Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Svätá omša za oslobodenie zo závislostí v Lipanoch, 6. júna 2018

V stredu 6. júna 2018 sa zišli veriaci na svätej omši vo farskom Kostole sv. Martina v Lipanoch, ktorá bola obetovaná za oslobodenie zo závislostí.

Pred svätou omšou sa prítomní pomodlili posvätný ruženec na ten istý úmysel a do modlitieb odovzdávali nielen akokoľvek závislých, ale aj tých, ktorí sú im najbližšie v rodinnom prostredí. Do priebehu svätej omše sa zapojili členovia a kandidáti Kruciaty oslobodenia človeka v Lipanoch. Miestny kaplán Patrik vo svojej homílii vychádzal z evanjelia dňa o Ježišovi a saducejoch, ktorí tvrdili, že niet zmŕtvychvstania. Kaplán v tejto súvislosti podčiarkol, že naša vlasť je v nebi a že pozemský život je prípravou na večnosť. Hovoril o tom, že smrť je prechodom do večného života a človek ju nemá vnímať len ako niečo tragické. V homílii sa vrátil aj k autonehode so smrteľnými následkami, keď zomreli pri nej dvaja mladí ľudia. Tu pripomenul, aby sme mali správny postoj k smrti, keďže často sa zvykne najmä pri úmrtí mladého človeka dodať – ani si nič neužil. Práve naopak je dôležité mať nádej, že zosnulý prejde do večného života, ktorý pre všetkých pripravil milosrdný Boh.

Potom sa presunuli členovia a kandidáti KOČ do miestnej čajovne, kde najprv prednášali Duchu Svätému svoje prosby a chválili Boha piesňou. Ťažisko podujatia sa potom presunulo na text o Božom služobníkovi Františkovi Blachnickom ako o Gigantovi viery. Okrem iného sa v texte dozvedeli o tom, že otec Blachnický mal silnú dôveru v Boha aj v tých najťažších chvíľach a svojím postojom tak ukazuje aj nám, že táto dôvera môže meniť životy ľudí. Taktiež sa v texte nachádzala zmienka o II. vatikánskom koncile a o tom, že otec Blachnický bol doslova fascinovaný týmto koncilom a patril medzi prvých, ktorí sa podieľali na uvádzaní pokoncilovej liturgie do praxe.

Záver patril modlitbe k Božiemu služobníkovi Františkovi Blachnickému a hymne KOČ.

Pane, posilni našu dôveru v Teba podľa príkladu otca Františka Blachnického, aby sme odvážne a s úprimnosťou v srdci šírili myšlienky diela KOČ v prostredí, kde žijeme a pracujeme. Ukáž nám prostredníctvom Ducha Svätého, kde sa môžeme ešte viac angažovať v zápase o ľudskú dôstojnosť a slobodu človeka.Podľa podkladov a informácií od účastníkov stretnutia pripravil: Pavol Kall
Foto: Daniela Polláková

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign