Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Svätá omša za oslobodenie zo závislostí v Lipanoch, 7. novembra 2018

Lipany

V Kostole sv. Martina v Lipanoch sa opäť po mesiaci konal duchovný program s úmyslom za oslobodenie zo závislostí. Jeho súčasťou bola modlitba posvätného ruženca a svätá omša.

Svätú omšu slávil miestny kaplán Mgr. Stanislav Vinter, ktorý v homílii vychádzal z evanjeliového úryvku o tom, kto je skutočným Ježišovým učeníkom. Pripomenul, že biblické mať niekoho alebo niečo v nenávisti znamená nedať niekomu prednosť. „Mať v nenávisti všetko ostatné okrem Boha znamená dať Pánu Bohu prednosť pred všetkým,“ uviedol a ďalej zdôraznil, že kto chce ísť naozaj za Ježišom, má niesť svoj kríž. „Kto ide za Ježišom a nenesie svoj kríž, nemôže byť jeho učeníkom,“ skonštatoval. Ako ďalej vyplynulo z jeho slov, kríž je z ľudského pohľadu niečo nepríjemné, služba, námaha alebo zrieknutie sa niečoho, a viac námahy stojí vyhýbať sa krížu, ako ho prijať. Avšak je dôležité prijať svoj kríž a žiť s ním. „Bojovať proti krížu, znamená stratiť nárok byť Ježišovým učeníkom. Kríž je jasným rozlišovaním medzi tým, či človek ide za Ježišom preto, že miluje Pána Boha a túži byť jeho učeníkom a kresťanom, a medzi tým, či ide za Ježišom z vypočítavosti. Ak našim pohnútkam, prečo ideme za Ježišom, chýba ochota prijať kríž, tak by sme ich mali prehodnotiť,“ povedal v závere homílie a poprosil Pána Boha o silu niesť naše každodenné kríže.

Noví moderátori KOČ zavítali do Lipian

Po svätej omši sa členovia a kandidáti KOČ presunuli do čajovne, kde program pokračoval spoločnou modlitbou k Duchu Svätému, čítaním Božieho slova a témou o genéze vzniku KOČ v Poľsku. Na podujatí sa zúčastnili aj noví moderátori KOČ z Kežmarku, manželia Miriam a Štefan Kleinoví, ktorí sa chceli zoznámiť s miestnym spoločenstvom. V rámci diskusie predstavila Miriam Kleinová zarážajúce výsledky jedného prieskumu, podľa ktorého patrí susedné Česko na popredné priečky v konzumácii alkoholu, čo je spôsobené aj celkovou spoločenskou situáciou v krajine a dopadom dlhoročnej ateizácie z čias totality. Hovorilo sa aj o tom, že dolievania alkoholu počas osláv a svadieb sa môžu zrieknuť aj nečlenovia KOČ, čo by bolo pekným svedectvom o ich sympatiách s myšlienkami triezvosti.

V závere podujatia sa prítomní pomodlili modlitbu za blahorečenie o. Františka Balchnického za kandidujúcich v komunálnych voľbách, ktorí prešli formáciou v Hnutí Svetlo-Život. Program vyvrcholil spevom hymny KOČ. Vďaka patrí predovšetkým nášmu Pánovi, že sa mohlo konať toto modlitbovo-formačné stretnutie. Do modlitieb odovzdajme aj nových moderátorov KOČ, aby sa cez nich hojne šírilo posolstvo myšlienok o nadprirodzenej hodnote abstinencie v prospech duchovného oslobodenia celého národa.


Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign