Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Ozveny na Kroščenko 31.8. 2013

spoločenstvo Lipany

V sobotu, 31. augusta 2013, sa konala Celonárodná púť Kruciaty a Hnutia Svetlo-Život v poľskom Kroscienku. Zúčastnili sa jej členovia, kandidáti a sympatizanti so svojimi rodinami. Súčasťou programu bola aj prednáška na tému Znova sa narodiť, ktorú pútavou formou pripravila pani Katarína. Z tohto duchovného podujatia vám prinášame niekoľko svedectiev a dojmov zúčastnených pútnikov.

Púť, ktorá sa koná každoročne a bola vyvrcholením letného obdobia, ma oslovila viacerými vecami. No, čo ma tak najviac zodvihlo bola kázeň pri svätej omši. Kde pán farár (Mirek) nebojácne rozprával a ukázal aj nám príklad, že o veciach viery treba nebojácne a otvorene rozprávať, aby sme mohli aj iných povzbudiť. Vlado

Mňa oslovila myšlienka z kázne, že strach nám bráni ohlasovať Božiu pravdu, že niekedy nechceme klapky z očí, aby sme videli to dôležité. Majka

Kroščenko: Veľmi rýchlo tam ubehol čas. Pri krížovej ceste ma prenikla veľká pokora a bázeň. Svätá omša – kázeň – otvorenie duchovných očí. Na záver som bola rada, že som tam bola – spoločenstvo – sviatok. Som vdačná Bohu, že som tam mohla byť. (Doma – deti mali boje s ockom). Elenka

Ako každý rok aj tento rok bola pre mňa púť do Kroščenka veľkým obohatením. Veľmi ma oslovila homília otca Mireka, ktorá bola veľmi aktuálna na dnešnú dobu. Anka

Svedectvo jednej sestry- milujem cirkev, takú aká je- aj nedokonalú, lebo môžem byť aj aj nedokonalá v nej, neskladá sa z dokonalých ľudí, ale slabých, ako som aj ja. Julka

Púť do Kroscienka bola pre mňa premiérová, keďže som toto mesto ešte nikdy nenavštívil. Už pri vstupe do tohto kraja ma uchvátila nádherná príroda. Cítil som tu veľký pokoj, no zároveň som si väčšmi uvedomoval, kto je tvorcom tejto krásy. Zaujala ma prednáška pani Kataríny a tiež veľmi originálny úvod tejto prednášky, kedy sme sa všetci zapojili do nášho letu, ktorý sme naznačovali rukami. Celý náš život je takým neustálym letom, v ktorom je podstatné, kým sa nechávame viesť. Je to naozaj Ježiš - Svetlo života alebo niekto iný? Pani Katarína nás myšlienkami svojej prednášky prinútila zamyslieť sa nad tým, čo znamená znova sa narodiť. Z ostatného programu by som chcel spomenúť aj návštevu Centra HSŽ a Kruciaty na Kopej Gorke, kde ma zvlášť zaujal jeden obraz v malej kaplnke. Na tom obraze bol znázornený biblický výjav pokúšania Ježiša na púšti. Diabol mu ponúkal slávu a moc, a chcel od Ježiš a "iba" jedno, aby sa mu klaňal. Ježiš odpovedá diablovi slovami, ktoré všetci dobre poznáme - Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Príklad Ježišovho postoja voči pokušeniu môže byť aj tým naším postojom. Pochopil som, že slovami Písma sa dá čeliť aj každodenným pokušeniam v našich životoch. Moc Božieho Slova je možné použiť proti naoko lákavým zvodom Zlého. Záverom chcem poďakovať Bohu, že mi umožnil putovať do Kroscienka. Nech táto moja osobná púť prinesie svoje ovocie. Pavol

Obohatila ma duchovne pre živé spoločenstvo ľudí milujúcich Boha a blížnych skutkami obety a modlitby. Prežila som úžasný deň, cez ktorý som osobitne pociťovala Božiu prítomnosť. Ďakujem Bohu zaň. Ak s Božou pomocou zvládnem určité problémy, chcem byť živou súčasťou spoločenstva Kruciáty oslobodenia človeka. Vďaka aj Pavlovi, ktorého Pán použil na moje pozvanie. Anka P.

Na púti v Kroscienku ma zaujalo, že som sa mohla stretnúť s ostatnými z Hnutia Svetlo-Život a Kruciaty oslobodenia človeka. Kroscienko leží v peknom a veľmi navštevovanom mieste, kde bol svojho času aj bl. Ján Pavol II. Už pri vystúpení z autobusu nás privítal pekný kostol s vysokou vežou, kde zaznievali neskôr počas programu náboženské piesne. Chválili sme nimi Boha, ďakovali mu a modlili sa za potrebné dary a dobrodenia, ktoré potrebujeme. Na pravej strane kostola sa nachádza hrob otca Františka Blachnického – zakladateľa Hnutia Svetlo – Život. Pri jeho hrobe sme sa aj pomodlili. Zaujala ma katechéza na tému Znova sa narodiť. Táto prednáška sa páčila aj mojim deťom. Oslovila ma aj pobožnosť krížovej cesty s rozjímaniami, ktorú sprevádzal spev a svedectvá. Moje deti zvlášť zaujala prehliadka Centra HSŽ. Zvlášť sa nám páčila socha Panny Márie, ktorá všetkých vítala. Sprievodkyňa centra nám ukázala aj dom, sekretariát a izbu otca Františka Blachnického. Prezreli sme si aj kaplnku, v ktorej na obraze je Kristus, keď bol krstený v Jordáne. V stánku Svetla – miesto stretnutia pre modlitby zaujala moje deti veľká lampa z farebného skla uprostred stropu. Hlavným bodom celého duchovného programu Celoslovenskej púte v Kroscienku bola sv. omša s homíliou, ktorá bola veľmi poučná a kázaná naozaj dojímavo. Cesta autobusom tam aj späť zbehla veľmi rýchlo. Počas nej sme sa spoločne modlili a tvorili sme naozaj jednu rodinu. Pán Boh zaplať, že sme sa mohli zúčastniť tejto púte. Pane, požehnávaj, darmi a milosťou všetkých napĺňaj a obdaruj. Anka G.

Moje pocity z Kroščenka su velmi kladne nakolko je tam naokolo velmi pekná príroda, a niekedy si sám hovorím či je lepšie miesto na svete kde by si človek a hlavne samotný Ján Pavol II mohol si chodiť duchovne odpočinúť. Čo sa týka oslovenia oslovila ma hlavne myšlienka Duchovného otca ktorý kázal na druhej omši ktorá bola po obede a to veta ,, že väčšina svätcov alebo ľudí ktorý pohli udalosťami ďalej, boli ľudia ktorý nikdy nesúhlasili s názormi so svojim okolím, nebali sa povedať svoj názor a nepatrili medzi takých ľudí ktorý si hovoria-nebudem nič hovoriť radšej hoci system je zly ale budzem cicho a budze kľud", niekedy aj kontroverznosť je dobrá vlastnosť !!! Jožko

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign