Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


TLAČOVÉ STREDISKO SVÄTEJ STOLICE ZVEREJNILO
HLAVNÉ AKTIVITY ROKA VIERY

Slávnostné otvorenie v rámci Eucharistie sa uskutoční 11. októbra 2012.

Prípravou je iniciatíva, ktorá sa nazýva Nádvorie pohanov, t.j. stretnutie dialógu medzi veriacimi a neveriacimi dňa 6. októbra 2012 v Assisi.

Od 7. do 28. októbra bude zasadať 13. zhromaždenie biskupskej synody na tému „Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery“.

V nedeľu 21.októbra bude Benedikt XVI. predsedať kanonizácii šiestich mučeníkov a vyznávačov.

Koncom októbra sa bude konať kongres Svetovej únie katolíckych učiteľov.

V strede novembra sa uskutoční 27. medzinárodná konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve na tému „Nemocnica, miesto evanjelizácie: poslanie ľudské a spirituálne“.

Top udalosťou bude slávenie prvých vešpier Prvej adventnej nedele 1. decembra.

Od 20. decembra do 1. mája 2013 bude v priestoroch Anjelského hradu inštalovaná výstava k Roku viery.

Aktivity roku 2012 súvisiace s Rokom viery zavŕši Európske stretnutie mladých, organizované komunitou Taizé, ktoré sa bude konať v Ríme od 28. decembra do 2. januára 2013.

V novom kalendárnom roku 2013, bude ekumenická bohoslužba v Bazilike sv. Pavla za hradbami 25. januára 2013.

Od tohto termínu až do ukončenia Roku viery v novembri bude v pinakotéke baziliky inštalovaná expozícia s názvom „Sv. Pavol za hradbami a Ekumenický vatikánsky koncil”.

V Deň zasvätených, 2. februára, bude Svätý Otec sláviť Eucharistiu zo sviatku Obetovania Pána.

„Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1150 rokov od začatia misie” – toto je téma medzinárodného kongresu, ktorý bude 25. februára.

Kvetnú nedeľu, ktorá pripadne na 24. marca, venuje Svätý Otec – podľa tradície – osobitne mladým a príprave na Svetové dni mládeže.

Od 4. do 6.apríla sa bude konať stretnutie Medzinárodnej asociácie katolíckych pedagogických fakúlt a inštitútov pre vedy o vzdelávaní.

Kultúrnym podujatím je koncert v Aule Pavla VI. „Oh My Son“, plánovaný na 13.apríla.

Dňom rímskych seminárov bude 15. apríl ako pripomienka 450. výročia ich založenia.

Nedeľa 28. apríla bude osobitným dňom pre birmovancov, jednej skupinke z nich udelí túto sviatosť sám Svätý Otec.

Turíčnu vigíliu 18. mája bude viesť Svätý Otec za účasti všetkých hnutí.

Na slávnosť Božieho tela 2. júna je na pláne slávnostná eucharistická adorácia.

Dňom Evangelium vitae bude 16. jún .

Veľký koncert k Roku viery na Námestí sv. Petra je pripravovaný na 22. júna.

Dňa 7. júla sa uskutoční púť seminaristov, novicov a noviciek.

Veľkým podujatím sú Svetové dni mládeže v Riu de Janeiro od 23. do 28. júla 2013.

Hodnotou Katechizmu Katolíckej cirkvi pre teologické vzdelávanie na katolíckych univerzitách sa bude zaoberať odborný seminár v dňoch 18. a 19. septembra.

Deň katechétov – pod týmto názvom sa bude 29. septembra konať stretnutie, ktoré bude pripomienkou publikovania Katechizmu Katolíckej cirkvi .

13. október bude Mariánskym dňom.

Slávnosťou Krista Kráľa 24. novembra 2013 Benedikt XVI. Rok viery ukončí.

...a my ako KOČ ako sa zapojíme do slávenia Roka viery? a ešte u nás do slávenia roka sv. Cyrila a Metóda? Ak máte nejaké návrhy a ponuky, prosím ponúknite ich.
Zapojme sa do obnovy viery na Slovensku!!!

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign