Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE HSŽ

Kruciáta oslobodenia človeka má svoje miesto na celom Slovensku a nielen v tých oblastiach, kde sú spoločenstvá Kruciaty prítomné. Jej miesto je totiž aj tam, kde sa pre alkoholizmus rozpadávajú manželstvá a celé rodiny. Jej miesto je všade tam, kde si ľudia ničia svoju ľudskú dôstojnosť… A dalo by sa pokračovať. Jednoducho jej miesto je na celom Slovensku. A nielen pokiaľ ide o závislosť na alkohole, ale aj na iných otroctvách. V súčasnosti sme totiž svedkami novodobých závislostí.

Aj ja, aj ty, aj my všetci máme mnoho iných otroctiev, ako je napríklad strach a nedôvera; závislosť na jedle alebo na zdravej strave; závislosť na cvičení, na výzore aj sexuálna nemravnosť rôzneho druhu; workholizmus, nakupovacia mánia či mobilománia, závislosť na hracích automatoch alebo aj na počítačových hrách a na internete… (porov. časopis Nahlas). Ale v rebríčku stále vedie závislosť na alkohole. Paradoxom je však to, že naša spoločnosť toto otroctvo verejne podporuje.

Preto je KOČ veľmi aktuálna a potrebná! Ježiš nás cez toto dielo formuje. A je to aj moja osobná skúsenosť. Ďakujem Pánovi za toto dielo. Chcem vás povzbudiť, aby sme Bohu ďakovali aj za otca Franciszka Blachnického, zakladateľa KOČ. Ďakujme Bohu za jeho nádherné dielo. Áno. KOČ je Božie dielo.

Poďme dopredu. Nebuďme malicherní, ale majme veľké srdce. Široké srdce, ktoré chce objať človeka, ktorý je pri tebe, ale ktoré chce objať aj celé Slovensko. Majme na KOČ celoslovenský pohľad. Dokonca medzinárodný pohľad. Veď KOČ „funguje“ aj na Ukrajine, v Česku aj inde. „Pane, srdce veľké nám daj…“ Majme zodpovednosť za druhých. Majme evanjelizačné zmýšľanie a konanie. Neuzatvárajme sa do „skupinového egoizmu“.

KOČ pôsobí na mnohých miestach Slovenska. Keď som to spočítal, tak je to asi šesť spoločenstiev a formačno-modlitebných skupín s prvou stanicou v Levoči. A to na území Spišskej a Košickej diecézy. Súčasne je tu veľký zástup jednotlivcov, ktorí cez Hnutie Svetlo-Život alebo iné podujatia prijali na seba záväzok vstúpiť do KOČ (modlitbou, evanjelizáciou, pôstom vo forme dobrovoľnej abstinencie – t. j. nekonzumovať, nekupovať a neponúkať alkohol) a podľa možnosti sa do tohto diela aj zapájajú. Vďaka Bohu sa do tejto iniciatívy zapájajú aj bratia a sestry, ktorí majú osobnú skúsenosť závislosti a dnes už ako „čistí“ s Božou pomocou a pomocou KOČ zápasia o svoju dôstojnosť. A ešte aj pomáhajú ďalším, ktorí nevládzu a padajú.

Ďakujem Bohu za všetkých členov a kandidátov KOČ. Povzbudzujem kandidátov, aby sa rozhodli na tejto ceste slobody a pravdy aj naďalej pokračovať. Potrebujeme „Gedeonovo vojsko“, ktoré „bojuje“ za Boha a za duchovné oslobodenie človeka.

V Levoči sme 15. januára tohto roku mali koordinačný výbor KOČ, ktorého snahou bolo a je nielen zmapovať Kruciátu na Slovensku, ale službu tohto diela aj koordinovať a moderovať. Tam sme o. i. hodnotili a plánovali.

Aké sú plány, vízie KOČ? Závisí to predovšetkým od pôsobenia Ducha Svätého, ktorému máme byť stále otvorení. Bez jeho moci nič nedokážeme. Všetky, i tie naj… plány a super vízie budú bez neho nanič. Čo teda chceme?

 1. Skrze spoločenstvá a modlitebné skupiny dostať KOČ do celého Slovenska – do všetkých jeho diecéz.
 2. Pre tých, ktorí nie sú v nijakom spoločenstve a radi by sa chceli stretávať vo svetle duchovnosti KOČ, robiť pravidelné modlitebné, formačné a duchovné stretnutia. Z toho však vyplýva, že veľmi potrebujeme služobníkov schopných a ochotných viesť takéto stretnutia.
 3. Formou duchovných cvičení – cez ľudskú a duchovnú formáciu – sa venovať zodpovedným (napr. oázovými rekolekciami diakonie oslobodenia). A taktiež osloviť členov HSŽ, aby sa podujali prijať službu v KOČ.
 4. Každý rok 1. septembra vykonať Národnú púť Kruciaty oslobodenia človeka a Hnutia Svetlo-Život k hrobu zakladateľa o. Franciszka Blachnického do Kroscienka.
 5. Na úmysel oslobodenia národa spod otroctva závislosti organizovať pešiu púť KOČ.
 6. Organizovať farské duchovné obnovy Evanjelia oslobodenia.
 7. Stretávať sa na pravidelných sympóziách KOČ.
 8. Spolupracovať s lekármi a inými odborníkmi, ktorí vidia do veci a môžu nám pomôcť.
 9. V školách, farnostiach a iných spoločenstvách organizovať návštevy a stretnutia členov a kandidátov KOČ so študentmi, veriacimi a hľadajúcimi, kde sa bude prezentovať myšlienka Kruciaty oslobodenia človeka a kde odznejú aj svedectvá.
 10. Pomáhať závislým ľuďom, napr. aj cez resocializačné zariadenia.
 11. V rodinách závislých ľudí poskytovať spoluzávislým duchovnú a odbornú pomoc.
 12. organizovať kurzy pre moderátorov zábav v duchu Novej kultúry.
 13. Pokračovať v informovaní o všetkých našich aktivitách na našej webovej stránke www.kruciata.sk. Pripomínam, že dôležité sú aj príspevky a svedectvá, ktoré webovú stránku aktualizujú a oživujú.
 14. I naďalej vydávať informačný list – časopis ECHO KOČ – prinášajúci formačné materiály, svedectvá, informácie a správy o dianí v Kruciate oslobodenia človeka pre tých členov, kandidátov a sympatizantov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu sledovať informácie na internete. S tým súvisí stála potreba redakčnej rady ľudí, ktorí by sa tomuto časopisu venovali. Stojí však pred nami aj výzva, aby časopis nebol iba pre potreby KOČ, ale aby bol šírený aj vo farnostiach.
 15. spolupracovať s poľským centrom KOČ
Je toho naozaj mnoho. Dalo by sa písať ešte viac. Ale to stačí.

Tieto body, ale hlavne to najpodstatnejšie, by bolo možné jednoducho zhrnúť v duchu témy Roka sv. Ondreja, ktorý v súčasnosti v Košickej arcidiecéze prežívame: Byť pri Ježišovi, byť s Ním (duchovná formácia) a potom k Nemu privádzať blížneho (evanjelizácia a služba). Toto máme prežívať my osobne, ale aj ako celé spoločenstvo KOČ.

Rozhodnúť sa pre Krista, prijať Ho do svojho života, žiť jednotu medzi svetlom a životom. Tak sa stávam novým človekom. A spolu s ďalšími novými ľuďmi tvorím nové spoločenstvo, ktoré novou kultúrou evanjelizuje spoločnosť a svet.

Všetko toto závisí od Božej milosti. Ale tiež od ochotnej služby členov Kruciaty. Ak máte postrehy, ale aj konštruktívne návrhy, no hlavne ponuku pomôcť a poslúžiť, prihláste sa.

Nech Vás žehná Pán.

ThDr. Jozef Heske, PhD., moderátor diakonie oslobodenia HSŽ

V Prešove, dňa 20.1.11.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign