Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Stretnutie Kruciaty v Lipanoch
v nedeľu, 30. marca 2014

Štvrtá pôstna nedeľa, nazývaná aj nedeľa radostná, bola časom stretnutia členov a kandidátov Kruciáty v Lipanoch. Program sa začal modlitbou krížovej cesty v kostole sv. Martina, ktorú sa pomodlili samotní členovia a kandidáti, potom nasledovalo pôsobivé hudobno-slovné pásmo „Áno životu“ v podaní lipianskych gymnazistov. Bolo zamerané na tematiku ochrany a úcty každého ešte nenarodeného ľudského života. Neskôr pokračoval program v čajovni, kde sa zúčastnení najprv modlili k Duchu Svätému, aby mohli s duchovným úžitkom preberať novú tému. Jej názov znel – Právo na objektívnu pravdu. V rámci modlitby mysleli aj na konkrétnych ľudí, ktorých mená boli napísané na lístočkoch. Téma o pravde a našom vzťahu k nej bola veľmi zaujímavá a v mnohom podnetná. My, kresťania, sme povolaní k hľadaniu skutočnej pravdy, zakorenenej a postavenej na Kristovi a Jeho slove. Práve Božie slovo je tým pokladom pravdy pre náš život a jeho smerovanie. Vo svete však akoby jestvuje mnoho rôznych „právd“, ktoré sa snažia človeka pripútať a vnútiť mu predstavu, že iba na ich základoch môže budovať svoje šťastie a plnohodnotný život. Človek sa potom stráca vo víre kadejakých názorov a myšlienok a prestáva rozlišovať medzi dobrom a zlom. Cirkev však prichádza k človeku dnešnej doby ako aj kedykoľvek vo svojich dejinách a chce byť aj preňho strážkyňou a obhajkyňou skutočnej pravdy a slobody, vo svojom misionárskom poslaní vystupuje ako tá, ktorá má v úcte každého človeka a nezavrhuje to dobré a podnetné v ňom samom, no zároveň buduje čosi nové. Cirkev je tak garantom ohlasovanej pravdy a slobody, lebo tie dve idú ruka v ruke. Úprimný a poctivý postoj k pravde je podmienkou skutočnej slobody, nie tej, akú ponúkajú človeku mnohé –izmy, ktoré sa mu však snažia „naordinovať“ terapiu postupného oslabovania jeho morálky a prirodzeného zákona v ňom. Ježiš je ohlasovateľom a darcom pravej slobody a pravdy, ktorá naozaj oslobodzuje a navracia dôstojnosť tam, kde jej už pomaly ani nebolo.

V diskusii k téme sa zúčastnení vyjadrovali k pravde vo svete, a zhodli sa na tom, že pravá pravda sa nedá hľadať inde než v Božej vôli a Božom slove, ktoré je mocné a účinné. Vyzdvihli dôležitosť byť verným tomuto slovu, lebo ono vovádza človeka z chaosu k poriadku a skutočnému zmyslu života. Hovorili aj o tom, ako by sa právo a právny systém v spoločnosti mali snažiť byť nápomocné človeku, aby sa mohol domôcť svojich práv, ak boli porušené. Bola spomenutá aj akási závislosť právneho systému voči tomu, aká je vláda v krajine a že nie vždy je právo garantom toho, aby sa človek skrze neho stal slobodným. Každým naším postojom môžeme denne dosvedčovať, kto je základným kameňom našich rozhodnutí, že je ním Boh. Denne sme totiž silno konfrontovaní s nepravdami, bezprávím a pokriveným obrazom práva, denne vidíme prostredníctvom správ v médiách, ako sa šliape po ľudskej dôstojnosti a slobode, po základných ľudských právach, denne vidíme, ako sa z práva stáva len akási posluhovačka momentálnych spoločenských okolností. A pritom právo ako súbor zákonov by malo vychádzať z princípov ochrany a dôstojnosti človeka, malo by byť hlasom za človeka a uplatňovanie jeho slobody. Aj my všetci môžeme byť strážcami práva na život a slobodu a ohlasovateľmi pravdy, ktorá neobmedzuje, ale oslobodzuje a napomáha rozvoju ľudskosti a lásky, úcty a dôstojnosti.
Na záver stretnutia nasledovala spoločná modlitba. Vďaka Pánovi za možnosť byť pri Ňom aj prostredníctvom preberanej témy.

Kall Pavol

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign