Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Z príležitosti 17. novembra

Nežná revolúcia 1989 priniesla slobodu pre jednotlivcov a našu spoločnosť. V tomto čase som bol študentom na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Aj my študenti na tejto škole sme sa zapojili do študentského hnutia. Mal som vtedy taký fajný a šťastný pocit, keď som chodil na bratislavské námestie na demonštrácie organizované študentmi a Verejnosťou proti násiliu. Bol to dobrý pocit. Blažený pocit. A ako sme organizovali „štrajk“ v seminári a na fakulte. Na písacích strojoch sme písali všeliake prehlásenia, vyhlásenia, deklarácie, výzvy. Všetko, čo malo ruky a vedelo písať na písacom stroji, tak bolo zapojené do „klepania“. Snažili sme dostať preč z vedenia fakulty a seminára proštátnych ľudí. Aj sa nám to podarilo. Bolo to úžasné. Ja človek, čo som sa pohyboval aj v kruhoch „podzemnej“ cirkvi som si zrazu uvedomil, že je sloboda. Že môžeme robiť verejne to, čo sme robili v tajnosti po bytoch, súkromných domoch a chatách. Oázové tajné stretnutia v malých skupinách. Tajné letné duchovné cvičenia. Kontakty s rehoľníkmi. Konečne biskup Korec mohol už verejne fungovať. Dokonca na istý čas bol v službe rektora kňazského seminára. Toto všetko a ešte aj iné priniesla nežná revolúcia. Stali sme sa slobodným národom. Slobodnými jedincami. Plným dúškom som dýchal slobodný „luft“. .....

Ale dnes (nielen dnes) po 29 rokoch sa sám seba pýtam. Ozaj sme sa stali slobodnou spoločnosťou??? Ozaj sme prijali dar skutočnej slobody??? Nespadli sme do inej horšej neslobody??? Neprešli sme z jedného otroctva do druhého???

Chcel by som si pomôcť s pojmom teológia oslobodenia, ktorá je spojená s Južnou Amerikou, kde sa urobili isté chyby. Toto duchovné učenie spojené s oslobodením chudobných hlásalo násilie a revolúciu v duchu marxizmu. Obrazne povedané - „evanjelium šíriace spolu so samopalom“. A to bolo zlé. Nebolo to v súlade s učením Ježiša Krista. Preto chcem zdôrazniť, že pravú slobodu nachádzame v Kristovi na kríži, ktorý je žriedlom ozajstnej slobody. Podľa sv. Jána Pavla II máme „svoju“ kresťanskú teológiu oslobodenia, ktorá je vpísaná do dejín každého národa. Ježiš sa stal inšpiráciou a motiváciou k tomu, aby sme nerezignovali zo zápasu o slobodu človeka a spoločnosti. Misia Ježiša Krista prináša pravé oslobodenie. K tejto misii máme pristúpiť ako kresťania, ako boží noví ľudia s novým srdcom a myslením. BEZ KRISTA A BEZ JEHO MOCI NEMÔŽEME RIEŠIŤ PROBLÉM OTROCTVA A SLOBODY. Nestačia iba šľachetné úmysly bojovať s rôznymi formami otroctva, útlaku a prenasledovania. Nemôžeme riešiť tento problém iba na rovine ľudskej motivácie slušnosti. Našu dôveru treba vložiť do oslobodzovacej moci Ježiša Krista, ktorý nás oslobodzuje od hriechu. Priznajme si. Niekedy nám chýba veľká viera v moc Ježiša Krista. To si musíme priznať! Preto máme dať dôraz na oslobodenie v zmysle evanjelia. Chceme sa oprieť o Ježiša Krista a Jeho slovo. O Jeho pravdu. O Jeho Ducha. Hľadáme cestu a VÝCHODISKO Z TEJTO SITUÁCIE V KRISTOVI, DUCHOVNOM ŽIVOTE, BOŽOM SLOVE, ... tu nájdeme odpoveď... veď spása nie je iba po smrti. Spása je aktuálna skutočnosť. Je to aktuálny konkrétny osobný vstup Boha do aktuálneho konkrétneho osobného života človeka. Spása pôsobí teraz a v každej oblasti života. Každá životná oblasť potrebuje Ježišovo oslobodenie. Isto poznáme starozákonnú knihu Exodus, ktorá je zdrojom pravej teológie oslobodenia. Kniha hovorí o tom, ako Boh vstupuje do dejín Izraela. Izrael bol v zajatí Egypta. Boh vystupuje ako Boh, ktorý vidí svoj národ a počuje jeho náreky. A prináša mu oslobodenie Božou mocou. Oslobodenie z hriechu, ktorý je najväčším otroctvom. Vo svetle týchto slov môžeme nájsť odpovede na skôr položené otázky. Ozaj sme sa stali po nežnej revolúcii slobodnou spoločnosťou? Pre nás kresťanov hlavná vec je, aby sme svoj život odovzdali Kristovi a prijali Ho do svojho srdca za svojho Pána a Spasiteľa. Aby nás očistil a oslobodil od rôznych otroctiev a závislosti. Najmä od hriechu. Takto sa stávame novými božími ľuďmi, ktorí vnútorne majú skúsenosť dar slobody Božích detí. Vtedy sa staneme ozaj slobodnou spoločnosťou. Pozývam vás na túto cestu slobody.

Napísal: Jozef Heske

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign