Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovný program za oslobodenie zo závislostí v Lipanoch, 12. júna 2019

V takmer prázdninovom čase si mnohí našli opäť cestu do Kostola sv. Martina v Lipanoch, aby prosili dobrotivého Pána o pomoc vo svojich konkrétnych životných okolnostiach, či odovzdávali Bohu niekoho vo svojom okolí, kto má skúsenosť s nejakou závislosťou a nedokáže sa z nej vymaniť.

V úvode duchovného programu sa prítomní spolu pomodlili posvätný ruženec, ktorý obetovali za všetkých tých, ktorí trpia rôznymi, aj novodobými závislosťami. Svätú omšu slávil kňaz Michal Marčák. Vo svojej homílii, v súvislosti s Božími prikázaniami a tendenciou ich upravovania človekom, pripomenul: „Platí tisícročná zásada: neupravuj prikázania podľa seba, ale upravuj seba podľa prikázaní.“ V rámci obetných darov priniesli členovia Hnutia Svetlo-Život aj košík s konkrétnymi prosbami veriacich.

Po svätej omši nasledovalo otvorené stretnutie v čajovni, kde prítomní najprv spoločne vzývali Ducha Svätého modlitbou i piesňami a pridali aj chvály. V téme si priblížili črty Kristovho učeníka podľa Františka Blachnického. Osobitne sa v rámci zdieľania pristavili aj pri tejto charakteristike Kristovho učeníka: príliš sa nestará o účinky a plody svojho snaženia, pretože vie, že ovocie je Božou vecou – Boh je ten, kto dáva vzrast. Ako vyplynulo z diskusie, žijeme v dobe okamžitých výsledkov a často chceme vidieť hneď plody nášho snaženia, no Kristov učeník sa o plody svojej angažovanosti priveľmi nezaujíma, lebo vie, že do konkrétnej služby ho povolal Pán, ktorý dáva vzrast i ovocie v príhodnom čase, a Kristov učeník teda úplne dôveruje svojmu Pánovi aj v tejto oblasti. Nanovo si prítomní veriaci pripomenuli nádherné uistenie, že Kristov učeník vidí vo svojom Majstrovi brata i priateľa, ktorému zveruje seba i svoju službu.

V závere zaznela modlitba člena KOČ a modlitba za blahorečenie otca Františka Blachnického, ktorého proces blahorečenia už bol ukončený, avšak čaká sa ešte na potvrdenie zázraku v súvislosti s jeho príhovorom u Pána.

Nech aj toto stretnutie v Lipanoch upevní spoločenstvo HSŽ a KOČ vo vzájomnej láske, jednote a porozumení. Nech črty Kristovho učeníka sa naplno prejavia v konkrétnych životných situáciách, aj vo vzťahu k ľuďom trpiacim nejakou závislosťou.
Pavol Kall
Foto: Daniela Polláková

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign