Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


48. TÝŽDEŇ MODLITIEB
ZA TRIEZVOSŤ NÁRODA

V susednom Poľsku v týždni medzi 15. a 21. februárom prebehol 48. týždeň modlitieb za triezvosť národa pod heslom: ABSTINENCIA DETI – STAROSTLIVOSŤ RODINY, CIRKVI A NÁRODA. Bol to čas modlitieb a pokánia za tých, ktorí nadmieru konzumujú alkohol a podliehajú rôznym ďalším nerestiam.

V poľských farnostiach je snaha vytvárať skupiny apoštolátu triezvosti a modlitebných skupín, do ktorých sú zapájané okrem dospelých aj deti a mládež. Súčasťou tejto iniciatívy je dielo Detskej Kruciaty Nepoškvrnenej.

Každý deň 48. týždňa modlitieb za triezvosť národa mal svoju tému, napr.: Modlitba o milosť a triezvosť pre všetky rodiny aby boli domácimi cirkvami. Modlitba za rodičov aby vychovávali svoje deti v duchu viery, lásky a triezvosti. Modlitba za učiteľov, aby deti smerovali k dobrému a ich vychovávali k slobode od závislosti. Modlitba za zodpovedných aby chránili deti pred alkoholizmom. Modlitba za kňazov aby pomáhali deťom zachovať abstinenciu od alkoholu. Modlitba za mládež aby zotrvala v triezvosti a tak sa pripravila na plnenie úloh v spoločnosti. Modlitba za deti aby boli obklopené starostlivosťou rodiny, cirkvi a národa.

Nech aj táto aktivita nás povzbudí k tomu, aby sme sa ešte viac zapojili do zápasu o slobodu a oslobodenie človeka.

(Podľa poľských materiálov (http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/) spracoval o. Jozef Heske)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign