Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je štvrtok 30. jún 2022 , meniny má Melánia , zajtra bude mať meniny Diana. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Modlitbovo-formačné stretnutie Kruciaty v Lipanoch
13. apríla 2014

V nedeľu 13. apríla, ktorá bola zároveň Kvetnou nedeľou a vstupom do prežívania Veľkého týždňa, sa stretli členovia, kandidáti a sympatizanti Kruciaty a Hnutia Svetlo-Život v Lipanoch. Na úvod napísali na lístočky mená osôb, na ktorých potom mysleli v spoločnej modlitbe. Názov novej preberanej témy znel – Cirkev je pre človeka, Cirkev prijatá človekom. Po prečítaní textu sa pristúpilo k uvažovaniu a zdieľaniu tejto témy. Zúčastnení sa zamýšľali nad otázkami, čo je Cirkev, aká je jej úloha od prvopočiatkov až podnes a skrze čo sa prejavuje naša viera. Na základe prečítaného textu si znova pripomenuli, čo je obsahom ohlasovania Cirkvi a teda každého kresťana. Ide o tajomstvo vykúpenia, ktoré nemožno oddeľovať od človeka, pretože ono podčiarkuje a vyzdvihuje ľudskú dôstojnosť a hodnotu. V jednej z myšlienok sa hovorí celkom jasne a zároveň sa tu zhŕňa základná úloha Cirkvi: „Cirkev, ktorá neprestajne rozjíma o celom tajomstve Krista, vie s plnou istotou viery, že vykúpenie skrze kríž dalo človekovi znova a navždy jeho dôstojnosť a zmysel jeho existencie na tomto svete, zmysel, ktorý v značnej miere stratil následkom hriechu.“ Ježišova vykupiteľská obeta na kríži a jeho zmŕtvychvstanie je centrom a stredobodom našej viery. Teda Cirkev je celým svojím dejinným bytím zameraná na človeka, aby ešte viac a intenzívnejšie uvažoval nad Kristovým vykúpením a stotožňoval sa s ním. V kresťanskom náboženstve sa odráža najzákladnejšia ľudská túžba – túžba po hľadaní Boha a tým činom aj túžba po ľudskej dôstojnosti, pretože zameranie na Boha znamená aj hľadanie skutočného zmyslu ľudskej existencie. Cirkev pomáha človeku pri tomto hľadaní, je mu nablízku a sprevádza ho na životnej ceste. Cena človeka je nepopierateľná, jeho hodnota úžasná! Ako sa píše v jednej myšlienke: „Akú veľkú cenu musí mať človek v očiach Stvoriteľa, keď si zaslúžil "takého vznešeného Vykupiteľa", keď Boh "dal svojho jednorodeného Syna", aby človek "nezahynul ... ale aby mal život večný"?“ V Ježišovom tajomstve vykúpenia možno vidieť a lepšie pochopiť človeka. Práve človek je cestou, akou sa uberá Cirkev. Každý bol vykúpený Kristom, každý má v Božích očiach nesmiernu cenu, a tak aj pre Cirkev je záujem o človeka prioritný a zásadný. A každý z nás je pozvaný k tomu, aby uvažoval, prečo a ako sa môže starať o druhých ľudí. Aj nad touto otázkou sa zamýšľali zúčastnení veriaci na modlitbovo-formačnom stretnutí v čajovni.

Pane, daj nám silu a odvahu, aby sme sa zasadzovali za dôstojnosť konkrétnych ľudí, aby sme im svojím životom ohlasovali Evanjelium, ktoré prináša zvesť o hodnote a dôstojnosti každého človeka, vykúpeného Ježišom.

(Pavol Kall)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign