Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


ROK SV. ONDREJA

Pretajme si ryvok z dekrtu o vyhlsen roka sv Ondreja v Koickej arcidiecze arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Vyzvan s aj hnutia, aby sa zapojili do tejto iniciatvy. Teda aj nae HS a aj skupiny KO. Kad spoloenstvo v rmci naej arcidieczy (Koice, Preov, Lipany, Plavnica, Bardejov, Jarovnice) me nieo pre to urobi.

DEKRT O VYHLSEN ROKA SV. ONDREJA V KOICKEJ ARCIDIECZE

Na zaiatku mojej sluby novho dieczneho biskupa Koickej partikulrnej cirkvi ... vyhlasujem Rok svtho Ondreja ktor sa zana 27. novembra 2010 a bude trva do 30. novembra 2011 ... Rok sv. Ondreja pre cel arcidieczu je prleitosou poda vzoru tohto apotola s za Kristom a by s nm, a potom nanovo a lepie pribli evanjeliov posolstvo dnenmu svetu. Je to vzva k duchovnej obnove zameranej na posilnenie viery, na povzbudenie k svtosti a opravdivmu spoloenstvu vetkch lenov diecznej rodiny, ktorej neme chba misijn nadenie privdza druhch ku Kristovi vrtane tch, ktor sce boli pokrsten, ale neboli zatia dostatone evanjelizovan. Rok sv. Ondreja zameran na nae prebvanie s Pnom v astom kontakte s Bom slovom a na pozvanie inch k nasledovaniu Krista bude zrove naou spolonou prpravou na to, aby sme as z posvtnch relikvii nho nebeskho patrna mohli natrvalo uchovva v Koickej katedrle, ktor je nepretrite duchovnm centrom naej partikulrnej cirkvi a poskytuje mnoho prleitosti vytvrania jednoty medzi sebou a s Jeiom Kristom. Pozvam vetky farnosti, dieczne intitcie, rehole a hnutia, aby sa vlastnmi iniciatvami zapojili do aktvneho prevania Roka sv. Ondreja a spolonou modlitbou vyprosovali Boie poehnanie a pomoc Ducha Svtho.

V Koickej katedrle 27. novembra 2010, Mons. Bernard BOBER , arcibiskup - metropolita
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign