Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Modlitbovo-formačné popoludnie Kruciáty

V nedeľu 24. novembra 2013 sa konalo v Lipanoch modlitbovo-formačné popoludnie Kruciáty, ktoré pozostávalo z dvoch častí. Najprv sme sa zišli na modlitbách za oslobodenie zo závislostí v miestnom gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda, kde sa každú poslednú nedeľu stretávajú veriaci na tejto pobožnosti za závislých. Potom sme sa presunuli do čajovne a tu pokračoval program modlitbou a preberaním novej témy - Ježiš Kristus je jediným Spasiteľom človeka. Táto téma nás priviedla k opätovnému uvedomeniu si toho, čo je spása, prečo ju potrebujeme a ako ju môžeme dosiahnuť. Dôležité je utiekať sa k nášmu Pánovi, dôverovať mu, nasledovať jeho príklad pokory, lásky a služby. Zhodli sme sa v tvrdení, že pre dosiahnutie spásy je potrebné hľadať a konať Božiu vôľu, aj keby to bolo akokoľvek ťažké, náročné a na prvý pohľad aj nereálne. Konať Božiu vôľu totiž znamená prinášať obetu a nehľadieť na naše ľudské ohľady. Viackrát sme si pripomenuli v diskusii podstatnú skutočnosť, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí, aby ich vykúpil a zachránil. Dnešný svet však často akoby zabúda na nesmiernu Ježišovu lásku, ktorá sa za nás obetovala na kríži. Akoby prestáva vnímať spásu a jej dôležitosť pre každého človeka. Azda si mnohí ľudia namýšľajú, akí sú oni sebestační a nezávislí a a že k svojmu životu nepotrebujú Boha. Spásu a jej nevyhnutnosť už nepovažujú za nič výnimočné. Práve vstupujeme do Adventu, ktorý môže byť pre každého z nás novým Adventom, kedy sa ešte viac priblížime k nášmu Pánovi, kedy ešte viac a dôkladnejšie bude naše srdce, rozum i vôľa zamerané na Krista, Vykupiteľa človeka, na Krista, Vykupiteľa sveta. Spolu so sv. Petrom môžeme aj my povedať: „Pane, ku komu by sme išli, Ty máš slová večného života.“ Kto iný nás azda privedie ku skutočnej pravde? V Tvojom slove máme návod ako žiť, milovať a obetovať sa.


Z textu témy sme sa zamerali aj na tieto skutočnosti. V Ježišovi sú sústredené "všetky poklady múdrosti a poznania" a Cirkev je jeho telom, "je v Kristovi akoby sviatosťou čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia", čoho prameňom je on! On sám! Cirkev sprevádza človeka na jeho životnej ceste, ponúka mu sviatosti ako znaky Božej prítomnosti a milosti, aby sa mohol priblížiť k svojmu Pánovi. Cirkev sprostredkúva dôverné spojenie s Bohom, záleží jej na tom, aby každý človek poznal, kto je jeho Spasiteľom a vybudoval si úprimný a osobný vzťah k Nemu. Cirkev neprestajne počúva jeho slová a predkladá ich každému na povzbudenie a spoznanie toho, čo je naozaj dôležité pre spásu. Cirkev sa podieľa na evanjelizácii, aby sa Božie slovo šírilo aj tam, kde ho ešte nepoznajú. My všetci ako členovia Kristovej Cirkvi sme pozvaní k aktívnej evanjelizácii tam, kde žijeme a pracujeme. Jedna z členiek Kruciaty prispela do diskusie príbehom o veľmi chorom človeku, ktorý bol pripútaný k lôžku, a predsa evanjelizoval. Vždy vyhadzoval z okna lístočky s biblickými veršami, aby sa okoloidúci mohli zoznámiť s Božím slovom, ktoré je tu pre všetkých bez rozdielu, aby spoznali Krista a prijali ho aj za svojho Záchrancu a Pôvodcu spásy.

Zo vzájomného delenia tejto témy zaznelo z úst zúčastnených, že človek potrebuje, aby prijal pravdu o tom, že aj on je spasený. Čítanie Božieho Slova nás ešte viac otvára pre pochopenie významu spásy pre náš konkrétny život. Sú to slová večného života, slová nádeje v čase skúšok a pesimizmu okolo nás i v nás. Aby sme dosiahli spásu, potrebujeme sa otvárať Božej milosti a prijímať ju vo sviatostiach, ktoré uzdravujú. V rámci témy sme sa zamýšľali aj nad tým, čo pre nás osobne znamená, že Ježiš je naším Spasiteľom.

Pane, zošli nám svojho Ducha, aby sme vo svetle Jeho darov ešte dôslednejšie prijímali tú oslobodzujúcu pravdu o tom, že Tvoj Syn prišiel na tento svet, aby sme mali život a mali ho v hojnosti. Aby sme prijímali Božiu milosť, a tak smerovali k večnému cieľu v nebi. Pane, nech aj s našou pomocou ostatní ľudia spoznávajú, kto je ich Spasiteľom, komu aj na nich záleží a kto ich miluje láskou obetujúcou a večnou.

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign