Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Svätá omša s úmyslom za oslobodenie zo závislostí v Lipanoch

V stredu 6. februára sa konal duchovný program s úmyslom za oslobodenie zo závislostí v Kostole sv. Martina v Lipanoch, ktorý ukrýva vzácne poklady gotiky na Slovensku.

Najprv sa prítomní pomodlili modlitbu posvätného ruženca na spomínaný úmysel. Jednotlivé desiatky ruženca sa predmodlievali členovia Kruciáty oslobodenia človeka v Lipanoch. Svätú omšu slávil tamojší kňaz Michal Marčák. V homílii okrem iného povedal: „Je zaujímavé, že Kristus hovorí, že proroka si uctia všade, len nie v jeho vlasti. Na inom mieste počujeme slová, keď uzdraví chorého človeka, ktorému hovorí – choď domov a zvestuj tie veľké veci, ktoré ti urobil Pán. Teda posiela človeka, ktorého uzdraví, ako proroka medzi svojich vlastných.“ V homílii priblížil otec Michal aj príbeh istého pustovníka, svätca z 5. storočia, ktorý žil dlhé roky na plošine vo výške. Postil sa a povrazom si k sebe hore vyťahoval raz za čas jedlo. Jedného malého chlapca, ako ďalej hovoril otec Michal, zaujal príbeh tohto svätca a dal si stoličku na stôl. No jeho blízki ho zahriakli, aby zliezol dolu, lebo si ublíži. Chlapec vtedy povedal - človek nemôže byť svätý ani medzi svojimi. „Vo vlastnej rodine je ťažké byť svätým,“ podotkol k tomu otec Michal s tým, že byť svätým znamená žiť v súlade s Božou vôľou, teda byť svätým nie tak, ako ja chcem. V homílii zaznela aj prosba o silnejšiu vieru pre nás všetkých, aby Boh aj s našou pomocou mohol urobiť zázrak v našom živote. V závere zarezonovali slová, že ak sa chceme oslobodiť od všetkého, čo nás spútava a čo nás robí závislými, musí prúdiť do nášho srdca viera, musíme žiť život viery, aby táto viera nebola len vonkajškovou záležitosťou.

V čajovni pokračovalo modlitbovo-formačné stretnutie na tému – zodpovednosť rodiny za čnosť triezvosti. V hojnom počte sa zúčastnili na tomto programe členovia i kandidáti Kruciáty oslobodenia človeka. Najprv sa zapojili do spoločnej modlitby k Duchu Svätému. Z témy zaujalo viacero myšlienok, napríklad návrh, aby dieťa, ktoré pristupuje k prvému svätému prijímaniu, vykonalo sľub zrieknutia sa alkoholických nápojov. No dôležité je, ako ďalej vyplynulo z textu témy, aby dieťa nachádzalo v rodine podporu a bolo motivované svedectvom svojho rodinného prostredia. Zvlášť oslovili tiež myšlienky o tom, že výchova k triezvosti v rodine je viac než len samotné nepitie alkoholu, je to hovoriť deťom pravdu o svete, spoznávať seba a svoje klady a zápory, učiť sa budovať vzťahy s druhými ľuďmi, prejaviť úctu iným, vedieť viesť dialóg, zodpovedne a kriticky myslieť, vedieť bojovať so životnými problémami, nadobúdať postoj odvahy. „Výchova k triezvosti to je výchova k láske a úcte voči Bohu, blížnym a sebe samému,“ zaznelo z textu predloženej témy.

V závere sa prítomní pomodlili k Božiemu služobníkovi Františkovi Blachnickému, aby aj na jeho príhovor nadobúdali prepotrebnú odvahu pri svojom osobnom životnom svedectve o triezvosti.
Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign