Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Spolupráca sv. Jána Pavla II a otca Františka Blachnickeho

V týchto dňoch v cirkvi prežívame slávnosť. Duchovný patrón HSŽ a KOČ je aj novovyhlásený svätec Ján Pavol II. Veľmi dobre vieme, že prijímal spoluprácu otca F. Blachnického. V tomto príspevku chcem poukázať na spoluprácu sv. Svätého Otca Jána Pavla II a kňaza Františka Blachnického, zakladateľa Hnutia Svetlo – Život a Kruciaty oslobodenia človeka v oblasti zápasu o slobodu a dôstojnosť človeka.

Sloboda je výsada, ale aj najťažší dar. Sloboda je stať sa darom pre druhých. Sloboda je ako oheň, voda a vietor. Pokiaľ tieto živly sú limitované, tak slúžia. Ale keď sa nekontrolovane rozšíria a nie sú limitované, tak môžu v mnohom poškodiť. Oheň môže ohriať a pomôcť, ale môže aj zničiť svojím požiarom. Sloboda je ako voda, ktorá očisťuje a ktorá udržiava život. No voda sa môže premeniť na ničiacu povodeň. Sloboda je ako vietor, ktorý spôsobuje premeny v spoločnosti, je vetrom nádeje. No sloboda je aj vietor revolúcie, ktorá pustoší všetko, čo je pekné a krásne. Kde je teda hranica medzi skutočnou slobodou a slobodou, ktorá všetko poškodzuje? Čo robí slobodu živou vodou, služobným ohňom a vánkom Ducha Svätého?

Odpoveď môžeme nájsť v apoštoloch slobody, ktorými sú sv. Ján Pavol II. a Boží služobník Franciszek Blachnicki. Inšpiráciou v snahe usilovať sa o skutočnú slobodu človeka je aj dielo a učenie pápeža Jána Pavla II. a otca Franciszka Blachnického, zakladateľa Hnutia Svetlo – Život a Kruciaty oslobodenia človeka. Oboch duchovných spájal zápas o slobodu človeka. U nich môžeme vidieť, že sloboda sa prejavuje vnútorne a navonok cez celý život. Sloboda sa tvorila v ich detstve, v rokoch mladosti a rozvíjala sa po celý ich život. Aj po ich smrti sa môžeme učiť od nich, ako žiť evanjeliovú slobodu

Podľa Jána Pavla II. otázka na slobodu je základnou otázkou na ľudskú morálku. Sloboda je spájaná so zodpovednosťou. V duchu Kristových slov: “pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,32) chceme dať dôraz na to, že sloboda je závislosť na pravde.

Sloboda Jána Pavla II. a F. Blachnického sa kryštalizovala v podmienkach ich života a znakov čias. Počiatok ich života je spojený so zápasom o nezávislosť Poľskej krajiny. Druhá svetová vojna im pomáha si uvedomovať dar slobody pre národ. A po vojne prichádza komunizmus, ktorý tiež ohrozuje slobodu človeka. Otec Blachnicki založil v 50. rokoch 20. storočia Kruciatu striezlivosti, ktorá bola r. 1960 zlikvidovaná komunistickým režimom. Potom bol na štúdiách na Katolíckej Univerzite v Lubline a neskôr odchádza do Kroscienka nad Dunajciem, aby zakladal oázy v duchu Druhého Vatikánskeho Koncilu (1962-1965). Hnutie Svetlo – Život vzniklo ako odpoveď na Koncil. Tomuto hnutiu ide o formáciu nového človeka, ktorý prežíva svoju pravú slobodu v Kristovi. Svätý Ján Pavol II. ešte ako Karol Wojtyla je v Ríme na Koncile. Jeho tiež veľmi ovplyvnil Koncil. Osoba a spoločenstvo sú hlavné témy Koncilu, ktoré Wojtyla a Blachnicki prijali a sa s nimi stotožnili. Pápež Ján Pavol II. spomína aj na oázy a Kroscienko a hovorí, že Hnutie Svetlo-Život je preložená ekleziológia Koncilu do súčasného jazyka.

V čom sa teda prejavuje podstata apoštolátu slobody oboch duchovných bohatierov? V ich náuke o základných hodnotách človeka: Človek ako osoba – najvyššia hodnota a spoločenstvo ako prostredie slobodného vzrastu človeka. Vzorom je Boh a miestom realizácie je Cirkev ako živé spoločenstvo.

Pápež povzbudzuje: Nebojte sa! a Otvorte dvere Kristovi! Viera v Krista prináša slobodu. Strach budí nedôveru voči Bohu. My máme veriť Bohu. Preto sa nemôžeme odvracať od pravdy. Tu niet miesta pre kompromisy.

F. Blachnicki založil Kruciátu oslobodenia človeka (KOČ) ako odpoveď na apel Jána Pavla II, ktorý vyzval, aby sa ľudia postavili proti všetkému, čo ničí ľudskú dôstojnosť. KOČ spojil aj s evanjelizačným projektom pod heslom Ad Christum Redemptorem (Ku Kristovi Vykupiteľovi). Kruciáta a evanjelizácia – majú ísť spolu. Jedno bez druhého nemôže existovať. Rozhodnutie sa pre Krista privádza k slobode. Evanjelium a oslobodenie sú podstatnými prvkami služby Svätého Otca, ale aj programu Blachnického.

Začiatky pontifikátu pápeža boli naplnené volaním po skutočnej evanjeliovej slobode v krajinách komunizmu a v krajinách latinskej Ameriky, kde život ovplyvňovala juhoamerická teológia oslobodenia. Pápež Slovan hovoril o ľudských právach a najmä na samostatnosť národa. Sloboda získaná pre národy strednej a východnej Európy koncom 80 - tých rokov 20. storočia bola zázrakom. Človek v bielom šate vyhral zápas nad násilím.

F. Blachnicki pripravil na pápežskú návštevu v Kroscienku amfiteáter , ktorý nazval večeradlom Jána Pavla II. Síce tam nebol pápež, ale toto miesto je určené aj pre KOČ, ktorá sa stretáva ako malé vojsko Gedeona poukazujúce na Božiu moc. Otec Franciszek založil KOČ ako vojsko Gedeona, ktoré vyslobodzuje z otroctva rôznych závislosti ničiacich ľudskú dôstojnosť. Pri pápežovej ceste v Nowom Targu sa niesla Biblia v sprievode obetných darov, spolu s knihou KOČ. Musíme si uvedomiť, že niet slobody bez Božieho slova, bez Krista. Ján Pavol II. a Franciszek Blachnicki mali aj mariánsky kľúč slobody. Na základe slobody je postavená viera v Krista, ktorému verila Panna Mária, Matka Božia. Matka Božia je v tomto nám príkladom. Mária je verná Ježišovi až pod kríž. Je tu viera a dôvera v Krista, ktorý nás vykúpil. Krížom milujeme.

Výzva Jána Pavla Nebojte sa! je aj v erbe KOČ a ešte je tam malé písmeno m na dopísanie nášho osobného mena, čo znamená naše osobné odhodlanie ísť za Kristom. Kríž vyslobodzuje zo strachu. Keď akceptujeme kríž, tak máme slobodu a odvahu.

F. Blachnicki založil v nemeckom zahraničí iniciatívy, ktoré sa nazývajú Kresťanská služba oslobodenia národov a Nezávislá kresťanská sociálna služba (NKSS) – Pravda, kríž, oslobodenie. Blachnicki túžil založiť Inštitút Oslobodenia človeka Jána Pavla II., ktorý by vedecky a redakčne riadil činnosť NKSS. Plánoval vydávať časopis propagujúci myšlienky oslobodenia človeka v duchu Jána Pavla II. Otec zakladateľ KOČ uvažoval o založení ľudovej univerzity so zámerom štúdia spoločenského oslobodenia podľa učenia pápeža. Spoločenské aktivity s cieľom získať evanjeliovú slobodu otec Franciszek dal pod patronát Panny Márie, ktorú nazval Jasnohorská zornička slobody. Vykonal to podľa Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý na Jasnej Hore r. 1983 vyriekol tieto slová: Jasnohorská evanjelizácia slobody.

Otec František v jednote so svätým Jánom Pavlom II. stanovuje úlohy KOČ pre službu Cirkvi a spoločnosti: evanjelizácia, oslobodenie skrze pravdu, uznať si v pravde, kto som a aké mám problémy. Byť citlivým na pravdu hriechu a zla. Služba milosrdenstva, aby dnešný človek zažil milosrdnú lásku Božiu a zápas o slobodu a dôstojnosť človeka.

ThDr. Jozef Heske, PhD. moderátor diakonie oslobodenia
Prešov, Hnutie Svetlo-Život

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign