Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Slovo moderátora diakonie HSŽ

Chcem srdečne pozdraviť všetkých členov kandidátov a sympatizantov KOČ. Ďakujem všetkým zodpovedným a slúžiacim na celom Slovensku. Osobitne pozdravujem celé spoločenstvá, ale aj jednotlivcov, ktorí sú roztrúsení vo svojom prostredí a nemajú možnosť mať účasť na živote spoločenstva. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa duchovne formovali. K tomu využite aj Rok viery, ktorý prežívame. Veľmi pomôže dokument pápeža Benedikta XVI. Porta Fidei. Pápež hovorí v tomto liste, že viera je stretnutie sa s Osobou. Tou osobou je Ježiš, ktorý nás miluje. My sami máme mať vzťah s Kristom a k Nemu privádzajme ďalších ľudí. O tom je evanjelizácia, ktorá sa bytostne dotýka Kruciaty. Evanjelizácia nie je len suché odovzdávanie informácií, ale živé svedectvo o tom, čo Boh koná v našom živote. Keď prijmeme Ježiša do srdca, stávame sa vnútorne slobodnými. Túto radostnú zvesť treba odovzdávať vo forme svedectva druhým, aby aj oni zažili vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Preto KOČ je evanjelizačné dielo.

Naďalej sa stretávajme na modlitebných a formačných stretnutiach. Buďme prítomní svojou službou vo farnosti. Spolupracujme s kňazmi, ktorých máme vo svojom okolí. Prekonávajme formalizmus a buďme otvorení Duchu svätého. Dávajme pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Je potrebné zlepšiť veci, ktoré robíme. Boh urobil veľké veci aj cez malé Gedeonovo vojsko. Boh môže vykonať veľké dielo aj cez malé veci ako je modlitba a pôst. Môžeme sa stretávať aj s posmechmi od iných ľudí, ale keď nastane kríza v rodinách a problémy so závislými, tak ľudia nás prosia o duchovnú pomoc.

V tomto slove prinášame aj stručné hodnotenie sympózia KOČ, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci október 2012. Záujem o toto podujatie bolo dosť veľký. Téma hodne zaujímavá, ktorá sa týka naších rodín. Prednášky boli pestré. Dobrou vecou bolo aj to, že skrze sympózium sa idea KOČ dostáva do celého Slovenska. Sympózium sa takto stalo znakom nádeje. Všetkým organizátorom stretnutia ďakujeme.

Plánujeme zostaviť tzv. manuál o Kruciate, ktorý má byť zameraný na mladých ľudí a na iné cieľové skupiny. Ide o to, aby sme v novej forme predstavili dielo Kruciaty. Okrem toho máme v úmysle pripraviť modlitebník KOČ, ktorý bude veľkou duchovnou pomôckou pre spoločenstvá a jednotlivcov. Prosíme o vaše modlitby za tieto iniciatívy.

Veľmi potrebné je, aby sa našli prispievatelia z jednotlivých oblasti, ktorí by posielali články do časopisu ECHO Kruciaty oslobodenia človeka, ktoré je určené prednostne tým, ktorí nemajú prístup k informáciám prostredníctvom internetu. Kiež by sa našli ochotní a šikovní ľudia, aby ako reportéri prinášali vo forme príspevkov svedectvá a informácie zo svojej oblasti.

Srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré budú v Smižanoch, rekolekčnom dome otcov palotínov a to v termíne 1. – 3. marec 2013. Téma duchovných cvičení je Škola evanjelizácie. Zvlášť členovia a kandidáti KOČ sú pozvaní na toto duchovné podujatie.

Ponúkame Vám aj nové kalendárium KOČ na rok 2012/2013, aby ste vedeli, čo sa chystá a pripravuje. Majte to na pamäti.

Povzbudzujeme, aby jednotlivé spoločenstvá i jednotlivci spolupracovali medzi sebou. Máme v pláne rozvíjať kontakty aj s poľskými spoločenstvami KOČ.

Predkladáme návrh, aby sa v rámci Roka Viery uskutočnili jednodňové duchovné obnovy pre jednotlivé spoločenstvá v spolupráci aj s kňazmi. Hlavne je to pre tých členov a kandidátov KOČ, ktorí nemôžu mať účasť na marcových duchovných cvičeniach. Formačné témy sú k dispozícii. Je to čas na duchovné stretnutie, spoločnú a osobnú modlitbu. Samozrejme vrcholom duchovnej obnovy nech je svätá omša. Duchovná obnova nech je v réžii zodpovedného.

Všetkým želám šťastné prežívanie Roka Viery, aby sa vaša viera obnovila a priniesla hojne duchovne ovocie.

Nech sv. Cyril a Metod orodujú za nás, aby sme boli opravdivými evanjelizátormi v prostredí, do ktorého nás posiela Boh.

Otec Jozef Heske, moderátor diakonie oslobodenia HSŽ,
v Prešove, dňa 13.decembra 2012.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign