Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Na ďakovnom stretnutí v Lipanoch, 29. septembra 2018

V Kostole sv. Martina v Lipanoch sa uskutočnila v sobotu 29. septembra, v deň svätých archanjelov, ďakovná slávnosť pri príležitosti 25. výročia oázového spoločenstva Hnutia Svetlo-Život / HSŽ / a 10. výročia iniciatívy Kruciáty oslobodenia človeka / KOČ / v meste a okolí.

Samotný program podujatia otvorili úvodné slová privítania, ktoré za všetkých predniesla Danka Polláková. Pozvanie prijali za KOČ zástupcovia z Lendaku, Bardejova a Prešova. Na podujatí sa zúčastnili aj hostia z oázy dospelých a z Centra HSŽ. Prítomní sa spoločne pomodlili najprv radostný ruženec, popretkávaný zamysleniami. Svätú omšu zo sviatku svätých archanjelov slúžili otec Peter Komanický a otec Jozef Heske. „Žijeme rýchlu dobu, ktorá nás ženie stále viac a viac dopredu. Akosi sa už nestíhame radovať, a možno sa nevieme radovať preto, že nevidíme dobrá a veľké veci, ktoré robí v našom živote Boh,“ povedal v úvode otec Peter, ktorý pozval prítomných k oslave Boha a vďakyvzdávaniu za všetko, čo koná v našich životoch.

Z homílie

„Stretávame sa, aby sme Bohu ďakovali za dar spoločenstva, ktoré je Boží dar, prostriedok a pomôcka na duchovný rast,“ pripomenul význam spoločenstva otec Jozef a prirovnal ho k pôde, kde rastie strom, ktorý má prinášať ovocie. „Dnes si máme zvlášť uvedomiť, že potrebujeme spoločenstvo. Nie som individualista a sám vojak v poli, ale mám byť súčasťou rodiny, spoločenstva komunity,“ vysvetlil otec Jozef a v homílii ďalej pripomenul, že pred 25 rokmi vzniklo spoločenstvo v Lipanoch na základe charizmy Hnutia Svetlo-Život a pred 10 rokmi prijalo toto spoločenstvo ideu Kruciaty oslobodenia človeka. „Na to sú výročia, aby sme ďakovali Bohu a oslavovali ho, aby sme boli plní úžasu a tešili sa z toho, aký je Pán Boh dobrý,“ zdôraznil s tým, že samotné spoločenstvo je otvorené pre všetkých. „Vytvárajme a budujme spoločenstvo, naďalej pozývajme ďalších a majme srdce i náruč otvorenú.“ V tejto súvislosti doplnil, že ďakovať Bohu máme za všetkých, ktorí sa naplno angažovali a stále sa angažujú v diele spoločenstva. „ Nech je Pán oslávený aj v živote našej sestry Danky, ktorá je duchovnou mamou komunity. Najlepšia vec je, keď priložíme všetci ruku k dielu,“ podotkol. Táto oslava jubilea má byť podľa jeho slov najmä podnetom, motiváciou, nakopnutím, výzvou a novým štartom. „Pán nás chce sprevádzať naďalej. Hľadajme, čo chce Pán od nášho spoločenstva. Ako spoločenstvo máme spoznávať seba samých a byť voči sebe úprimní. Dobré je poznať svoje klady a zápory, ako jednotlivci aj ako spoločenstvo. Aké máme neresti, ale aj charizmy a talenty, ktoré môžeme zapojiť do budovania Cirkvi a pýtať sa na totožnosť, kým sme ako spoločenstvo. Najprv byť a až potom konať, teda spoznať seba samých, svoju identitu, a až potom sa angažovať a slúžiť,“ zarezonovalo z homílie. „Nech je toto jubileum aj výzvou k tomu, aby sme budovali rodinu Cirkvi a spoločenstva, a zároveň nech je novým impulzom, aby sme naďalej ohlasovali radostnú zvesť. Urobme našu miestnu Cirkev rodinou, v ktorej sa všetci dobre cítia. Buďme spoločenstvom, ktoré má byť prirodzenou súčasťou farnosti,“ podčiarkol otec Jozef a vhodne doplnil slová pápeža Františka, ktorý nás vyzýva k tomu, aby sme sa pastoračne obrátili. „Aj naše spoločenstvá potrebujú toto obrátenie. Nadišiel čas, hovorí pápež, keď Cirkev pobáda svoje kresťanské komunity k pastoračnému obráteniu, aby boli misionárske vo svojej činnosti a vo svojich štruktúrach. Nech aj toto spoločenstvo je misijné a evanjelizačné. Prajem vám, aby ste vychádzali k ľuďom s otvoreným srdcom, aby ste pomohli urobiť Cirkev rodinou a spoločenstvom, ktoré je vierohodné a opravdivé. Aby sme spoločne pomohli budovať Cirkev ako spoločenstvo, ktoré je živé, evanjelizačné a dynamické,“ povedal v závere homílie.

Z prednášky Moniky

Téma prednášky vychádzala z listu pápeža Františka o svätosti v dnešnom svete. „Pápež hovorí, že svätosť je naše povolanie. Spomína v tejto súvislosti list Hebrejom, kde hovorí autor listu o Abrahámovi, Sáre, Gedeonovi a ďalších, a tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme obklopení oblakom svätcov, ktorí nás povzbudzujú k svätosti. Oni aj napriek nedokonalosti a pádom nasledovali Pána a páčili sa mu. Napriek tomu, akí sme, páčime sa Pánovi, ak sa snažíme ho nasledovať. Sme obklopení, usmerňovaní a vedení Božími priateľmi,“ priblížila Monika vo svojej prednáške, pričom aj ďalej vychádzala z myšlienok pápeža Františka, „páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha, v rodičoch, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti, v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, v chorých, staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. Je to mnoho ráz svätosť vedľajších dverí. Oni žijú medzi nami a sú obrazom Božej prítomnosti.“ V prednáške zazneli aj slová sv. Terézie Benedikty z Kríža, ktorá hovorí, že práve prostredníctvom mnohých, ktorí žijú svätosť v skrytosti, sa budujú dejiny. Monika predstavila prítomným aj pápežove myšlienky o svätosti mimo katolíckej Cirkvi: „Svätosť je podľa jeho slov najkrajšou tvárou Cirkvi, ale je aj mimo nej a v rozličných prostrediach. Duch vzbudzuje znaky svojej prítomnosti, ktoré pomáhajú Kristovým učeníkom. Svedectvo vydané Kristovi až po vyliatie krvi sa stalo spoločným dedičstvom katolíkov, pravoslávnych, protestantov. Mučeníci sú dedičstvom, ktoré kričí silnejšie než hlas všetkých tých faktorov, ktoré nás rozdeľujú.“ Sv. otec, ako ďalej pokračovala, hovorí, že všetci sme povolaní k svätosti a k dokonalosti, ako je dokonalý náš Pán. Každý má však svoju osobitnú cestu k svätosti. V súvislosti s témou o svätosti povzbudila prítomných k spytovaniu svedomia podľa blahoslavenstiev, ktoré sú „občianskym preukazom kresťana“. „Blahoslavenstvá nie sú ľahké či povrchné, ale môžeme ich žiť vtedy, ak nás Duch Svätý prenikne celou svojou silou a oslobodí nás od slabosti egoizmu, pohodlnosti a zvyku,“ prízvukovala a v závere sa pristavila aj pri malých detailoch, ktoré hovoria o svätosti, pričom priblížila niekoľko takýchto momentov z Písma. „Spoločenstvo, ktoré uchováva malé detaily lásky, kde sa jeho členovia starajú jeden o druhého a vytvárajú otvorený evanjelizačný priestor, je miestom prítomnosti Vzkrieseného,“ uzatvorila svoju prednášku.

Moderátorský pár KOČ prišiel do Lipian

Miriam a Štefan Kleinovci prijali službu moderátorského páru KOČ po dlhodobom oslovení otca Jozefa Heskeho. Stalo sa to na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na prešovskej Kalvárii. Ako na úvod povedal Štefan Klein, chcú byť ako moderátorský pár najmä spojivom medzi Hnutím Svetlo-Život a Kruciátou oslobodenia človeka. „Teraz vznikol v Lipanoch čas rekapitulovať, zamyslieť sa a vykročiť do ďalšej 25-ky a 10-ky . Je tu obdiv, že sú tu ľudia, ktorí sa chcú angažovať v KOČ a v HSŽ a chcú vôbec prísť na tie stretnutia,“ povedal naradostene.

V úvode predstavil význam slova spoločenstvo, pričom väčší počet osôb je jeho dôležitým prejavom. „Naším cieľom je stále sa povzbudzovať vo viacerých smeroch. Ale keby sme nemali lásku a hlad po poznaní, tak určite by sme sa nestretávali. Otec Marián Kuffa hovorí, že z celého nášho života budeme maturovať len z lásky,“ poznamenal k téme.

Miriam Kleinová hovorila o ich spoločnej ceste do Hnutia Svetlo-Život. Asi tri roky dostávali pozvanie na oázu, a napokon ho prijali s tým, že idú tam len pozrieť, no a teraz sú v spoločenstve už jedenásty rok. Spoločenstvo je pre nich veľkým požehnaním. K základom kresťanského života patrí práve vrastanie do konkrétneho kresťanského spoločenstva, kde človek objavuje svoje dary a je zodpovedný za jeho rast, ako zdôraznila Miriam. Ich deti sú tiež v službe, a to v kresťanskom skautingu. Vďaka tomu rastú aj ony, podobne ako ich rodičia, ktorí tiež prijali službu. „Človek rastie vtedy, keď sa dáva,“ skonštatovala Miriam a v závere dodala, že im bolo zakaždým prízvukované, že do spoločenstva chodia preto, aby rástla v prvom rade ich rodina.

Zo svedectiev

Hanka priblížila okolnosti, ktoré ju doviedli do spoločenstva. Bolo to ešte v časoch komunizmu, keď sa konali tajné stretnutia. Spoločenstvo má pre ňu veľký význam a vníma, že jej pomáha v každodennom živote. Manželia Petríkovci sa tiež podelili s tým, ako sa dostali k spoločenstvu a čo pre nich znamená. Vyzdvihli, ako ich povzbudzujú na ceste duchovného dozrievania pravidelné stretnutia s ostatnými rodinami.

Prezentácia fotografií a požehnanie

Pred záverom podujatia sa prítomní pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a pozreli si zaujímavé fotomomenty z histórie HSŽ a KOČ v Lipanoch. Nie raz sa počas prezentácie aj schuti zasmiali. Na cestu domov im otec Peter Komanický dal svoje kňazské požehnanie. Ďakujeme Pánovi za toto podnetné podujatie, kde sme mohli nielen rekapitulovať a spomínať, ale aj prijať nové výzvy do budúcnosti. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Zvlášť by sme sa chceli poďakovať rodine Hubovej za ich službu v rámci hudobného sprievodu počas svätej omše. Nech Pán všetkých odmení.

Postrehy účastníkov

Prinášame aj niekoľko postrehov a reakcií na ďakovné stretnutie. „Bolo to pekne zorganizované, bolo to trefné a milé, a vidieť, že toto spoločenstvo pracuje. My sme vám takpovediac trochu závideli tie akcie a stretnutia, ktoré utvrdzujú vaše spoločenstvo. My sme totiž posunutí skôr len do tých našich modlitbových stretnutí. Vaše spoločenstvo viac žije. Ale teším sa z toho, ako bolo ďakovné stretnutie zorganizované a bolo to pre mňa veľkým prínosom. Teší ma, že ste spoločenstvom, ktoré žije, má vnútornú silu a rozdáva sa,“ pridal prvý postreh Rudolf z Bardejova. Rozália z Lendaku sa s nami tiež podelila o svoje dojmy: „Bolo to naozaj povzbudením, že už toľké roky tam spolupracujú a darí sa im. Budeme sa aj my snažiť urobiť viac pre dobro iných.“ „Oslovila ma zvlášť prednáška o tom, že k svätosti sme povolaní všetci. Aj pravdivé svedectvo manželov Petríkovcov sa ma zvlášť dotklo. Prezentácia fotografií o činnosti spoločenstva počas uplynulých 25 rokov bola veľmi zaujímavá a doplnená o vtipné komentáre,“ dodala na záver Miriam z Kežmarku.


Foto: Daniela Polláková

Ďalšie fotografie nájdete cez tieto odkazy:
fotografie Danky
fotografie Julky

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign