Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovná obnova
EVANJELIUM OSLOBODENIA (18-20.1.2013)
Lipany

Božia prítomnosť v nás sa prejavuje aj tým, že to, čo je v nás sa snažíme uskutočniť.

Jednou z akcií, kedy sa mal v našej farnosti tak nanovo ukázať Ježiš Kristus, ako náš Záchranca a ktorého učeniu v Cirkvi prikladáme veľkú vážnosť stal stredobodom aj našej trojdňovej úvahy nad Jeho učením, ktorej hlavnou myšlienkou je láska.

Témou prvého večera rozjímania nad Božím slovom – Ježiš lekár hriešnikov. Úvodným slovom sa k nám prihovoril náš pán kaplán Martin Gaľa. Svätú omšu celebroval o. Jozef Heske, ktorý v svojom príhovore nezabudol zdôrazniť, že iba otvorené srdce, ktoré hľadá Ježiša môže byť mocou Ducha Svätého uzdravované a vedené počúvaním slova a skutkami vyvádzané z hriešnosti. Mládež svojím spevom a hudbou len zvýraznila oslavu nášho Boha Stvoriteľa. Svedectvá Mareka z Rožňavy a Mateja z Prešova, len potvrdilo, že Ježiš aj dnes v dnešnej dobe vyvádza ľudí a pomáha im, aby mohli nastúpiť na inú cestu, cestu po ktorej keď kráčame dostávame novú silu a držíme s jej , dovedie nás k cieľu, na ktorý musí myslieť každý kresťan vo svojom živote. Adoráciou, kde bol sprítomnený Ježiš v Najvsvätejšej Oltárnej Sviatosti a modlitbami za duchovné a telesné oslobodenie a uzdravenie sa piatková oslava Ježiša v našom chráme zasvätenému sv. Martinovi ukončila.

V sobotu pán kaplán Martin o 7.30 začal sobotňajší program modlitbou ruženca za oslobodenie. Úvodné slovo Vlada a jeho krátke svedectvo bolo znamením, že sa začína konať vrchol doobedňajšieho programu vo farskom kostole a to svätá omša, ktorej témou bolo Ježiš Svetlo Sveta. Svätú omšu celebroval otec Jozef Heske. Spevmi a hudbou bola zvýraznená oslava Ježiša, ktorou mládež ešte umocnila túto oslavu. Homília bola zameraná na slepotu, v ktorej sa občas nachádzame, kedy nám musí prísť na pomoc sila zhora, ktorá víťazí nad temnotou a slepotou a tak nás privádza cez svetlo viery k pravému poznaniu pravého Krista aj s Jeho skutkami dobra. Vo svojom svedectve, ktoré nasledovalo sa o tom zmienil aj Peter z Orlova. Po svätej omši sme sa modlili a spievali. Po krátkej prestávke pokračoval program v galérii premietnutím filmu Ostrov. Svojim obsahom a zameraním tiež oslovil každého vnímavého diváka.

Po obedňajšej prestávke nasledoval ďalší program na charite v kaplnke. Téma programu – Ježiš náš brat. Úvodnú pieseň k Duchu Svätému pred svätou omšou pán kaplán Martin v sprievode gitary spestril začiatok. V úvodnom slove o. Martin Goč poukázal na dary Ducha Svätého, ktoré sú rozličné, ale Duch ostáva ten istý a rozdeľuje dary komu chce a ako chce. Svätú omšu slúžil otec Jozef Heske a koncelebroval otec Martin Goč a piesňami sprevádzal kaplán Martin a mládež. V homílii o. Jozef poukázal na hlavnú myšlienku v ktorej uviedol, že jedine Ježiš Kristus, nás môže oslobodiť od strachu a to jedine v spolupráci, keď aj my sa budeme snažiť oslobodzovať od strachu, ktorý neraz zabraňuje v napredovaní a nasledovaní Ježiša aj cez prekážky, ktoré nás v živote stretávajú. No keď neostávame stáť a stále nanovo kráčame stávame sa Božími synmi, pre ktorých iná cesta ani neexistuje. Svedectvom na tému uskutočňovania týchto metód v rodinnom živote sa s nami podelil Janko Huba. V závere svätej omše potom otec Jozef poukázal na potrebu spoločenstva o formácii a potrebe prehĺbenia pochopenia významu zasväcovať svoj život. Krížovú cestu viedol otec Martin Goč bola obetovaná za oslobodenie ukončila sobotňajší program. Aj touto cestou chceme vysloviť úprimné „ďakujeme“ o. Antonovi správcovi kaplnky charitného domu za ústretovosť a ochotu, ktorú nám neustále prejavuje.

Slávnostný nedeľná program začal úvodným slovom, ktoré predniesol Jožko Beňo. Téma bola Ježiš služobník. Svätú omšu slúžil otec Jozef spolu s našim pánom farárom o. Michalom Marčákom. V homílii sme sa spoločne mali možnosť zamyslieť, akou službou v miestnej Cirkvi môžeme slúžiť aj my. Akým spôsobom sa máme podieľať na chode farnosti, čím by sme mali obohacovať a slúžiť aj ostatným farníkom, byť vzorom nielen v duchovnom živote, ale ukazovať cestu, ktorou sa dá prejsť s jednoduchosti k vyšším hodnotám, ktoré môže človek tu na zemi zažiť jedine, keď bude na sebe ďalej pracovať a rozvíjať svoje talenty, ktoré dostal od nášho Stvoriteľa a niekedy môžeme aj bez zásluh len veľkou dobrotivosťou a milosrdenstvom nášho Pána Ježiša Krista. Slúžme teda s radosťou nášmu Bohu, aby boj za oslobodenie mal v našom ďalšom živote význam, aby odmena, ktorá na nás čaká bola len prechodom do nového života. Svätá omša a Eucharistia je tým najväčším spojením sa so zmŕtvychvstalým Ježišom, ktorý za nás chcel zomrieť a tak nás priviesť k nášmu Stvoriteľovi. Aj táto svätá omša sa niesla v znamení oslavy Ježiša, ktorý bol na prvom mieste našej duchovnej obnovy. V rámci Eucharistickej hostiny sme si mohli uvedomiť blízkosť a spojitosť, ktorou nás môže obdarovať jedine pán Boh.

V závere sa vyjadril svojim ďakovným slovom a príhovorom k celej duchovnej obnove na adresu o. Jozefa aj náš duchovný otec Michal. Ešte celkom na záver, by sme sa chceli aj my poďakovať všetkým trom kňazom za ústretovosť, ochotu a medializáciu celej duchovnej obnovy a diela Kruciáty oslobodenia človeka. Nech tieto tri dni strávené v Ježišovom objatí prinesú našej farnosti ovocie Ducha Svätého, ktorý len tak môže premieňať naše srdcia ,aby sme sa stávali lepšími. Nech Pán žehná našu cestu za Ním.

(Vladimír)

Ozveny z tejto duchovnej obnovy

Účastníkom sme položili tieto tri otázky:

1.Ako by si hodnotil(a) duchovnú obnovu?
2.Čo Ťa najviac oslovilo?
3.Bola pre Teba téma aktuálna?

Tu sú ich odpovede:

1
najviac tie svedectvá to dá odvahu otvorene hovoriť o takých veciach
téma určite áno ja ale niekedy mám pocit že sa asi neviem modliť lebo ten môj otec ako keby sa ešte zhoršoval a nie zlepšoval no a zistila som ,že aj na sebe musím ešte pracovať
(Ľudmila)

2.
ďakujem za včerajšok bola som len na charite a aj to ma naplnilo bola úžasná krížová cesta a téma kázne škoda ze som si nemohla vypočuť aj ostatne témy.
najkrajšie pre mňa bolo že môžem Nebeského otca oslovovať Tatko to som dnes rozprávala aj s dcérou a ona že tiež takto oslovuje v modlitbe vieš ja stále prosím aby sa On postaral o moje deti keďže majú otca ktorý im tu lásku nevie dať aby On im to nahradil a odovzdávam mu ich takže preto to bolo pre mňa také silne
(Marta)

3.
Duchovnú obnovu na tému evanjelium oslobodenia hodnotím pozitívne, nakoľko téma je čím ide doba ďalej viacej aktuálnejšia, pretože ľudia sú v dnešnej dobe rôznymi zbytočnosťami spútaní ktoré vo veľkej miere produkujú média (napr. nepriame podvedome pôsobenie diabla cez satanistické akty v klipoch niektorých slávnych piesňach, ktoré sú veľmi nákazlivé, atď....) a hlavne doplácajú na to mladí, až zabúdajú na to, čo je najdôležitejšie, ako je viera v Boha, morálka, rodina, vzťahy.... a vlastne akoby sa zaslepovali. Čo sa týka oslovenia, oslovilo ma všetko, ale najviac ma oslovila kázeň otca Jozefa Heskeho a z nej konkrétny výrok,, Tam kde je strach, nie je dôvera, a tam kde nie je dôvera, je hriech"!!! Má to niečo do seba, pretože veľa vecí v našom živote závisí v prvom rade od dôvery v Boha a v druhom od dôvery v seba samého a svojho blížneho, a keď už sú niekde pochybnosti, zlý duch to vie veľmi prefíkane zneužiť. Preto vždycky treba ostávať v milosti božej, čítať božie slovo a myslím si že aj nie je na škodu si urobiť modlitbu oslobodenia.
(Jozef)

4.
Duchovná obnova ma povzbudila a pookriala som telesne aj duševne. Spoznala som veľa nových tvári, ktoré chcú nasledovať Kristovo učenie a hlavne otvorene hovoria aj o svojich ťažkých životných pádoch a dôverne vstať a nasledovať Krista, len v spojení s Ním a Jeho krížom spásy. Oslovili ma živé svedectvá veriacich, hlavne odvaha o tom hovoriť.
(Daniela)

5.
Duchovnú obnovu hodnotím veľmi kladne. Je to veľké požehnanie pre nás, ktorí máme v rodinách blízkych alebo vzdialených príbuzných, ktorí sú závislí na rôznych neduhoch. Spoločne sme sa modlili, každý za svoje problémy, s ktorými zápasíme. Veľmi kladne hodnotím adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou. Taktiež tie, ktoré mávame v piatok od kedy prišiel k nám pán kaplán Martin. Pán Boh ho požehnaj. Je to veľmi silný zážitok a tešíme sa s Pánom Ježišom na ďalšie stretnutia.

A ďalšie stručné vyjadrenia na uvedené tri otázky:

1.veľmi pozitívne
2.svätá omša v piatok a svedectvá
3.áno
(Jozef)

1.Bolo vynikajúce! Úžasná myšlienka zorganizovať to
2.večerná adorácia piatková + svedectvá
3.konkrétne pre mňa nie, ale v okolí je toho určite veľa ,takže áno. Je fajn, že sa o tom hovorí verejne
(Mária)

1.Supéééér
2.adorácia, svedectvá v piatok, film Ostrov
3.bola, Boh sa ma dotýkal
(Beáta)

1.Úžasné, známkou 1
2.najviac modlitba počas adorácie
3.určite áno
(Renáta)

1.Duchovnú obnovu hodnotím pozitívne
2.Oslovili ma v piatok počas svätej omše svedectvá bratov a v sobotu homília otca Jozefa bola povzbudzujúca o dôvere v Boha
3.áno
(Mária)

2.boli zaujímavé svedectvá
3.áno
(Marek)

1.Veľmi dobré
2.Svedectvá
3.Áno
(Peter)

1.Úžasný svätý pokoj
2.Kristus – môj brat. Môj brat mi ublížil, keď som si to uvedomila, že Kristus je iný brat- ako mi je blízko – úžasné poznanie – vďaka Pánovi, nech je oslávený
3.Áno, v dnešnej veľmi hektickej dobe- som rada, že Pán ma oslovil, pozval sa zastaviť a stretnúť s Ním
(Juliana)

1.Veľmi požehnaný čas. Myslím, že to bolo o kvalite, nie o kvantite
2.Svedectvá
3.Téma bola veľmi aktuálna
(Martin)

1.bol to jeden veľký duchovný zážitok
2.Piatkova adorácia celým kostolom, film Ostrov –sila uzdravovať, vyháňať zlých duchov, ktorú Boh dal obyčajnému vojakovi, ktorého povolal za svojho služobníka, aj homílie v sobotu a nedeľu boli veľmi oslovujúce, Boh pomocník, ktorý nám pomáha zo závislosti, lebo nás veľmi miluje Počúvala som aj ohlasy mladých ale aj starších ľudí, ktorých veľmi oslovilo svedectvo brata Mateja ako si chcel siahnuť na život a ako konal Boh v jeho živote. Amen
3.Áno
(Helena)

1.Duchovná obnova určite splnila svoj účel a myslím si že aj účasťou bolo vidieť zvýšený záujem o dielo KOČ
2.Myslím, že najviac ma oslovili svedectvá, hneď v piatok (Marek, Matej) , je to aj pre mňa blízka téma. Aká je dôležitá spolupráca s Ježišom, ktorý nás chce vyviesť z tmy na svetlo, že musíme byť otvorený vzbudiť ľútosť a s pokorou prijať aj to zlé, ale stále hľadať východisko aj keď by sa zdalo, že je to nemožné. No keď tomu začneme veriť a bojovať zistíme Ježiš je vždy víťaz. Dôležité je odpustiť, lebo bez toho sa nedá dôjsť k pravde.
3.Téma bola až veľmi aktuálna, chcem povedať, že bola podaná jednoduchým spôsobom, že každý, kto sa len trochu vžil a vnímavo chápal o čo nám všetkým išlo, si mohol zobrať a načerpať aj do svojho života a tak porovnať realitu so skutočnosťou a čím by sa mal po duchovnej stránke povzbudiť a vniesť do svojho života
(Vlado)

1.S Božou pomocou, chvála Bohu za čas duchovnej obnovy. Aj keď to bolo občas, ako keď niekto nevie plávať a ho hodia do vody
2.Úvod –piatok vrátane adorácie! Film- hĺbka, krížová cesta
3.Výsostne aktuálna –aj ako spoluzávislej od detstva
(Elena)

1.Celá duchovná obnova bola pre mňa veľmi požehnaným časom. Verím, že Pán konal v srdciach mnohých, ktorí sa nechali pozvať a prišli a verím, že Pán zasieval od ich sŕdc zrno, ktoré vzklíči v pravom čase.
2. Najviac ma oslovili homílie o. Jozefa napr. že Cirkev je záchranárska loď, ktorá má zachraňovať tcýh, ktorí to najviac potrebujú
3.myslím, že téma je veľmi aktuálna pre túto dobu.
(Anna)

1.Veľmi požehnaný čas
2. Oslovili ma homílie, svedectvá, modlitby za uzdravenie a oslobodenie, krížová cesta, film Ostrov, ochota mladých zapojiť sa do služby aj v sobotu ráno a poobede V nedeľnej homílii otec Jozef hovoril, že nemáme čakať, že ľudia prídu za nami, ale my máme im slúžiť, my sa máme zaujímať, vyvinúť iniciatívu, byť aktívny
3.Téme je veľmi aktuálna. Veľmi často mi Boh posiela do cesty ľudí, ktorí potrebujú uzdravenie a oslobodenie a ja tiež. Vďaka Ti Pane za všetko, čo si konal počas duchovnej obnovy. Amen
(Daniela)

Duchovná obnova vo fotografii

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign