Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Slávnosť Turíčnej vigílie

V sobotu večer, 18. mája 2013, sa v kaplnke Charitného domu v Lipanoch uskutočnila slávnosť Turíčnej vigílie, kedy sa zúčastnení veriaci stretli, aby zotrvávali na modlitbách ako kedysi apoštoli s Pannou Máriou a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. V pozvánke na túto udalosť okrem iného bolo napísané: „Neklaďme odpor Duchu Svätému. Milosť, ktorú by sme si všetci mali prosiť od Pána, je poslušnosť Svätému Duchu, Duchu ktorý k nám prichádza a núti nás ísť vpred na ceste k svätosti, svätosť Cirkvi, ktorá je taká krásna.“ (Sv.Otec František) Prijatie Ducha Svätého je dôležitým predpokladom pre ďalšie napredovanie vo viere. Apoštoli, ktorí boli po Ježišovom zmŕtvychvstaní ustráchaní, potrebovali posilu a dary Ducha Svätého, aby išli a ohlasovali Evanjelium. Či vari dnešní kresťania už nepotrebujú takú podporu v podobe darov Ducha Svätého? Sviatok Turíc nie je potvrdením ľudskej rezignácie, kedy už pomôže "iba" prijatie Ducha Svätého, ale je to skvelá možnosť znova si pripomenúť, že každý z nás sa môže otvoriť pôsobeniu tohto Ducha, aby sme dostatočne vyzbrojení Jeho mocou kráčali naozaj cestou k osobnej svätosti a dokonalosti. Pán zosiela svojho Ducha a uisťuje nás, že rovnako ako apoštoli ani my nie sme osamotení a bezradní. Veď práve skrze Ducha Svätého môžeme hlbšie spoznávať pravdy našej viery, skrze Neho milujeme, odpúšťame, radujeme sa, aj znášame s pokorou naše ťažkosti. On nás vovádza do stále intenzívnejšieho dôverného kontaktu s Bohom, teda ak o to stojíme. Duch Svätý nás učí ako žiť múdro, trpezlivo, ako využívať svoje dni plnohodnotne, tvorivo a zodpovedne. Bez Neho nedokážeme úprimne formulovať ani naše modlitby. Aj počas Turíčnej vigílie sme prosili o Jeho dary, o vyliatie Jeho milosti na nás. V jednom z čítaní Turíčnej vigílie sme počuli aj tieto slová: „Syn človeka, tieto kosti, to je celý dom Izraela. Oni hovoria: ‚Zoschli nám kosti, zhynula naša nádej, sme stratení.‘ Preto prorokuj a povedz im: Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete." Dnešný svet je plný akejsi rezignácie, beznádeje, pesimizmu, ktorý pramení z neistoty a strachu. Avšak naša nádej predsa nezomrela, my nie sme stratení vo víre udalostí tohoto sveta. Duch Svätý, ktorého nám Pán zosiela, je životnou miazgou pre každého z nás. Nechajme sa Ním viesť v každodennosti. On nás obnoví a naozaj nám pripomenie všetko, čo je podstatné pre našu spásu. Zároveň nám ešte viac otvorí srdcia aj pre potreby našich blížnych, známych i neznámych, lebo je Láska. Aby ovocie Jeho prítomnosti v nás bolo zjavné a obohacujúce. Pred začatím samotnej Turíčnej slávnosti sme mali možnosť napísať svoj osobný úmysel, za ktorý chceme obetovať túto sv. omšu a tiež sme boli obdarovaní malým papierikom v podobe plamienka, ktorý znázorňoval dar alebo ovocie Ducha Svätého. Duchovný program Turíčnej vigílie sa začal modlitbou slávnostného ruženca, pokračoval spevom litánií k Panne Márii (Matka ty nás poznáš...), potom nasledovala samotná sv. omša, kedy sa do liturgie zapojili aj veriaci čítaním Božieho Slova, spevom žalmov a prednášaním prosieb . V rámci sprievodu s obetnými darmi priniesli svoju deklaráciu KOČ dvaja zo zúčastnených veriacich. O spev a hudbu sa postarala lipianska mládež a pán kaplán Martin Gaľa. Sv. omšu slúžil duchovný otec Martin Goč, ktorý v homílii pripomenul, že všetci sme Božie deti a každého z nás Boh naozaj miluje. Hovoril aj o Cirkvi, ktorá je dielom Ducha Svätého. Po skončení sv. omše sa konala adorácia, ktorú opäť hudobne sprevádzali mladí. Okrem iného sme pri nej prosili za uzdravenie a oslobodenie pre tých, ktorí sú spútaní zlými vplyvmi a závislosťami. Po záverečnom požehnaní so Sviatosťou Oltárnou čakalo na všetkých zúčastnených malé agapé. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a priebehu tejto duchovnej slávnosti. Duchu Svätý, nauč nás žiť v stálej Božej prítomnosti.

Pavol Kall, kandidát KOČ

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign