Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Slovo moderátora diakonie KOČ

Za nami je ďalší rok 2011, počas ktorého spoločenstvo KOČ vo svojich skupinách a jednotlivcoch pôsobilo a rozvíjalo svoju službu na celom Slovensku. Chcem vám ponúknuť myšlienky hodnotenia a povzbudenia. Prosím, prijmite ich ako prejav mojej starosti o celé dielo KOČ. Všetkých Vás nosím vo svojom srdci a chcem ďakovať všetkým, ktorí slúžite v spoločenstvách KOČ nielen vo svojich oblastiach, ale aj v rámci Slovenska. Veď KOČ sa týka celej krajiny, v ktorej žijeme.

Ďakujeme Bohu za všetky podujatia, stretnutia a aktivity v tomto roku, ktoré nám pomohli v duchovnom živote a pri evanjelizačnom úsilí: duchovné cvičenia, duchovné obnovy, sympózium, púte a krížové cesty, evanjelizačné výjazdy do farností a iných spoločenstiev. Samozrejme nie všetko bolo O. K., ale veríme, že aj malá snaha má svoj význam.

Naše spoločenstvá potrebujú základnú a trvalú duchovnú formáciu, aby rástli v duchovnom živote. Je to nevyhnutnosť, aby sme vo viere boli aj vzdelaní a na úrovni. Veď máme žiť duchovne a mať aspoň základné vedomosti z náboženstva. Je potrebné k tomu využiť všetky dostupné prostriedky na duchovný rast. v tomto nám pomáha list ECHO KOČ a internetová stránka www.kruciata.sk. Chcel by som vás poprosiť, aby ste posielali príspevky z vašich oblastí, v ktorých žijete. Obidve médiá slúžia na to, aby sme vedeli o sebe navzájom a pomohli si v duchovnom raste. Je to naše spoločné dielo. Bolo by dobré, keby v každej oblasti bol vybraný jeden človek na písanie a posielanie príspevkov, správ, oznamov a rôznych informácií.

V rámci duchovného rastu používajme aj pomôcku na formačné stretnutia, ktorá je uložená na internetovej stránke. Osobne sa máme snažiť čítať Katechizmus Katolíckej cirkvi a inú duchovnú literatúru. Máme ochotne odpovedať na ponuku pútí, duchovných cvičení, duchovných obnov a iných podujatí Kruciaty. v rámci tejto výzvy Vás chcem povzbudiť, aby ste si aj ako spoločenstvá zorganizovali svoju oblastnú púť a obetovali ju za seba a celé dielo KOČ. Môžeme zužitkovať ponuky Hnutia Svetlo-Život, ktoré je svojou diakoniou v službe KOČ. Oáza mládeže, Oáza rodín a Oáza dospelých je k tomu príležitosťou. Vďačne môžeme využiť ponuku aj iných katolíckych hnutí a duchovných spoločenstiev. Tých možností je veľmi mnoho. Len je potrebné duchovne vzrastať a ísť dopredu. Nemôžeme stáť na jednom mieste a vegetovať. Ale ísť dopredu a dynamicky. Otec Blachnicki nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa stávali duchovne zrelými kresťanmi a k tomu nám pomáha Božie slovo, liturgia, modlitba, spoločenstvo a svedectvo. Bl. Ján Pavol II. sa vyslovil, že dnešný život je náročný, ale aj napriek tomu má vzrastať naša túžba po hlbokom duchovnom živote.

Chcem vyjadriť aj túžbu svojho srdca, aby oázisti a kruciatnici boli spolu. Oáza potrebuje KOČ a KOČ potrebuje Oázu. Diakonia oslobodenia, ktorá je jednou z hlavných diakonií hnutia, sa práve prejavuje cez dielo KOČ. Aj táto diakonia v KOČ robí Oázu oázou. Túto skutočnosť sme si mohli viac uvedomiť a zažiť pri púti KOČ a HSŽ v Kroscienku k hrobu otca zakladateľa F. Blachnického, ktorá sa uskutočnila 1. septembra 2011.

Ďalej naše spoločenstvá potrebujú vyjsť zo seba a začať apoštolovať a evanjelizovať. Je to jedna z hlavných činností KOČ. Ak kresťan nebude evanjelizovať a apoštolovať, tak „zakape“. a tak isto aj spoločenstvo KOČ, ktoré nebude evanjelizovať, duchovne „zakape“. To máte ako s jazierkom. Jazierko musí mať miesto, kde „nová“ voda vteká a kde „stará“ voda odteká, miesto prítoku a odtoku, aby voda v jazierku bola stále čerstvá a svieža. Tak je to aj s kresťanom a aj so spoločenstvom. KOČ má byť jazierkom so stále sviežou vodou. Tak isto existujú rôzne formy, ako vyjsť zo seba ako z ulity a aktívne sa podujať aj na malé dielo apoštolátu. Chcem zdôrazniť, že iba modlitba nestačí. Samozrejme modlitba a pôst sú základom činnosti KOČ. Ale je potrebný aj apoštolát – evanjelizácia. KOČ má tri opory: modlitbu, evanjelizáciu a pôst.

Predsa sme vyzvaní pápežom Benediktom XVI. k Novej evanjelizácii. Na budúci rok bude biskupská synoda o Novej evanjelizácii. Svätý Otec povedal, že Nová evanjelizácia má mať miesto v agende každého kresťanského spoločenstva. Teda aj v KOČ a HSŽ!!! Pápež dokonca vyhlásil aj ROK VIERY, ktorý sa začne 11. októbra 2012, na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, a potrvá do 24. novembra 2013, do slávnosti Krista Kráľa celého vesmíru. Bude to moment vďačnosti a práce na stále plnšom obrátení sa k Bohu, pre posilnenie našej viery v neho a pre jeho radostné ohlasovanie človeku dnešnej doby.

U nás na Slovensku bude jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda. Dokonca sa objavuje svetlo ďalšieho Veľkého jubilea, ktoré budeme oslavovať v roku 2033 – jubileum smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista.

To všetko sú výzvy k tomu, aby sme si vysúkali rukávy a začali evanjelizačne pracovať na záchrane ľudí. Podľa otca Blachnického nemôžeme iba oplakávať situáciu v Cirkvi a spoločnosti, v ktorej žijeme alebo na druhej strane sa iba tešiť, že sme katolícky národ. Máme záväzok k väčšej misijnej a evanjelizačnej horlivosti. a ten treba plniť!

Takže aj duchovná formácia aj evanjelizácia sú potrebné v našom spoločenstve KOČ. Aj jedno, aj druhé je potrebné. Akoby v duchu hesla Ora et labora. Modli sa a pracuj!

Budujme vzťahy s kňazmi, s ktorými spolupracujme. Poprosme ich o pomoc a službu. Nech vidia, že KOČ je nápomocná aj farnosti a že nie je mimo farnosti. Modlime sa za kňazov, aby prijali dielo KOČ a sa stali jeho členmi. Pomôžme im vstúpiť do tajomstva tejto iniciatívy. Zároveň však chceme ďakovať všetkým duchovným otcom za pomoc, službu a za ich prítomnosť v skupinách KOČ. Sú veľmi potrební.

Dostali sme nové kalendárium, ktoré nech nám pomôže k tomu, aby sme si už dopredu rezervovali čas na podujatia alebo vedeli, aké liturgické spomienky alebo patronátne sviatky máme v KOČ. Nech nám aj toto kalendárium pomáha skvalitňovať naše spoločenstvo.

Nuž, prijmite tieto moje slová. Ďakujem Vám za vaše pochopenie a počúvajúce srdce. Nech Vás Pán požehná za Vašu pomoc a službu.

Žehná Vás o. Jozef Heske

P. S.:
SLOVÁ BENEDIKTA XVI.:

Drahí bratia a sestry, vy ste tými protagonistami novej evanjelizácie, ktorú Cirkev prijala a vedie ďalej nie bez ťažkostí, ale s rovnakým entuziazmom, ako mali prví kresťania. Na záver si privlastním slová apoštola Pavla, ktoré sme počuli: vzdávam vďaky Bohu za vás všetkých a uisťujem vás, že na vás pamätám vo svojich modlitbách, vedomý si vašej odhodlanosti vo viere, vašej dobročinnej lásky a vašej stálej dôvery v nášho Pána Ježiša Krista. Nech Panna Mária, ktorá sa nebála odpovedať „áno“ na Pánovo Slovo a potom, čo počala, sa vydala na cestu plná radosti a dôvery, nech je vždy vaším vzorom a vašou sprievodkyňou. Učte sa od Pánovej a našej Matky byť zároveň pokorní a odvážni; jednoduchí a opatrní; mierni a silní, ale nie silou sveta, lež silou pravdy.Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign