je podstatou služby národného manželského páru Domácej cirkvi / NMP DC /, ktorá je rodinnou vetvou HSŽ?

NMP DC moderuje a koordinuje oblastné spoločenstvá kruhov DC na Slovensku. Organizuje centrálne stretnutia. Reprezentujú spoločenstvo oázových rodín navonok a dovnútra.

V čom je podstata služby moderátora alebo moderátorov Diakonie oslobodenia / DO /?

Koordinovať skupiny, ktoré sa hlásia k idei KOČ. Vstupovať do vnútra spoločenstiev HSŽ so zámerom šíriť toto dielo.

Ako by ste spätne zhodnotili svoje pôsobenie v službe moderátora Diakonie oslobodenia a v čom vás táto služba najviac obohatila po duchovnej i ľudskej stránke?

Tak som sa snažil s Božou pomocou koordinovať skupiny KOČ v rámci Slovenska. Rešpektoval som špecifickosť jednotlivých oblastí. Čo bolo podstatné v KOČ, tak to bola modlitba, evanjelizácia a pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie. Nakoľko som sa postupne vnútorne stotožnil s touto službou, tak postupne som dozrieval v postoji slobody. A stále v nej rastiem. Uvedomujem si dôležitosť pôstu a obety. Správne sa pozerám na ľudí, ktorí sú v závislosti.

Uvedenie do služby sa konalo v sobotu 19. mája na prešovskej Kalvárii v rámci podujatia - turíčneho víkendu a Centrálnej Oázy Matky. Môžete krátko popísať, čo je hlavnou náplňou podujatia - Centrálna Oáza Matka?

Je to modlitebný víkend počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Je to čas na modlitbu v spoločenstve oázistov. Modlíme sa za cirkev, naše hnutie, letné programy, zodpovedných a účastníkov oázových podujatí. Vyprosujeme moc a lásku Ducha Svätého pre nás všetkých, lebo iba s Ním sa dokážeme pohnúť a odovzdať život druhým.

Teraz prenechávame priestor pre odpovede manželov Kleinovcov, ktorí sú novým moderátorským párom Diakonie oslobodenia.

Ako si spomínate na okamih, keď ste sa dozvedeli, že budete súčasťou moderátorského páru Diakonie oslobodenia / DO /?

Miriam: V tej chvíli som si uvedomila dôležitosť odovzdávať túto službu na oltár ako obetný dar...

Štefan: Prekvapilo ma to, že vôbec niekoho napadlo nás nominovať.

Ako prebiehal výber nového moderátora či moderátorského páru DO?

Štefan: Prvé oslovenie bolo ešte v roku 2014, vtedy sme kandidatúru neprijali. A druhé oslovenie prišlo tohto roku na Zelený štvrtok a po Veľkej noci sme s kandidatúrou súhlasili.

Miriam: Ako povedal Števko, v roku 2014 sme práve končili štvorročnú službu oblastného páru za oblasť Kežmarok a vznikala v oblasti potreba viesť rodinky, ktoré mali túžbu stretávať sa a byť súčasťou Domácej cirkvi, ktorá je rodinná vetva Hnutia Svetlo-Život. Oslovenie do služby, ktoré prišlo na Zelený štvrtok, keď Ježiš Sluha sebadarovaním dáva príklad služby, sa neodmieta...

Čo to pre vás osobne znamená, že ste súčasťou moderátorského páru DO?

Miriam: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ / Jn 15,5 / Použijem slová zakladateľa DO o. Františka Blachnického, s ktorými sa stotožňujem: „Sme nástrojmi v Božích rukách. Boh koná v nás a skrze nás - nekonáme my. Som len šošovka, ktorou lúče Božej milosti prechádzajú ďalej.“ Pracujem v očnej ambulancii ako sestra, a preto ma oslovuje to pripodobnenie. Chcem byť tou šošovkou...

Štefan: Znamená to zodpovednosť a naviazať na činnosť otca Heskeho a zároveň prezentovanie nie seba, ale KOČ.

Zmení sa teraz nejako zvlášť váš duchovný či rodinný a manželský život?

Miriam: Služba je súčasťou nášho rodinného života už roky. Aj naše tri deti slúžili a slúžia v skautingu. Preto máme pre seba pochopenie.

Štefan: V samotnej podstate nie, ale bude potrebné viac na sebe pracovať získavaním vedomostí. A čo sa týka rodinného života, rodina a deti chápu našu angažovanosť v HSŽ DC. Mňa napĺňa, keď medzi mnou a Miriam je zhoda v činnosti, ktorú konáme, a vtedy je to Pánom požehnané.

Aké miesto má vo vašom manželstve a rodine modlitba a Eucharistia?

Miriam: Denne sa ráno zúčastňujem svätej omše a posilňujem sa Eucharistiou. Touto modlitbou odovzdávam celý deň – všetko, čo urobím vedomé aj nevedomé. Celý deň je potom modlitbou. Deti už študujú mimo domova a pristupujú k sviatostiam.

Štefan: Modlitba a Eucharistia má u mňa taký význam ako dýchanie. Neuvedomujem si to, ale bez dýchania sa žiť nedá.

Aká bola vaša cesta do Kruciaty oslobodenia človeka?

Štefan: Cez vstup do Domácej cirkvi HSŽ na Oáze 1°(duchovné cvičenia), kde prišli zástupcovia KOČ a mali prezentáciu. Po skončení prezentácie som ich oslovil, lebo v tom čase už mala moja sestra problém s alkoholom. Kruciatu s Miriam sme prijali na púti KOČ v Kroščenku nad Dunajcom a tú sme si obnovovali niekoľko rokov za sebou, až sme došli do štádia, že sme sa podujali prijať celoživotnú obetu za moju sestru a ľudí okolo nás (ktorí máju problém so závislosťou).

Čo vám osobitne prináša fakt, že ste súčasťou KOČ a kde sa možno tak najviac prejavuje vaša príslušnosť ku KOČ?

Miriam: Pred týždňom môj osemročný synovec vyslovil veľkú pravdu, keď dostal zákaz ísť na počítač. Povedal, že sa mu zakazuje to, čoho by sa nedokázali vzdať ani rodičia, keby museli. Od závislého človeka očakávame, aby dokázal celý život abstinovať. A my, čo problém nemáme, to nedokážeme... Svojím príkladom abstinencie aj na rôznych spoločenských podujatiach chcem ukázať cestu, na ktorú môžeme nastúpiť, keď máme v rodine problém závislosti. A nielen od alkoholu. Obetovať svoj pôst ako obetu za človeka, ktorý to nedokáže.

Štefan: Prináša mi to fakt, keď vydržím sebazaprenie (nie vždy som úspešný) a napĺňa ma to víťazstvom nad sebou, a to je aj moja príslušnosť ku KOČ. A v pravde sa pozrieť na seba, že slabí a závislí od rôznych závislostí sme všetci, je len na nás, či pomôžeme niekomu niesť jeho závislosť, keď ho privalila a nevie si sám pomôcť.

Pripravil: Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign