Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Modlitbovo-formačné stretnutie KOČ v Lipanoch, 11. júla 2019

Vo štvrtok 11. júla sa zišli veriaci na svätej omši za oslobodenie zo závislostí, ktorá sa konala vo farskom Kostole sv. Martina v Lipanoch. Program otvorila modlitba posvätného ruženca, obetovaná taktiež na úmysel oslobodenia z pút rôznych, aj novodobých otroctiev.

Svätú omšu slávil lipiansky kaplán Lukáš , ktorý v homílii pripomenul, že 11. júla sa v Cirkvi slávi sviatok sv. Benedikta, ktorého vyhlásil za patróna Európy pápež Pavol VI. Ostatných spolupatrónov Európy, ako doplnil kaplán Lukáš, už vyhlásil sv. Ján Pavol II. „Benedikt začal pracovať na obrodení kontinentu Európy a položil základy západného mníšstva,“ zdôraznil ďalej v homílii, pričom dodal, že práve Benedikt ukázal cestu chudoby a modlitby a jeho regule sa stali východiskom aj pre iné rehole. V závere vyslovil slúžiaci kňaz prosbu, aby podľa príkladu sv. Benedikta, ktorý opustil všetko a svoj život zasvätil službe Bohu a blížnym, sme sa vedeli zbaviť toho, čo nám neprinesie večný život.

Znovuobjaviť podstatu, hodnotu a dôležitosť spoločenstva

Ťažisko ďalšieho programu sa presunulo do miestnej čajovne, kde nasledovala spoločná modlitba s prosbami k Duchu Svätému, popretkávaná oslavnými piesňami. Prítomní sa potom venovali textu predloženej témy s názvom – Byť spolu. V texte zaznela dôležitosť spoločenstva s druhými. „My sme boli stvorení pre slúžiacu lásku. A pre spoločenstvo. To je naša účasť na Božom živote ... nechodiť okolo seba bez záujmu. Bez povšimnutia. Som tu pre druhých. Viac dávať než brať. Nevyniknúť na úkor druhých. Neutekať zo spoločenstva. Zanechať zbytočnú kritiku. Odpúšťať. Darovať priateľstvo. Úcta. Tolerancia. Poďakovať. Prosiť. Vnímať druhých ako dar. Dať dôveru,“ zarezonovalo z preberanej témy. V rámci toho zazneli aj otázky: Ako naše spoločenstvo funguje? Naša rodina? Čo pre to robím? Aj jeden z členov KOČ v Lipanoch na margo témy povedal, že práve v spoločenstve objavil svoje dary, ktoré doňho vložil Boh, a tak sa cíti užitočný pre druhých.

Na chvíľu sa zahĺbiť do posolstva básní

Súčasťou podujatia bolo aj stretnutie s duchovnou a reflexívnou lyrikou, ktorá bola vydaná knižne v rámci zborníka Piati zo Šariša. Traja z autorov spomínanej knihy – Zuzana Medvecká, Mária Polomská a Pavol Kall, prišli aj osobne a predstavili poslucháčom tri svoje básne. Zaujímavosťou a príjemným spestrením bol fakt, že básne si autori čítali navzájom, teda každý čítal tvorbu toho druhého. Miestami to vháňalo do tvárí prítomných úsmev a za každým prednesom sa rozprúdila živá debata. V závere nastala chvíľa na modlitbu za blahorečenie Františka Blachnického a poďakovanie za chvíle strávené v spoločenstve bratov a sestier.

Pavol Kall
Foto: Daniela Polláková

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign