Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Modlitebné stretnutie v Lipanoch

dňa 12. marca 2014

V stredu, 12. marca 2014 sa stretli veriaci v kaplnke Charitného domu v Lipanoch, aby chválili a oslavovali nášho Pána a zároveň prosili o pomoc a ochranu pre seba, ale aj pre tých, ktorí majú nejakú závislosť. Program sa začal modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva obetovanou za oslobodenie a uzdravenie a pokračoval sv. omšou a adoráciou. Do liturgie slova sa zapojili členovia a kandidáti Kruciáty a Hnutia Svetlo-Život. O hudobný sprievod počas sv. omše a adorácie sa postarali Julka Miženková a Janko Huba. Biblický verš z pozývacieho plagátu o vyhlásení pôstu a odvrátení sa od zlej cesty bol jednou z hlavných myšlienok homílie o. Jozefa Heskeho, ktorý slávil sv. omšu spolu s o. Antonom. Tu je zopár myšlienok zo spomínanej homílie.

Prorok Jonáš vyhlásil pôst a pokánie. Vyzval k tomu aj celý národ v meste Ninive, aby sa všetci obrátili a zanechali pohanský spôsob života. A tak sa Ninive stalo mestom obrátenia a skutočného pokánia, mestom, kde sa jeho obyvatelia rozhodli pre dôležitý krok vlastnej duchovnej premeny. Naozaj si vo svojom srdci uvedomili, že ich doterajšia životná cesta nebola správna. Keď sa hovorí o obrátení, tak často máme na mysli kohokoľvek iného, nemyslíme však na seba. V dnešnom Božom slove sa nehovorí iba o starozákonnom Ninive, ale aj o nás, aj o súčasnom ľudstve. Aj my sme volaní k tomu, aby sme sa rozhodli zmeniť svoj doterajší spôsob života, aj my máme konať pokánie, aj my sme možno tými, ktorí kráčajú po zlej ceste a potrebujeme sa vrátiť k Bohu. Slová z Písma aj nás burcujú k činom, aké určite zmenia náš život od základov. Naozaj sa necháme nimi osloviť alebo ich nepovažujeme za dosť podstatné? Jonáš dostal príkaz, aby šiel, no dosť veľa komplikácií narobil Bohu, sebe, aj spolucestujúcim na lodi. Keď my utekáme od Boha, keď ho nepočúvame, keď nepočúvame Boží hlas , Božie vnuknutie, tak to spôsobí chaos a veci sa potom komplikujú. Cítime, že Boh nám chce niečo povedať cez Božie slovo a spoločenstvo, my ho máme poslúchať, no ak ho nepočúvame, spôsobujeme problémy v živote ľudí a tu si musíme uvedomiť, že naša osobná neposlušnosť neprináša lásku a pokoj v našom živote a v živote ostatných okolo nás. Táto neposlušnosť voči Božej výzve prináša na loď života búrku a zmätok. Naša osobná poslušnosť Bohu však vnáša do našich rodín a spoločenstiev požehnanie. Preto neutekajme ani my od úlohy, ktorú dostaneme a vzdajme sa sebeckej ľahostajnosti, ako hovorí aj pápež František. Veľkým nepriateľom človeka je strata horlivosti a zápalu. Spomínaná ľahostajnosť človeku potom bráni, aby šiel cestou, ktorú mu ukazuje Pán. Elixírom démona je smútok a beznádej. Mnohí sú sklamaní z Cirkvi a zo spoločnosti. Mnohí sú sústredení iba na nešťastia, tragédie a negatívne udalosti, no zabúdajú na Boží plán lásky. Boh nás však chce naplniť svojou láskou. Nechajme sa Ním preniknúť a prijmime Jeho vôľu. Staňme sa nástrojom Jeho lásky, milosrdenstva a pokoja vo svete.

Pane, chceme Ti slúžiť. Túžime prinášať ostatným požehnanie a byť im vždy na pomoci. Pane, prosíme Ťa o odvahu a silu prijať Tvoju výzvu na pokánie.
V rámci obetných darov priniesli svoju deklaráciu KOČ aj jedna kandidátka a jedna členka.

A na záver niekoľko postrehov veriacich na sv. omši v kaplnke:

  • sv. omša a adorácia ma naplnila pokojom a vnútornou silou,
  • adorácia a najmä hovorené slovo ma usmerňuje a posúva na dobrej ceste,
  • načerpala som veľa sily a povzbudenia v ťažkých chvíľach,
  • sv.omša a adorácia mi predovšetkým dáva silu do každodenného života,
  • mám nádej v Božie milosrdenstvo, že sa na Pána môžem obrátiť s každým problémom a v mojom srdci sa rozhostil pokoj, pretože viem, že ma vždy posilní,
  • usvedčila ma z mojich hriechov a Boh ma omilostil milosrdenstvom,
  • dala mi mnoho a to z toho hľadiska, že som si veľa vecí uvedomila, čo mi vlastne Boh dal a za čo všetko som mu vďačná.

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign