Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

2. decembra 2019

Dnes je štvrtok 5. december 2019 , meniny má Oto , zajtra bude mať meniny Mikuláš. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


ROK SV. ONDREJA

Prečítajme si úryvok z dekrétu o vyhlásení roka sv Ondreja v Košickej arcidiecéze arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Vyzvané sú aj hnutia, aby sa zapojili do tejto iniciatívy. Teda aj naše HSŽ a aj skupiny KOČ. Každé spoločenstvo v rámci našej arcidiecézy (Košice, Prešov, Lipany, Plavnica, Bardejov, Jarovnice) môže niečo pre to urobiť.

DEKRÉT O VYHLÁSENÍ ROKA SV. ONDREJA V KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

Na začiatku mojej služby nového diecézneho biskupa Košickej partikulárnej cirkvi ... vyhlasujem Rok svätého Ondreja ktorý sa začína 27. novembra 2010 a bude trvať do 30. novembra 2011 ... Rok sv. Ondreja pre celú arcidiecézu je príležitosťou podľa vzoru tohto apoštola ísť za Kristom a byť s ním, a potom nanovo a lepšie priblížiť evanjeliové posolstvo dnešnému svetu. Je to výzva k duchovnej obnove zameranej na posilnenie viery, na povzbudenie k svätosti a opravdivému spoločenstvu všetkých členov diecéznej rodiny, ktorej nemôže chýbať misijné nadšenie privádzať druhých ku Kristovi vrátane tých, ktorí síce boli pokrstení, ale neboli zatiaľ dostatočne evanjelizovaní. Rok sv. Ondreja zameraný na naše prebývanie s Pánom v častom kontakte s Božím slovom a na pozývanie iných k nasledovaniu Krista bude zároveň našou spoločnou prípravou na to, aby sme časť z posvätných relikvii nášho nebeského patróna mohli natrvalo uchovávať v Košickej katedrále, ktorá je nepretržite duchovným centrom našej partikulárnej cirkvi a poskytuje mnoho príležitosti vytvárania jednoty medzi sebou a s Ježišom Kristom. Pozývam všetky farnosti, diecézne inštitúcie, rehole a hnutia, aby sa vlastnými iniciatívami zapojili do aktívneho prežívania Roka sv. Ondreja a spoločnou modlitbou vyprosovali Božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého.

V Košickej katedrále 27. novembra 2010, Mons. Bernard BOBER , arcibiskup - metropolita
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign