Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. marca 2021

Dnes je piatok 16. apríl 2021 , meniny má Dana/Danica , zajtra bude mať meniny Rudolf. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Spolky striezlivosti

Najhustejšiu sieť dedinských spolkov, ktoré počtom členov nadobudli masový charakter, tvorili spolky striezlivosti (miernosti). Prvý na území Slovenska založil podľa írskeho vzoru katolícky kňaz Peter Árvay v roku 1840 v Bobrovci. Úplné prvenstvo na území Slovenska patrí košickému richtárovi, básnikovi J. Bocatiovi, ktorý šíril myšlienky hnutia striedmosti už koncom 16. storočia. Ďalší významný propagátor antialkoholického hnutia Štefan Závodník založil v roku 1844, na základe skúseností z poľského Sliezska a Haliče, Braterstvo Strjezlivosti v Divine pri Žiline. Podobné združenia na strednom a východnom Slovensku iniciovali kňazi (E. Korponay, J. Andraščík, J. Plošic, J. Francisci) a na tento účel zriadený "servisný" Pohronský spolok v Banskej

Protialkoholické hnutie nadobudlo celoslovenský charakter, do roku 1848 fungovalo okolo 500 spolkov miernosti, ktoré sa mohli pochváliť skutočne vysokým členstvom (až 2000 členov v Brodne, 1730 v Čadci). Počet členov v Trenčianskej stolici odhadol Š. Závodník v roku 1846 až na 40 tisíc. Myšlienka utvoriť jednotnú organizáciu sa realizovala v auguste 1847 zjednotením do centrálneho spolku striezlivosti na čele so Š. Závodníkom. Činnosť centrály i väčšiny ostatných spolkov však násilne pretrhli revolučné udalosti rokov 1848/49. Spolky miernosti, často prepojené s tzv. nedeľnou školou, čitateľským spolkom a knižnicou, mali širšie osvetové zameranie. Podľa nariadenia z roku 1845 mali nedeľné školy za cieľ všeobecné vzdelávanie, zásluhou štúrovcov však získali širšie poslanie - výchovu v slovenskom národnom duchu. Prvú nedeľnú školu založil Michal Rešetka v Hornej Súči v roku 1834. "Buďe sa prednášať všetko, čobi mohlo napomuocť známosťi roľňíckje, hospodárske, remeselnícke, kupeckje, potom sa buďe vipravuvať z historie národa Slovanskjeho, budú sa ďalej prednášať životopisi slávnich mužou, budú sa ťjež aj mravnje a náboženskje príkladi privádzať, a pri tom sa ňezabudňe aňi na novje skúšenosťi a nálezki v remeslách, obchoďe, kupectve atd. urobenje, áno aňi zdravje a potrebi domáce, tak že každí človek buďe muocť najsť tuto poučenje, poťešeňje a osvjeťenje seba samjeho" - napísal J. M. Hurban v roku 1846 o programe nedeľnej školy na Brezovej.

(zdroj:Gabriela Dudeková:“Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti“, časť3.1. Učené spoločnosti, mestské a dedinské spolky, družstevníctvo, )Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign