Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Novéna

pred 30. výročím vyhlásenia Kruciáty oslobodenia človeka
september 2008 – máj 2009

príprava na 29. púť KOČ – Warszawa, jún 2009.


Byť slobodným a učiť žiť v slobode

V roku 2009 budeme sláviť 30 výročie vyhlásenia Kruciáty oslobodenia človeka (ktorá vznikla 8. júna 1979). V mesiacoch, ktoré predchádzajú 29. Púť KOČ vo Warszawe v Poľsku pozývame k Novéne, ktorá má v nás obnoviť vernosť k nastúpenej ceste, viesť k novej horlivosti a vzbudiť nový zápal. Nech nás v prebiehajúcom roku táto Novéna sprevádza v realizácii diela Kruciáty v našom okolí.
Spôsob realizácie naznačených tém ponechávame na spoločenstvá alebo jednotlivých členov KOČ. Možno čerpať aj z pomocných materiálov, ktoré sú na internetovej strane www.kwc.oaza.pl. a www.kruciata.sk

September - Obdarovaní slobodou
Sloboda osoby – dôstojnosť človeka

Buď zvelebený, Bože, vo všetkých snahách na záchranu dôstojnosti človeka, plniac prosbu Jána Pavla II. „aby ste sa postavili všetkému, čo ničí dôstojnosť človeka“.

Pozri: Príručka KOČ , kap. I. odst.1-2,4-5

Október - Oslobodení v Kristovi
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť (Lk 4,16-21)

Buď zvelebený, Bože, v poslaní Tvojho syna, ktorý nám dáva slobodu.
Buď zvelebený v Evanjeliu, ktoré nás oslobodzuje Slovom Života.
Buď zvelebený v Nepoškvrnenej, ktorá slobodne uskutočňuje Božie Slovo.

Pozri: Príručka KOČ, kap III. odst.2

November - Sloboda – ovocie Ducha Svätého
Sloboda je ovocím obrátenia

Buď zvelebený, Bože, v ovocí pôsobenia Ducha svätého; buď zvelebený v premene môjho srdca a životného štýlu.

Pozri: Príručka KOČ, kap. III. odst.3.

December - Sloboda – život vo svetle
Jedine v Pravde som slobodný

Bože, Ty sám si Svetlom, ktoré oslobodzuje!
Buď zvelebený, Bože, v duchovnom pokrme, ktorý mi dávaš cez modlitbu, rozjímanie Sv. Písma, sviatosti, spoločenstvo.
Buď zvelebený v stretnutí s každým človekom.
Buď zvelebený v správnom využívaní času a hľadaní oslobodzujúcej pravdy. (noviny, TV, internet, média, ...).

Pozri: Príručka KOČ, kap. III. odst.4.

Január - Nie som otrok, ale syn
Oslobodenie Bohom Otcom

Buď zvelebený, Bože, môj Otče! Ty stále vidíš vo mne syna. Si pre mňa jediným zdrojom opravdivej radosti.

Pozri: Príručka KOČ, kap III, odst.5.

Február - Srdcom Kruciaty je oslobodenie zo strachu
Milujem – viac sa nemusím báť!

Buď zvelebený, Otče, Tvoja láska ma oslobodila zo strachu!
Buď zvelebený, lebo s Tebou sa nebojím tohto sveta: katastrof, chorôb, politiky, ekonómie, stretnutí s iným človekom, ani samého seba.

Pozri: Príručka KOČ, kap. III. odst.6.

Marec - Oslobodenie láskou
Sloboda je ovocím daru zo seba

Buď zvelebený, Otče, ktorý ma pozývaš kráčať cestou kríža, cestou lásky.
Buď zvelebený v opravdivej slobode – v nezištnom dávaní seba druhým.

Pozri: Príručka KOČ kap. III, odst.7

Apríl - Sloboda vo vzájomnej službe
Ako bratia sme slobodní

Buď zvelebený, Otče, v „novom ponímaní milosrdenstva“, ktoré nás uschopňuje niesť slobodu človeku ponorenému v biede súčasnej doby!

Pozri: Príručka KOČ, kap. III, odst.8;

Máj - Povolaní k slobode
Služba spoločnosti je školou oslobodenia.
Alebo Sociálna služba je školou slobody

Buď zvelebený, Otče, ktorý nás posielaš do služby v rôznych oblastiach života.
Buď zvelebený v našom svedectve abstinencie a svedectve služby spoločnosti!
Buď zvelebený v členoch Kruciaty oslobodenia človeka na celom svete.

Pozri: Príručka KOČ, DodatokMediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign