Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Modlitebno-formačné stretnutie v Lipanoch

27. október 2013

V nedeľu, 27. októbra 2013, sa konalo modlitbovo-formačné stretnutie Kruciáty v Lipanoch. Na úvod si zúčastnení napísali na lístočky mená závislých, za ktorých sa potom spolu modlili. Nasledovala aj modlitba k Duchu Svätému, aby viedol a napĺňal srdcia a mysle múdrosťou. Potom sa pristúpilo k štúdiu témy – Ježiš Kristus, skutočný Boh. V rámci delenia zazneli na tému - Kým je pre mňa Ježiš – aj tieto odpovede: Ježiš – Učiteľ, Svetlo sveta, Priateľ, Dobrý pastier, Prameň živej vody, jeden s Otcom, Záchranca, Chlieb života a Láska. Každý z nás je denne konfrontovaný s otázkou, kým je pre nás Ježiš, za koho ho pokladáme, aké miesto má v našom živote. Je aj pre nás Prostredníkom spásy a zmierenia? Alebo ostáva iba jednou z množstva historických postáv, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili dejiny sveta? Obraciame sa k nemu v modlitbe, aby v nás posilnil dôveru v neho? Vnímame jeho mesiášstvo ako podstatný znak jeho prítomnosti? Je pre nás dôležité spoznávať jeho poslanie vo svete? Uvedomujeme si jeho vykupiteľskú úlohu? Veríme, že v Ježišovi sa nám zjavuje a približuje sám Boh? Človek, syn Panny Márie, pokladaný za syna Jozefa z Nazareta je skutočným novým zjavením večného otcovstva Boha, ktorý sa v ňom znova približuje k ľudstvu, ku každému človekovi . Áno, v Ježišovi sa zjavuje každému z nás nesmierna Božia láska, ktorá dáva zmysel životu.

V Ježišovi vidíme aj úžasný príklad jednoty s Otcom, ktorý nás má pohýnať k tomu, aby sme aj my hľadali a konali Božiu vôľu. Nech nám Pán v tom pomáha. Nech spoznávame skutočnú podstatu Ježišovho pôsobenia na tejto zemi, aby bol naším vzorom a svetlom do každodennosti.

Daniela Polláková, Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign