Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Návraty k Celoslovenskému dňu spoločenstva

Účastníkov Celoslovenského dňa Hnutia Svetlo-Život privítali tento raz Smižany. V poslednú septembrovú nedeľu sa zišli členovia hnutia, ale aj ostatní veriaci v tamojšom kultúrnom dome. Podujatiu predchádzalo Národné stretnutie oázovej mládeže. Obe akcie pretínala hlavná myšlienka – pripomenutie si 40. výročia od konania prvej oázy na Slovensku a vďačnosť Bohu za celé dielo tohto hnutia.

Bohatý program podujatia Celoslovenského dňa spoločenstva otvorila modlitba chvál, kedy zaznievala prostredníctvom piesní oslava Boha i vďaka za všetky jeho dobrodenia. Nasledovali príhovory na tému histórie, súčasnosti, ale aj výziev hnutia do budúcnosti. Veronika Kováčiková v svojom príspevku priblížila aj úplné začiatky, keď sa v roku 1979 uskutočnila prvá oáza na Slovensku. Jej moderátorom bol Peter Václavík, ktorý si už vtedy všimol, že sa treba venovať animátorom, pretože animátor je ten, ktorý má vedieť, k čomu vedie formačnú skupinu a čo je cieľom rozhovoru. „Veľký význam mala pre hnutie spolupráca s americkým hnutím Agapé; oni prichádzali na Slovensko a učili ako študovať Sväté písmo, ako viesť stretnutia. Tie boli zamerané najmä na sebavzdelávanie, bol to čas objavovania sily a veľkosti Božieho slova a modlitby a prehĺbenia spoločnej a osobnej modlitby,“ uviedla Kováčiková s tým, že osemdesiate roky sa niesli v znamení rozvoja oáz na Slovensku. Ďalej sa pristavila aj pri definovaní úlohy animátora, ktorý sa zodpovedne pripravuje na stretnutie, vnáša do stretnutia ducha, usmerňuje ho, je to zrelá osobnosť v Bohu, dbá o svoju formáciu, o svoj duchovný a sviatostný život, má prehľad o spoločenskom a cirkevnom dianí. Veronika Kováčiková pripomenula aj osobnosť národného moderátora pátra Michala Zamkovského. „V roku 1990 otvoril dvere kláštora v Podolínci, a toto miesto sa stalo na dlhé roky centrom hnutia,“ doplnila s tým, že v deväťdesiatych rokoch sa začali konať nové oázové programy. Neskôr boli národnými moderátormi otec Vladimír Dzurenda, ktorý pôsobí v Kazachstane, a otec Peter Komanický, vďaka ktorému povstalo centrum hnutia na prešovskej Kalvárii.

Pribúdajú rodiny

Marcel a Janka Falisovci z košickej oblasti sa podelili o svoje skúsenosti s hnutím, ktoré je živým spoločenstvom na Slovensku. „Ak by sme mali dnes hovoriť o tom, ako vyzerá oáza na Slovensku, tak s radosťou svedčíme o tom, že práve v Domácej cirkvi vnímame veľký potenciál na evanjelizáciu a šírenie tejto charizmy. V našej košickej oblasti pribúdajú nové rodiny s túžbou po jednote a svätosti v manželstve. Veľakrát sme počuli vetu, že hnutie Svetlo-Život má najlepšiu formáciu zo všetkých spoločenstiev; nemyslíme si, že je to fráza, ale uvedomujeme si, že je to náročná cesta, napriek tomu aj dnes oslovuje toto hnutie mnohých, ktorí túžia po hlbšom vzťahu s Bohom. Práve formáciou sme vedení k službe a hľadaniu svojho miesta v Cirkvi,“ povedala Janka Falisová. „Naše prvé stretnutie s oázou bolo v mládežníckej formácii počas štúdia na vysokej škole počas 90-tych rokov minulého storočia. Sme veľmi radi, že HSŽ ponúka formáciu nielen mladým a slobodným, ale aj manželom. A tak prirodzene sme po prijatí sviatosti manželstva pokračovali vo formácii v rodinnej vetve HSŽ - v Domácej cirkvi,“ pripojil Marcel Falis. Obaja vnímajú prítomnosť kňazov v hnutí ako veľké požehnanie. Minulý rok sa stali oblastným párom košickej oblasti, kde funguje aj modlitebná diakonia a sú tam pravidelné mesačné adorácie. V rámci svojej oblasti napríklad plánujú oázu modlitby v Kroscienku v Centre Domácej cirkvi a tak sa chcú úplne stotožniť s charizmou hnutia, ktoré vzniklo práve v tomto mestečku.

Formácia animátorov

Zuzana a Ján Paraličovci sú národný pár Domácej Cirkvi a hovorili o víziach hnutia do budúcnosti. Zdôraznili, že budúcnosť sa netvorí sama od seba, ale vyrastá z koreňov a základov, ktoré položila minulosť a je na pleciach prítomnosti. „Práve na tej národnej úrovni sme hlbšie spoznali charizmu hnutia a spoznali tú krásu, a okrem toho sme spoznali mnoho skvelých ľudí, ktorí sú nám vzorom ako viesť rodinný aj manželský život,“ poznamenala s vďačnosťou Zuzana. Otec Kristián Šalomon, pôsobiaci v hnutí, v rámci výziev do budúcnosti podčiarkol neustálu potrebu formácie animátorov a zdôraznil, že služba v hnutí buduje jednotu a lásku.

Ísť za Ježišom

Hlavným celebrantom a kazateľom na slávnostnej svätej omši vo Svätyni Božieho milosrdenstva bol otec Jacek z Carlsbergu – mesta, kde pôsobil zakladateľ hnutia František Blachnický. Otec Jacek v homílii pripomenul, že nemáme byť len pozorovateľmi života, ale učeníkmi, to znamená, každý deň ísť za Ježišom, počúvať ho, činiť pokánie, nasledovať ho stále viac, mať účasť na jeho misii a deliť sa s darom slobody aj s ostatnými.

Nebojte sa!

Po chutnom guláši a vzájomných duchovných rozhovoroch sa účastníci podujatia presunuli opäť do kultúrneho domu, kde program pokračoval oceňovaním zaslúžilých dlhoročných členov hnutia. V mene ocenených prehovoril Marián Kováčik: „Ďakujem vám všetkým, že prinášate bohaté ovocie, že chcete v bohatej charizme Svetlo-Život žiť, prijímať svetlo a dávať ho ďalej. Nebojte sa ísť ďalej, stojí to za to.“

Zo svedectiev

V rámci svedectiev hovoril o Božom pôsobení vo svojom živote aj Dávid, ktorý kedysi padol do závislosti od alkoholu a drog. Radikálnu zmenu zažil počas oázových cvičení. Mária zasa svedčila o daroch, ktorými ju zahrnul Boh. Ďakuje denne Bohu za dar prvej oázy v Poľsku, kde sa zúčastnila v mladosti v čase hlbokej totality, za dar hlbšieho spoznávania Božieho slova, za dar spoločenstva či živej Cirkvi. Zuzana vo svojom svedectve hovorila o dôvere v Boha, ktorý jej na príhovor sv. Charbela uzdravil manžela.

Na záver aspoň niekoľko výpovedí účastníkov podujatia o ich skúsenostiach s oázovou formáciou:

Vo formovaní mladých som od roku 2012. Mne osobne to dalo zmenu pohľadu na určité skutočnosti v oblasti vnímania viery a dobré spoločenstvo, o ktoré sa môžem oprieť.
Juraj z Košíc

Čo mi dala oázová formácia? Viac som spoznala Boha. Ja som nebola veriaca, pokým som nešla na birmovku. Z birmovky sme išli na oázu a tam sa ma Boh dotkol. Tam sa mi zmenil život a celkový pohľad naň. Najsilnejšie to bolo na oáze jednotke, kde sme sa odovzdali Ježišovi a to bolo veľmi krásne. Odvtedy som už mnoho ráz odovzdala život Ježišovi.
Ivana z Leopoldova

Oázová formácia mi pomohla si obnoviť a prehĺbiť lásku k Cirkvi a Panne Márii.
Roman z Kaplnej

Ako som sa dostala do oázy? Bolo to pozvanie známych, hoci som bola praktizujúcou kresťanskou, ale v manželstve sme predsa len hľadali novú formáciu. Videli sme, že v spoločenstve v Smižanoch to rastie, a tak nás to oslovilo a začali sme sa formovať. Boli sme aj v prípravnom pilotnom programe animátorov. Priniesli sme si z týchto oázových skúseností väčšie priateľstvo s Bohom.
Zuzana zo Spišskej Novej Vsi

pripravil: Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign