Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Na svätej omši a adorácii za oslobodenie a uzdravenie v Lipanoch, 11. decembra 2019

Aj keď už máme rok 2020, vráťme sa ešte nachvíľu do roku 2019. 11. decembra sa konal duchovný program modlitieb a obiet za akokoľvek závislých a spoluzávislých. Miestom podujatia bol opäť Kostol sv. Martina v Lipanoch, kam prišli nielen obyvatelia tohto mestečka, ale aj ľudia z okolitých obcí. Najprv sa prítomní ponorili do tajomstiev posvätného ruženca, nad ktorými rozjímali, a v tejto modlitbe prosili Pannu Máriu o príhovor u Boha za tých, ktorých spútava nejaká závislosť.

Nasledovala svätá omša, ktorú slávil kaplán Dušan. V homílii priblížil život mnícha, svätého Šarbela – divotvorcu týchto čias, ktorého životnou náplňou bola modlitba, láska, služba, práca, pokora a obeta. V súvislosti s týmto svätcom zdôraznil: „Kto si zamiluje Božie prikázania, tomu sa stanú sladké, stanú sa mu nie takými ťažkými. Aj my dnes chceme prosiť svätého Šarbela, aby sme sa stali ľuďmi tichého a pokorného srdca podľa vzoru nášho Spasiteľa.“ Hovoril o oleji tohto svätca, ktorým sú pomazaní mnohí. Na tomto mieste podčiarkol, aby sa tento olej stal pomôckou k tomu, aby sa naša viera zväčšila. Kaplán priblížil príbehy ľudí, ktorých spoločným menovateľom je uzdravenie na príhovor svätého Šarbela. „Svätými sa staneme cez kríž, Cirkev, Evanjelium a Eucharistiu, s pomocou našej nebeskej Matky; vyprosme si milosť, aby sa nám viera dostala do srdca. Pane, nech sa naplní aj v našom živote Tvoja svätá vôľa, tak ako sa vyplnila aj v živote svätého Šarbela,“ vyslovil modlitbu v závere homílie kaplán Dušan.

V rámci adorácie zazneli piesne chvál a modlitby vďaky i odprosovania. Prítomní vzývali o pomoc svätého Šarbela v modlitbe litánií. Veriaci boli pomazaní olejom tohto svätca, na ktorého mocný príhovor uzdravuje Boh naprieč krajinami sveta. Bol to milostiplný a požehnaný čas, ktorý vyvrcholil požehnaním Najsvätejšou Sviatosťou.


Spracoval: Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign