Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

2. februára 2019

Dnes je utorok 19. február 2019 , meniny má Vlasta , zajtra bude mať meniny Lívia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes

Počas prezerania našich stránok počúvajte:


Spolky striezlivosti

Najhustejšiu sieť dedinských spolkov, ktoré počtom členov nadobudli masový charakter, tvorili spolky striezlivosti (miernosti). Prvý na území Slovenska založil podľa írskeho vzoru katolícky kňaz Peter Árvay v roku 1840 v Bobrovci. Úplné prvenstvo na území Slovenska patrí košickému richtárovi, básnikovi J. Bocatiovi, ktorý šíril myšlienky hnutia striedmosti už koncom 16. storočia. Ďalší významný propagátor antialkoholického hnutia Štefan Závodník založil v roku 1844, na základe skúseností z poľského Sliezska a Haliče, Braterstvo Strjezlivosti v Divine pri Žiline. Podobné združenia na strednom a východnom Slovensku iniciovali kňazi (E. Korponay, J. Andraščík, J. Plošic, J. Francisci) a na tento účel zriadený "servisný" Pohronský spolok v Banskej

Protialkoholické hnutie nadobudlo celoslovenský charakter, do roku 1848 fungovalo okolo 500 spolkov miernosti, ktoré sa mohli pochváliť skutočne vysokým členstvom (až 2000 členov v Brodne, 1730 v Čadci). Počet členov v Trenčianskej stolici odhadol Š. Závodník v roku 1846 až na 40 tisíc. Myšlienka utvoriť jednotnú organizáciu sa realizovala v auguste 1847 zjednotením do centrálneho spolku striezlivosti na čele so Š. Závodníkom. Činnosť centrály i väčšiny ostatných spolkov však násilne pretrhli revolučné udalosti rokov 1848/49. Spolky miernosti, často prepojené s tzv. nedeľnou školou, čitateľským spolkom a knižnicou, mali širšie osvetové zameranie. Podľa nariadenia z roku 1845 mali nedeľné školy za cieľ všeobecné vzdelávanie, zásluhou štúrovcov však získali širšie poslanie - výchovu v slovenskom národnom duchu. Prvú nedeľnú školu založil Michal Rešetka v Hornej Súči v roku 1834. "Buďe sa prednášať všetko, čobi mohlo napomuocť známosťi roľňíckje, hospodárske, remeselnícke, kupeckje, potom sa buďe vipravuvať z historie národa Slovanskjeho, budú sa ďalej prednášať životopisi slávnich mužou, budú sa ťjež aj mravnje a náboženskje príkladi privádzať, a pri tom sa ňezabudňe aňi na novje skúšenosťi a nálezki v remeslách, obchoďe, kupectve atd. urobenje, áno aňi zdravje a potrebi domáce, tak že každí človek buďe muocť najsť tuto poučenje, poťešeňje a osvjeťenje seba samjeho" - napísal J. M. Hurban v roku 1846 o programe nedeľnej školy na Brezovej.

(zdroj:Gabriela Dudeková:“Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti“, časť3.1. Učené spoločnosti, mestské a dedinské spolky, družstevníctvo, )Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign