Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého

Úvod

Milí bratia a sestry, vítame vás na tejto krížovej ceste, ktorú budeme prežívať spolu s naším Pánom. On sa teší, že sme sem prišli, lebo dnes večer nám chce ponúknuť svoju uzdravujúcu lásku. Pán Ježiš povedal :“Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí“.

Každý z nás od svojho počatia až doteraz prežil mnohé bolestné chvíle, ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Môžu byť príčinou našich opakovaných zviazaností, smútku, psychických ťažkostí, komplexov, slabostí a hriechov.

Duchu Svätý, ktorý prenikáš nielen hlbiny Božie, ale aj hlbiny nášho podvedomia, urob teraz liečenie našej pamäti. Vzbuď v nás živú vieru v tvoju uzdravujúcu moc. Odovzdávame ti celý svoj život, všetky naše vnútorné rany, o ktorých vieme, aj tie, o ktorých vieš iba ty. Zjednoť nás v láske, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

I. zastavenie - Ježiša odsudzujú na smrť.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Uvedomme si teraz, bratia a sestry, čo sa to pred dvetisíc rokmi stalo! Hriešny človek odsúdil na smrť svojho Spasiteľa, Vtelené Božie Slovo, skrze ktoré a pre ktoré bolo všetko stvorené, teda aj človek. Bol to najnespravodlivejší súd všetkých čias. Pán Ježiš sa nebránil nespravodlivému obvineniu a rozsudok prijíma s tichosťou a odovzdanosťou do vôle Otca.

Pane, ja som vo svojom živote často nedokázal prijať ani spravodlivé napomenutie a nie to ešte ohováranie, posudzovanie, či krivé svedectvo proti svojej osobe.

Láskavý Ježišu, v tejto chvíli ticha ti chcem odovzdať všetky tieto bolestné miesta v mojom vnútri, aby si ich uzdravil. Daj mi silu úplne odpustiť.

Prosím ťa za tých, ktorým som aj ja takto ublížil. Uzdrav ich vnútro a daj, aby aj oni odpustili mne.

Duchu Svätý, pomôž mi vyhýbať sa takýmto hriechom.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

II. zastavenie - Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Pán Ježiš s láskou berie kríž na svoje plecia. Aký je ťažký! Však je obťažený našimi hriechami, slabosťami, bolesťami, chorobami.

Aj ja som niesol vo svojom živote mnohé kríže. Niektoré boli také ťažké! Strata milovanej osoby, ťažká choroba, sklamanie v láske. Koľko by sa toho dalo vymenovať. Nedokázal som ich všetky prijať. Ostali vo mne výčitky voči ľuďom a možno i voči Bohu, že ich dopustil.

Milosrdný Ježišu, uzdrav vo mne všetky neprijatia mojich krížov, všetky výčitky voči ľuďom i voči tebe.

V tejto chvíli modlitby, daj mi silu, aby som všetkým odpustil. A prosím ťa za tých, ktorým som ja ublížil, aby aj oni odpustili mne.

Duchu Svätý, pomôž mi prijať všetky moje kríže a obetovať ich za spásu svoju i mojich blížnych.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

III. zastavenie - Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Pán Ježiš vyčerpaný krutým bičovaním a tŕnímkorunovaním padá gniavený ťažkým krížom k nohám svojich katov. Prach sa mu lepí na zakrvavenú a spotenú tvár. Vyzerá otrasne! Kto by uveril, že je Božím Synom!?

Vo svojom živote som veľakrát padol. Ako ma mnohé pády ponížili – v mojich očiach i v očiach druhých. Ešte teraz sa hanbím, keď si na niektoré z nich spomeniem. Ešte som ich úplne neprijal. Ešte som úplne neodpustil tým, ktorí mi dopomohli k pádom.

Teraz je tu chvíľa, Pane, kedy ti to všetko môžem odovzdať. Moju pýchu, moje neprijatie, že som padol. Moje výčitky voči blížnym i voči tebe.

Uzdravuj ma teraz, Pane, a uzdrav aj tých, ktorým som ja dopomohol k pádom.

Duchu Svätý, pomáhaj mi vyhýbať sa pádom.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

IV. zastavenie - Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Pán Ježiš stretáva Pannu Máriu. Jeho i našu matku. Hlboko sa zadívali do očí. Bol v nich smútok, či povzbudenie? Myslím, že viac to druhé. Keby ešte žil svätý Jozef, určite by bol s nimi. Svätá rodina stále zjednotená v láske. V radosti i v utrpení.

Pane, aké boli a sú naše rodiny ? Deti, neprijaté s láskou, znášajú následky po celý život. Odcudzenie, nevera či rozvod hlboko poznačujú celú rodinu.

Neláska, neúcta k rodičom, hlavne v ich starobe, je príčinou ich ťažkého utrpenia. Vnútorné zranenia prežité v rodinách sú teda veľmi hlboké.

Pane, v tvojej moci je uzdraviť aj tieto rany. Prosím ťa na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, aby si svojím Duchom liečil v tejto chvíli v mojej duši aj takéto rany.

Daj, aby sme si navzájom úplne odpustili.

Duchu Svätý, naplň moju rodinu svojou láskou.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

V . zastavenie - Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Netrpezliví vojaci donútili Šimona niesť Ježišovi kríž. Nášmu Spasiteľovi určite ťažko padla Šimonova neochota.

Aj ja som v mojom živote často potreboval pomoc. Už len priznanie, že pomoc potrebujem, mi padlo zaťažko. A o to viac ma bolelo, keď sa mi pomohlo neochotne. Necitlivosť a nepozornosť mojich najbližších boli príčinou môjho sklamania.

Teraz ti, Pane, odovzdávam tieto zranenia. Vylieč ich svojou uzdravujúcou láskou a opäť ťa prosím o silu k odpusteniu.

Prosím ťa za tých, ktorým som ja nepomohol, alebo som im poslúžil neochotne, aby mi odpustili.

Duchu Svätý, nauč nás obetavo navzájom si niesť kríže.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

VI. zastavenie - Veronika podáva Ježišovi ručník

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Určite každý z nás v duchu obdivuje Veroniku. Čo jej dalo silu takto poslúžiť Pánovi pred nepriateľským davom ? Bola to láska! Lebo „dokonalá láska vyháňa strach“ – napísal sv.Ján apoštol.

Pane, teraz ti odovzdávam svoj strach verejne sa priznať k tebe, vyznať svoju vieru tam, kde riskujem odpor alebo výsmech.

Pane, uzdrav moju bojazlivosť postaviť sa proti mocným tohto sveta. Daj mi silu chrániť slabých, presadzovať pravdu, spravodlivosť, toleranciu a kresťanskú lásku.

Duchu Svätý, premeň moje ustrachané srdce na srdce naplnené láskou, aby som ti mohol slúžiť ako slobodné Božie dieťa.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

VII.- zastavenie – Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Pane, zranili ma nielen moje vlastné pády, ale aj pády tých, od ktorých som očakával , že budú mojím vzorom, príkladom – pády tých, na ktorých som mal príliš vysoké nároky. Pohoršovali ma slabosti našich cirkevných predstavených, rodičov, učiteľov, vychovávateľov, našich predstavených v zamestnaní a verejných činiteľov. Moje ilúzie o nich sa nespĺňali a ťažko som to prijímal. Namiesto modlitby som zbytočným posudzovaním prehlboval svoje zatrpknutie a sklamanie.

Aj toto, Pane, odovzdávam do tvojej uzdravujúcej moci. Odpusť mi, že som sa za nich málo modlil.

Teraz prosím, aby si ich požehnal. Zošli svojho Ducha, nech osvieti ich rozum, aby múdro spravovali svoje úrady.

Duchu Svätý, daj mi ochotné srdce modliť sa za našich predstavených.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

VIII. zastavenie – Pán Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Pane Ježišu, v tvojom láskavom napomenutí plačúcich žien cítiť i ocenenie ich súcitu. Práve on pripravil ich srdcia prijať tvoje usmernenie: “Neplačte nado mnou, ale nad svojimi hriechami a hriechami svojich synov“.

Pane, súcit, ktorý cítim s tvojím utrpením, vedie ma k ľútosti nad mojimi hriechami a k predsavzatiu sa im čo najviac vyhýbať. Tvoj príklad zrieknutia sa súcitu plačúcich žien, nech lieči moju vlastnú precitlivelosť a urážlivosť.

Láskavý Ježišu, daj, aby som sa nekrútil toľko okolo seba a nezotrvával v stave sebaľútosti. Urob ma citlivým na potreby našich bratov a sestier.

Duchu Svätý, pretvor a spravuj moje srdce podľa Ježišovho srdca.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

IX. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Tretí pád. Pane, čo si chcel toľkými pádmi povedať? Prichádza mi na um citát z knihy Exodus, v ktorom sa Boh prihovára izraelskému národu:“Lebo ja Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov do tretieho až štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazujem až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy“.

Začínam chápať, aké veľké následky majú hriechy a odcudzenie sa Bohu. Zasahujú nielen do prítomnosti, ale ich následky postihujú i ďalšie pokolenia.

Môj Bože, udzrav teraz svojou milosrdnou láskou všetky negatívne vplyvy, ktoré mi spôsobili hriechy mojich predkov.

Chcem aj touto krížovou cestou za ne zadosťučiniť.

Prosím ťa, Bože, o zodpovednosť vyhýbať sa hriechom, aby si skrze môj zbožný život mohol požehnať budúce pokolenia.

Duchu Svätý, nauč ma s láskou zachovávať Božie príkazy.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

X. zastavenie – Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Môj Ježišu, vo svojej láske si šiel až do krajnosti. Pane, ty vieš, ako sa bojím odhalenia mojich nedostatkov, slabostí, komplexov a neschopnosti. Ako mi ťažko padne pozrieť sa na seba v plnej nahote svojej biedy, ktorú si tak ťažko priznávam.

Pane, daj, nech tvoj Svätý Duch odkryje vo mne vnútornú pýchu, aby som dokázal byť úprimní voči sebe i voči tebe, aby som všetko mohol odovzdať do tvojej uzdravujúcej moci. Nech mi on pomáha dobre sa pripraviť na sviatosť zmierenia.

Vylieč, Pane, sklamania, ktoré sme si spôsobili prezradením našich tajomstiev. Daj nám silu vzájomne si odpustiť.

Duchu Svätý, prosím ťa o úprimnosť v medziľudských vzťahoch a daj mi k tomu potrebnú múdrosť a rozlišovanie.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XI.- zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Nášho Pána pribili na kríž a vyzdvihli od zeme. Farizeji a zákonníci sa mu posmievali. Ježiš okrem krutých telesných bolestí musel znášať ešte väčšie duchovné a duševné bolesti, a to urážanie svojho Božstva, v ktoré neuverili. Zvolal: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“.

Odpustenie! Aké je dôležité pre naše vnútorné zdravie. Preto sa spomína v každom zastavení.

Prečo, Pane, tak ťažko odpúšťam? Možno aj preto, lebo si málo uvedomujem, ako mi veľmi odpúšťaš ty, svätý Boh!

Pane, uvedomenie si našej vlastnej hriešnosti a tvojej úžasnej veľkorysosti, nech nám pomáha vzájomne si odpustiť.

Ďakujem ti, Pane, za tvoj príklad odpúšťajúcej lásky, za to, že mi pomáhaš, aby som to aj ja dokázal.

Duchu Svätý, nauč ma pravej veľkorysosti.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XII. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“. Tento Ježišov výkrik mi hlboko vniká do srdca. Vari naozaj prežíval opustenosť aj od svojho Otca?

Pane, často som sa cítil osamelý a opustený aj napriek tomu, že bolo okolo mňa veľa ľudí. Ešte viac ma bolelo, keď som to prežíval v kruhu mojich najbližších. No najťažšie mi bolo, keď som sa cítil opustený aj od teba.

Ježišu, odovzdávam ti tieto chvíle, aby si uzdravil ich následky v mojom srdci.

Ďakujem ti, že s tebou nie som nikdy sám. Nauč ma, dôverovať ti v každej chvíli, ďakovať a chváliť ťa vo všetkom.

Osobitne ti odovzdávam hodinu svojej smrti, aby som s veľkou dôverou spolu s tebou mohol povedať :“Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“

Duchu Svätý, daj mi pravú dôveru v Božiu lásku.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XIII. zastavenie - Pána Ježiša snímajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Panna Mária drží v náruči mŕtve telo svojho milovaného Syna. Vie, že Ježiš patrí v prvom rade Otcovi a skrze plán spásy aj nám všetkým. Prijíma Božiu vôľu odovzdane.

Aký bol doteraz môj vzťah k tým, ktorých milujem? Rešpektoval som, že v prvom rade patria Bohu ? Dokázal som prijať ich stratu? Kto je na prvom mieste v mojom živote? Môj Boh, či niekto iný? Pán Ježiš hovorí:“Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“.

Pane, vylieč moje bolesti zo straty mojich najbližších.

Odstráň vo mne každú naviazanosť na ľudí, ktorá ťa odsúva z prvého miesta v mojom živote.

Očisti moju lásku od sebeckosti, aby takto očistená pomáhala mi na ceste k tebe.

Duchu Svätý, nauč ma pravej slobode Božích detí.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XIV.zastavenie – Pána Ježiša ukladajú do hrobu

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Je po všetkom. Ježišove telo vložia do hrobu a hrob zavalia kameňom. Učeníci plní strachu a sklamania sa schovávajú. Ich predstavy a nádej o svojom majstrovi zhasli ako sfúknutá sviečka. Ostal iba dym úzkosti a rozčarovania.

Počas života som pochoval veľa svojich šancí a nádejí. Niekedy mojou vinou, niekedy vinou iných alebo rôznymi okolnosťami. Moje predstavy o živote – či už o láske, manželstve, kariére, úspechoch – sa nesplnili. Ostali vo mne sklamania, smútok, výčitky.

Teraz, Pane, všetko odovzdávam do tvojej uzdravujúcej moci. Uzdrav moje výčitky voči sebe, iným i voči tebe za všetky zmarené nádeje.

Pane, ďakujem ti, že jedna nádej však stále ostáva. Ta najúžasnejšia! Je to nádej na večnú blaženosť v tvojom kráľovstve.

Duchu Svätý, pomôž mi plnením Božej vôle dosiahnúť život večný.

(Ticho.)


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

Záver

Ďakujeme ti, Pane, za tvoju uzdravujúcu lásku, ktorou si nás zahŕňal počas tejto krížovej cesty.

Ďakujeme ti, že nás uzdravuješ aj počas iných pobožností, najmä počas svätej omše a bolestného svätého ruženca. Tvoje milosrdenstvo je úžasné.

Ďakujeme ti, že nás učíš vo všetkom ťa chváliť a obetovať všetky naše kríže za spásu svoju i za spásu sveta.

Ďakujeme ti, že nám pomáhaš zriekať sa našej vôle a dávaš nám silu plniť tvoju vôľu. A to je naše najväčšie uzdravenie.

Modlitba na úmysel Svätého Otca - Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému

Pane, Ježišu Kriste vyslyš svätého Otca pápeža Benedikta XVI., námestnika svojho, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign