Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


PREČO SLOBODA?

Všetci si uvedomujeme existenciu zla a vieme, že zlo je ovocie hriechu. Zlo je výsledok odvrátenia sa od Boha. Zlo je zlá voľba človeka. Človek dostal dar slobody, vstúpil do harmónie, ktorá hriechom bola rozbitá. Aj zlo, na ktoré človek nemá bezprostredný vplyv, napr. povodne, ... je dôsledok hriechu. Človek hriešne zneužíva dar slobody. Nebolo by lepšie, keby človek nedostal od Boha tento dar? Nie, lebo Boh isto vedel, že dobro pre ktoré sa človek slobodne rozhodne bude väčšie než zlo vychádzajúce z hriechu. Kúkoľa je menej ako pšenice. Veď sloboda je podmienka pre lásku. Schopnosť pre lásku je spojená so slobodou. Na to nesmieme zabúdať.
Sloboda a láska.
Sloboda je preto, aby sme prejavovali lásku k Bohu a blížnemu. Sloboda, ktorá je egoistická, nakoniec sa stáva otrockou aj v živote jednotlivcov aj v živote spoločnosti. Oslobodenie z otroctva samo o sebe nemôže byť cieľom, ale má viesť k láske ktorá je základom Zákona. V živote SZ Izraela vidíme prepojenie medzi porušovaním Zákona a vnútornou a vonkajšou slobodou, ktorú viac ráz stratili. Kristus poukazuje na prvenstvo vnútornej slobody nad vonkajšou. Dáva dôraz na lásku ako na posledný cieľ slobody. Slobodný je ten kto slúži a dáva svoj život za druhých. Aj pri vonkajšej neslobode je možné byť vnútorne slobodným. Kristus to ukázal na kríži.
Sloboda ako možnosť urobiť zo seba dar.
Sloboda je teda ako nástroj pre lásku. A láska je schopnosť osoby urobiť zo seba dar pre druhých. Dar môžem dať iba vtedy keď som slobodný. Zotročenie značí nemožnosť odovzdať sa do služby. Máme mať túžbu po slobode aby sme sa stali darom pre druhých.
Stať sa darom je cieľom formácie nového človeka. Je to vyjadrené aj slovami: vlastniť seba v dávaní seba. To je cesta oslobodenia. Vyslobodzovať sa z konkrétnych otroctiev. Hlavným základom otroctva je egoizmus. A naopak žriedlom oslobodenia je láska, ktorá sa obetuje a dáva.
Nielen druhých oslobodzujem svedectvom mojej slobody, ale toto svedectvo aj mňa oslobodzuje a otvára ma pre službu. Takto máme chápať heslo Vyslobodení a vyslobodzujúci. KOČ má byť pre nás viac darom než obetou. Je to nový pohľad na dielo Kruciaty. Nie iba obeta ale aj dar.
Sloboda „od niečoho“ a sloboda „k niečomu“.
Sloboda je vtedy slobodou v plnosti, keď je nasmerovaná na lásku, ktorej prejavom je diakonia – služba. Sú mnohí, ktorí obetujú svoj život pre službu druhým a pre ich vyslobodenie. Takto vďaka službe sa stávajú slobodnými.
Byť potrebným.
Každý človek zvlášť v staršom veku má túžbu byť potrebným a užitočným pre svoje okolie. Najhoršie je pre nich, keď sú iba prijímatelia ľudskej dobroty a obety a nemôžu to vrátiť. Vo svojom srdci majú hlboko skrytú túžbu dať seba druhým ako dar. V tomto vidia zmysel svojho aj keď starého a chorého života.
Do neba sa vstupuje skrze lásku. Bez lásky nedokážeme pochopiť slobodu. Prví ľudia zneužili slobodu a tak raj sa stal pre nich strateným. Kristova obeta slobody a správne využívanie slobody je návratom do raja. Hoci to nie je záhrada Eden, ale kráľovstvo ktoré prevyšuje každú dokonalosť.

Spracoval: Jozef Heske

Zdroj: Mierzejewski, K.: Po co wolnosc? In: Wieczernik 227(2019), s.21-25.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign