Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


NOVÁ EVANJELIZÁCIA 2012 a ROK VIERY 2012 - 2013

V nedeľu 7.10.2012 v Ríme začala biskupská synoda o Novej Evanjelizácii (NE), ktorá má všetkých povzbudiť, aby sme si znova a hlbšie uvedomili svoju zodpovednosť za evanjelizačné dielo. NE znamená zmenu zmýšľania. Musíme dávať pozor, aby NE nebola iba heslom cirkevnej propagandy alebo dôvodom na kariéru v spoločenstvách. Ale NE je adresovaná ľudom, ktorí boli pokrstení a odhodili svoju vieru, odišli z Cirkvi i nepraktizujú kresťanstvo. V tomto je naša zodpovednosť veľmi dôležitá. Pomôcť ľudom prísť k Ježišovi, aby okúsili Jeho lásku. Na tento cieľ nestačí iba „klasika“, ale je potrebné hľadať nové metódy, formy a cesty, aby sme evanjelium priblížili súčasným ľudom, ktorí stratili alebo odhodili svoju vieru. V tomto pomôže okrem iného aj spoločenstvo živej cirkvi. Dar živej cirkvi môžeme prežívať najmä vo svojich malých skupinách a najmä rodinách. Tento dar môže byť našou skúsenosťou skrze farnosť, do ktorej patríme. Kiežby sa naše spoločenstvá stali školami evanjelizácie. Aj domovom, kde sa všetci dobre cítime. Je potrebné sa navrátiť k evanjeliu. Máme hľadať aj jednu stratenú ovečku. Toto je podstata evanjelia. Ježiš nám to prikázal. Či sa nám to páči alebo nie. Dnes to nie je iba jedna ovca. Ale je ich viac. Veľmi veľa. Aby NE bola skutočnosťou, tak musíme pracovať nad zmenou nášho myslenia. Aj kňazi, aj laici. Všetci sme zodpovední! Nemôžeme sa ohraničovať iba na tých, ktoré sú v spoločenstve cirkvi. Máme sa zamerať aj na ľudí, ktorí sú mimo cirkvi, sú inoverci alebo ateisti. Aj títo naši bratia majú miesto v Božom pláne spásy a aj v spoločenstve cirkvi. Musíme si uvedomiť to, že všetci sme Cirkev a že nie je tu rozdelenie na aktívnych a pasívnych členov. Všetci máme dávať svedectvo. Preto je potrebná živá cirkev, aby ľudí viedla cestou evanjelia k spáse. Musíme niečo urobiť pre dielo NE! Naše myslenie sa musí pretvoriť na evanjelizačné myslenie.

Dňa 11.10.2012. začína ROK VIERY. Rok viery je vyhlásený Sv Otcom Benediktom XVI. Tento rok je vyhlásený z príležitosti 50. výročia Druhého Vatikánskeho Koncilu (DVK) a 20. výročia Katechizmu Katolíckej Cirkvi (KKC). Je to tiež výzva pre KOČ. Výzva k obnove našej viery cez formáciu. DVK priniesol nový pohľad na božie slovo, liturgiu, Cirkev a službu vo svete. Otec Blachnicki sa snažil vniesť teóriu Koncilu do praxe. A skrze spoločenstvo sa mu to podarilo. My sme duchovní dedičia diela, ktoré nám zanechal. Aj DVK. To znamená, že ho máme poznať a realizovať. To isté platí aj o KKC, ktorý je duchovným plodom Koncilu.

Ako máme žiť ROK VIERY v našich spoločenstvách?

 1. prečítať si apoštolský list Svätého Otca Benedikta XVI. Porta Fidei a pozorne o ňom uvažovať
 2. intenzívnejšie slávenie viery v liturgii, a osobitne v Eucharistii, ktorá je prameňom novej evanjelizácie. Všetci sme pozvaní, aby sme sa uvedomelo, aktívne a plodne zúčastňovali na svätej omši, a tak boli pravými svedkami Pána.
 3. venovať väčšiu pozornosť štúdiu dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmu Katolíckej cirkvi a čerpať z nich materiál pre katechézu a ohlasovanie evanjelia.
 4. viac čerpať z bohatstva Katechizmu Katolíckej cirkvi a pod vedením svojich kňazov a farárov viesť skupiny veriacich k čítaniu katechizmu a hlbšiemu oboznamovaniu sa s týmto cenným prostriedkom, aby tak vznikali malé spoločenstvá viery, ktoré budú svedčiť o Ježišovi Kristovi.
 5. rozširovanie a distribúcia Katechizmu Katolíckej cirkvi či iných pomôcok vhodných pre rodiny, ktoré sú domácimi cirkvami a prvými miestami odovzdávania viery. To môže prispieť k hlbšiemu pochopeniu katolíckeho učenia „v našich domovoch a v kruhu našich rodín, aby každý pocítil silnú potrebu lepšie spoznať a budúcim generáciám ďalej odovzdať nemeniteľnú vieru“.
 6. podporiť ľudové misie a iné iniciatívy, ktoré pomôžu veriacim znovu objaviť dar krstnej viery a s ním súvisiacu zodpovednosť za to, aby o nej svedčili, keďže „kresťanské povolanie je aj povolaním na apoštolát“.
 7. nech sa členovia rehoľných spoločenstiev v spojení s Pánom Ježišom zapoja do novej evanjelizácie, podľa vlastných chariziem, vo vernosti Svätému Otcovi a v zhode s neporušeným učením.
 8. Kontemplatívne spoločnosti nech sa pozorne venujú modlitbe za obnovu viery Božieho ľudu a za nový zápal pri jej odovzdávaní mladým generáciám.
 9. Cirkevné združenia a hnutia sú pozvané uskutočňovať iniciatívy, pri ktorých môžu uplatniť vlastnú charizmu a ktoré v spolupráci s miestnymi pastiermi budú začlenené do veľkej udalosti Roku viery. Spoločenstvá a hnutia nech kreatívne a veľkodušne hľadajú najvhodnejšie spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere v službe Cirkvi.
 10. Všetci veriaci sú pozvaní oživiť svoj dar viery a usilovať sa odovzdať svoju skúsenosť viery a lásky v dialógu so svojimi bratmi a sestrami, aj s tými z iných kresťanských vierovyznaní, stúpencami iných náboženstiev, neveriacimi či ľahostajnými. Všetci kresťania by si mali uvedomiť, že prijali posolstvo spásy, aby ho zvestovali všetkým.
 11. Nech aj tieto body nám pomôžu prežívať Rok viery.

  Žehná Vás o. Jozef Heske
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign