Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Putovali k relikviám sv. Rity a sv. košických mučeníkov

Košice

Členovia Hnutia Svetlo-Život a ostatní veriaci z Lipian a okolia navštívili v sobotu 1. júna kostol rehole augustiniánov v Košiciach, ktorý zatiaľ ako jediný na Slovensku je zasvätený sv. Rite z Cascie. Vrcholom duchovného programu bola účasť na svätej omši v rámci Púte Hnutia Svetlo-Život v Kostole sv. košických mučeníkov na sídlisku Nad jazerom. Po jej skončení si pútnici uctili relikvie spomínaných svätcov a zúčastnili sa na pripravenom agapé.

Prvou zastávkou pútnikov bol augustiniánsky Kostol sv. Rity, ktorý sa týči nad mestom. Posvätil ho v máji minulého roku pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. O podstate, histórii i súčasnosti rehole augustiniánov, ako aj o samotnom chráme a osobnosti svätej Rity porozprával prítomným predstavený rehole P. Juraj Pigula. Pridal aj niekoľko zaujímavostí, napríklad aj tú o použitej dlažbe z Talianska, ktorá sa nachádza v kostole a vôbec nevyzerá ako vyradený stavebný materiál.

Sv. Rita – žena viery, nádeje i lásky

Dôležitou súčasťou návštevy Kostola sv. Rity bolo samotné uctenie si jej relikvie, uloženej v kaplnke v relikviári v podobe nádhernej zlatistej ruže. P. Juraj sa spoločne s veriacimi pomodlil k sv. Rite, ktorá sa zvykne nazývať aj patrónkou nemožného a jej mocný príhovor u Boha je pomocou v tých najťažších a neriešiteľných životných situáciách. „Jej najväčší odkaz pre súčasného moderného človeka je najmä v odpustení a zmierení. To je taký nadčasový odkaz. Dokázať odpustiť a byť človekom, ktorý prináša zmierenie - to je asi to najviac, čo potrebujeme dodnes v našich vzťahoch. Je to žena viery, ktorá sa snaží prežívať každú ťažkosť s vierou. Je to žena nádeje a lásky. Ona vníma stále tú nádej pre nejakú zmenu, či už pre zmenu jej manžela, pre zmenu tých rozvadených rodín, alebo pre zmenu v tom kláštore, kde ju nechceli prijať. Takto neustále dúfa, verí a miluje,“ približuje osobnosť sv. Rity P. Juraj Pigula a dopĺňa, že jej život i posolstvo sú blízke aj nášmu každodennému životu. A ako ju vnímajú samotní pútnici? „U nej obdivujem jej hrdinskosť ako manželky a matky, ktorá dokázala s manželom surovcom žiť a snažila sa dobre vychovať svojich synov. Obdivujem ju aj preto, že sa snažila udržať pokoj medzi ľuďmi,“ prezradila Mária. Lucia najsilnejšie vníma na sv. Rite jej hlbokú vieru, ktorá jej pomohla prežiť aj tie najťažšie chvíle života, ako boli strata manžela i detí. „Keďže prežila život plný utrpenia, tak má podľa mňa veľkú váhu u Boha, takže si myslím, že je potrebné a dobré sa k nej utiekať,“ dodal Miloš.

P. Juraj Pigula nielen o Kostole sv. Rity - rozhovor:


Kostol sv. Rity v Košiciach


Pútnici z Lipian v kostole sv. Rity

V Kostole sv. košických mučeníkov

Veriaci sa po prehliadke Kostola sv. Rity, v ktorom sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, a po kňazskom požehnaní P. Juraja Pigulu presunuli na sídlisko Nad jazerom. Tu sa nábožne zúčastnili v Kostole svätých košických mučeníkov na svätej omši s tamojšou farnosťou, slávenej v rámci Púte Hnutia Svetlo-Život v roku 400. výročia ich smrti. Počas homílie kňaz Jozef Heske, pôsobiaci v hnutí, viackrát zdôraznil v rôznych aspektoch obnovu túžby po vernosti voči Kristovi. Pozval prítomných, aby sa stotožnili s týmto heslom, ktoré sa prelína jubilejným rokom sv. košických mučeníkov. „Čo znamená vernosť Ježišovi Kristovi? Predovšetkým obnoviť osobné prijatie Pána Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa, obnoviť odovzdanosť Ježišovi Kristovi, obnoviť svoje odhodlanie ísť za Kristom ukrižovaným. Odovzdanosť alebo osobné prijatie Pána Ježiša do svojho srdca má byť žriedlom nášho kresťanského života. Neustále čerpať z toho prameňa - to je začiatok nášho duchovného rastu. ... Osobné prijatie Ježiša je cieľom evanjelizácie. Svojím životom, skutkami, správaním i slovami máme evanjelizovať, privádzať ďalších ľudí ku Kristovi,“ podčiarkol Jozef Heske. Vyzdvihol aj vernosť v manželstve, potrebu komunikáciu medzi manželmi a nezastupiteľné miesto manželskej modlitby. Pristavil sa pri vernosti v rodine, ktorá je svätyňou Božej lásky a domácou cirkvou. „Je potrebné obnoviť vernosť voči Cirkvi, ktorej sme súčasťou ... Vernosť voči Cirkvi znamená vedieť ju obhájiť, mať ju v úcte, mať rád svoju Cirkev, veď je našou matkou. Netreba od nej utekať, keď je v ťažkom položení. To je tiež vernosť Kristovi, lebo Cirkev je mystické telo Kristovo a je pokračovateľkou misie Ježiša Krista,“ poukázal na dôležitosť vernosti voči Cirkvi. Ako ďalej pripomenul, vernosť Cirkvi sa prejaví tiež v našej aktívnej účasti na živote vo farnosti. „Prispievajme k duchovnej obnove našich farností, kde patríme,“ oslovil prítomných s touto prosbou a zvlášť spomenul Hnutie Svetlo-Život a osobnosť Františka Blachnického, zakladateľa tohto hnutia, ktorého proces blahorečenia je ukončený, len sa čaká na zázrak. Cieľom hnutia je okrem iného výchova a formácia nového človeka a obnova farnosti. „Držať sa týchto základných cieľov hnutia - to je tiež vernosť Kristovi,“ prízvukoval Jozef Heske a v závere vyslovil prosbu: „Vytrvajme vo vernosti Ježišovi a jeho Cirkvi, nech oheň vernosti stále horí v našom srdci.“ Pred záverečným požehnaním zaznelo svedectvo jedného manželského páru z rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život, v ktorom zarezonovala aj myšlienka o tom, že obnovovať túžbu po vernosti voči Kristovi je potrebné každodenne.

Čím oslovujú košickí mučeníci?

Pútnikom sme položili otázku, v čom ich najviac oslovujú sv. košickí mučeníci. „Ja si hlboko vážim všetkých mučeníkov, lebo toto hrdinstvo, ktoré podstúpili, to z vlastnej sily nemohli dokázať, to bola Božia pomoc a odvaha, ktorú im dal Duch Svätý, že to zvládli. Príhovor košických mučeníkov som pred rokmi aj osobne pocítila a mám k nim taký dôverný vzťah,“ vyznala sa jedna z nich a ďalšia takto opísala, čo ju najviac oslovuje na týchto martýroch: „Tá ich vernosť vo viere a vytrvalosť v tom ich presvedčení, a že sa nevzdali a aj za cenu života boli pevní vo viere. V živote teda nemáme hľadať len ľahšiu cestu, ale ísť aj cez to tŕnie a niesť svoj kríž a vytrvať.“


Kostol sv. košických mučeníkov


Pútnici z Lipian v kostole sv. košických mučeníkov

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign