Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


ČIN LÁSKY

Z ROZHOVORU S NÁRODNÝM MODERÁTOROM KOČ V POĽSKU OTCOM MACIEJOM KRULAKOM.
Zdroj: www.oaza.pl.

Pri otázke, či je možné vystúpiť z KOČ, moderátor odpovedá, že KOČ nie je organizácia. Slobodne vstupujeme do KOČ a slobodne môžeme z nej vystúpiť. Základnou vecou je sloboda človeka. Môžeme, ale nemusíme urobiť niečo pre druhých. Na zodpovednú voľbu je potrebná vnútorná sloboda. KOČ je dielo slobody. Otec Maciej pripomína, že toto dielo je vykonávané ľuďmi, ktorí sú vnútorne slobodní. Adresátom tohto diela sú ľudia, ktorí potrebujú dar slobody.

Kňaz Krulak odpovedá na zmysel odovzdávania deklarácie počas verejných stretnutí. Ak sme pripravení na čin lásky, tak je to vždy dobré. Aj vtedy, ak je to aj anonymné. Ale aby ten čin bol čitateľný, navonok vyhlásený, aby bol svedectvom, aby aj druhí ľudia videli Božiu moc a aby sa pýtali, či aj oni môžu učiniť takýto krok, preto je verejná forma dávania deklarácie veľmi potrebná (napr. počas dňa spoločenstva, duchovných cvičení alebo púti). Aj KNIHA SKUTKOV OSLOBODENIA je hmatateľným znakom Božieho konania. Do KOČ môžeme vstúpiť každý deň. Znakom vstupu je hneď sa podpísať pod deklaráciu. Nemusíme čakať na deň spoločenstva, alebo nejaké iné spoločné podujatie.

Aká je teda úloha knihy skutkov oslobodenia? Na túto otázku otec moderátor zdôrazňuje, že každý človek, ktorý chce byť slobodný a chce sa zdieľať s ňou s druhými, tak je znakom slobody. Slobodným človekom v Kristovi. Zázrak sa už stal. Preto vpisujeme meno a priezvisko tohto človeka do knihy skutkov oslobodenia. Aby sme zapísali nielen fakt členstva v Kruciate, ale aby sme zapísali konkrétny úkon vychádzajúci z viery. Nikto nie je vyradený z knihy, ktorá nie je zoznamom členov, ale ukazovateľom Božích zázrakov, Božej moci, Božieho oslobodenia a ľudskej odpovede na pozvanie k slobode.

Zaujímavú otázku dostal poľský moderátor: Je KOČ protialkoholickým hnutím? Moderátor odpovedá: NIE! Nie je a nikdy ním nebolo. KOČ je evanjelizačným hnutím (pozri príručku KOČ). Keby bola protialkoholickým hnutím, tak by bojovala proti alkoholu ako takému a predsa v diele KOČ ide hlavne o zápas človeka a jeho slobodu božieho dieťaťa.

otec Maciej dostal otázku, ktorá je častá: Nepatrím do KOČ, nekonzumujem alkohol. Aký zmysel by mal môj vstup do Kruciáty, veď to by nebola pre mňa príliš veľká alebo žiadna obeta?
Keď sme členmi spoločenstva a rastieme vo svojich záväzkoch, tak ľahšie je nám byť dôslednými v rozhodnutiach. Tu nejde o to, aby nás obeta bolela, ale o to, že má byť v službe našej slobody a oslobodení bratov.

Ďalšia otázka: Som členom KOČ a niekto z rodičov alebo starších ma požiada, aby som otvoril víno, nalial do pohárikov alebo preložil fľašu z jedného miesta na druhé. Čo mám robiť?
Otec Krulak hovorí o slobode. Keď sme slobodní, tak prijímame rozhodnutia a tieto rozhodnutia osvietime svetlom rozumu, svedomia, Božieho slova, Ježiša Krista a spoločenstva Cirkvi. Členovia KOČ nie sú bábkami diaľkovo ovládanými z centrály KOČ, ale sa majú učiť prijímať samostatné rozhodnutia. Kresťan má dávať všetky voľby Bohu. Kruciáta nezotročuje, nezakazuje a neohraničuje. Vyzýva k mysleniu, rozhodnutiam, tvorivosti v súlade s Božími úmyslami. Nikto z nás nezomrie ani biologicky, ani morálne, keď sa dotkneme fľaše. My alkohol nepijeme, lebo sme dobrovoľnými abstinentmi. Ak rozlišujeme, že väčším dobrom je svedectvo cez odmietnutie alkoholu, tak ho neberieme. Ak by to bolo čudáctvo, tak nie je to vhodné preháňať. Čosi iné je abstinencia, nekupovanie a neponúkanie alkoholu a čosi iné je poverčivý strach z kontaktu s „nečistým“ alkoholom.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign